การเดินทางที่ดีที่สุดของคุณ

Trans MVS Express Sdn Bhd

Positioned in Subang, Trans MVS Express is a renowned express coach company that offers express bus services from Lukut, Seremban, KLIA 1, KLIA 2, Subang Airport to and fro Butterworth, Alor Setar, Bukit Kayu Hitam, Changloon, Danok & Haytai, Thailand. Bus tickets can be booked at this online booking platform.

Ground floor, Sky Park Terminal, Unit KG3, Skypark Subang, Selangor Malaysia
Tel: 019-2768315
Fax:

Bus Schedule

From From Sub Place To To Sub Place Depart Time Currency Price
Kedah Bukit Kayu Hitam KLIA or KLIA 2 KLIA 01:15 PM MYR 65.00
Kedah Jitra KLIA or KLIA 2 KLIA 01:30 PM MYR 60.00
Kedah Alor Setar KLIA or KLIA 2 KLIA 02:45 PM MYR 60.00
Kedah Bukit Kayu Hitam KLIA or KLIA 2 KLIA 10:10 PM MYR 65.00
Kedah Jitra KLIA or KLIA 2 KLIA 10:30 PM MYR 60.00
Kedah Alor Setar KLIA or KLIA 2 KLIA 11:45 PM MYR 60.00
Kedah Bukit Kayu Hitam Kuala Lumpur TBS (Terminal Bersepadu Selatan) 01:15 PM MYR 65.00
Kedah Jitra Kuala Lumpur TBS (Terminal Bersepadu Selatan) 01:30 PM MYR 53.00
Kedah Alor Setar Kuala Lumpur TBS (Terminal Bersepadu Selatan) 02:45 PM MYR 60.00
Kedah Bukit Kayu Hitam Kuala Lumpur TBS (Terminal Bersepadu Selatan) 10:10 PM MYR 65.00
Kedah Jitra Kuala Lumpur TBS (Terminal Bersepadu Selatan) 10:30 PM MYR 53.00
Kedah Alor Setar Kuala Lumpur TBS (Terminal Bersepadu Selatan) 11:45 PM MYR 60.00
Kedah Bukit Kayu Hitam Negeri Sembilan Lukut 01:15 PM MYR 65.00
Kedah Bukit Kayu Hitam Negeri Sembilan Seremban 01:15 PM MYR 65.00
Kedah Jitra Negeri Sembilan Lukut 01:30 PM MYR 60.00
Kedah Jitra Negeri Sembilan Seremban 01:30 PM MYR 60.00
Kedah Alor Setar Negeri Sembilan Lukut 02:45 PM MYR 60.00
Kedah Alor Setar Negeri Sembilan Seremban 02:45 PM MYR 60.00
Kedah Bukit Kayu Hitam Negeri Sembilan Lukut 10:10 PM MYR 65.00
Kedah Bukit Kayu Hitam Negeri Sembilan Seremban 10:10 PM MYR 65.00
Kedah Jitra Negeri Sembilan Lukut 10:30 PM MYR 60.00
Kedah Jitra Negeri Sembilan Seremban 10:30 PM MYR 60.00
Kedah Alor Setar Negeri Sembilan Lukut 11:45 PM MYR 60.00
Kedah Alor Setar Negeri Sembilan Seremban 11:45 PM MYR 60.00
Kedah Bukit Kayu Hitam Perak Ipoh Amanjaya 01:15 PM MYR 60.00
Kedah Bukit Kayu Hitam Perak Simpang Taiping (McD) 01:15 PM MYR 55.00
Kedah Jitra Perak Ipoh Amanjaya 01:30 PM MYR 55.00
Kedah Jitra Perak Simpang Taiping (McD) 01:30 PM MYR 45.00
Kedah Alor Setar Perak Ipoh Amanjaya 02:45 PM MYR 55.00
Kedah Alor Setar Perak Simpang Taiping (McD) 02:45 PM MYR 45.00
Kedah Bukit Kayu Hitam Perak Ipoh Amanjaya 10:10 PM MYR 60.00
Kedah Jitra Perak Ipoh Amanjaya 10:30 PM MYR 55.00
Kedah Alor Setar Perak Ipoh Amanjaya 11:45 PM MYR 55.00
Kedah Bukit Kayu Hitam Selangor Putrajaya Sentral 01:15 PM MYR 65.00
Kedah Bukit Kayu Hitam Selangor Subang Airport 01:15 PM MYR 60.00
Kedah Jitra Selangor Putrajaya Sentral 01:30 PM MYR 57.00
Kedah Jitra Selangor Subang Airport 01:30 PM MYR 55.00
Kedah Alor Setar Selangor Putrajaya Sentral 02:45 PM MYR 52.00
Kedah Alor Setar Selangor Subang Airport 02:45 PM MYR 60.00
Kedah Bukit Kayu Hitam Selangor Putrajaya Sentral 10:10 PM MYR 65.00
Kedah Bukit Kayu Hitam Selangor Subang Airport 10:10 PM MYR 60.00
Kedah Jitra Selangor Putrajaya Sentral 10:30 PM MYR 57.00
Kedah Jitra Selangor Subang Airport 10:30 PM MYR 55.00
Kedah Alor Setar Selangor Putrajaya Sentral 11:45 PM MYR 52.00
Kedah Alor Setar Selangor Subang Airport 11:45 PM MYR 60.00
KLIA or KLIA 2 KLIA Kedah Alor Setar 09:00 AM MYR 70.00
KLIA or KLIA 2 KLIA Kedah Bukit Kayu Hitam 09:00 AM MYR 70.00
KLIA or KLIA 2 KLIA Kedah Changlun 09:00 AM MYR 70.00
KLIA or KLIA 2 KLIA Kedah Jitra 09:00 AM MYR 70.00
KLIA or KLIA 2 KLIA Kedah Alor Setar 10:00 PM MYR 70.00
KLIA or KLIA 2 KLIA Kedah Bukit Kayu Hitam 10:00 PM MYR 70.00
KLIA or KLIA 2 KLIA Kedah Changlun 10:00 PM MYR 70.00
KLIA or KLIA 2 KLIA Kedah Jitra 10:00 PM MYR 70.00
KLIA or KLIA 2 KLIA Penang Butterworth 09:00 AM MYR 65.00
KLIA or KLIA 2 KLIA Penang Butterworth 10:00 PM MYR 65.00
KLIA or KLIA 2 KLIA 2 Selangor Subang Airport 04:45 AM MYR 11.00
KLIA or KLIA 2 KLIA Selangor Subang Airport 05:15 AM MYR 11.00
KLIA or KLIA 2 KLIA 2 Selangor Subang Airport 05:45 AM MYR 11.00
KLIA or KLIA 2 KLIA Selangor Subang Airport 06:15 AM MYR 11.00
KLIA or KLIA 2 KLIA 2 Selangor Subang Airport 06:45 AM MYR 11.00
KLIA or KLIA 2 KLIA Selangor Subang Airport 07:15 AM MYR 11.00
KLIA or KLIA 2 KLIA 2 Selangor Subang Airport 07:45 AM MYR 11.00
KLIA or KLIA 2 KLIA Selangor Subang Airport 08:15 AM MYR 11.00
KLIA or KLIA 2 KLIA 2 Selangor Subang Airport 09:45 AM MYR 11.00
KLIA or KLIA 2 KLIA Selangor Subang Airport 10:15 AM MYR 11.00
KLIA or KLIA 2 KLIA 2 Selangor Subang Airport 11:45 AM MYR 11.00
KLIA or KLIA 2 KLIA Selangor Subang Airport 12:15 PM MYR 11.00
KLIA or KLIA 2 KLIA 2 Selangor Subang Airport 01:45 PM MYR 11.00
KLIA or KLIA 2 KLIA Selangor Subang Airport 02:15 PM MYR 11.00
KLIA or KLIA 2 KLIA 2 Selangor Subang Airport 03:45 PM MYR 11.00
KLIA or KLIA 2 KLIA Selangor Subang Airport 04:15 PM MYR 11.00
KLIA or KLIA 2 KLIA 2 Selangor Subang Airport 04:45 PM MYR 11.00
KLIA or KLIA 2 KLIA Selangor Subang Airport 05:15 PM MYR 11.00
KLIA or KLIA 2 KLIA 2 Selangor Subang Airport 05:45 PM MYR 11.00
KLIA or KLIA 2 KLIA Selangor Subang Airport 06:15 PM MYR 11.00
KLIA or KLIA 2 KLIA 2 Selangor Subang Airport 06:45 PM MYR 11.00
KLIA or KLIA 2 KLIA Selangor Subang Airport 07:15 PM MYR 11.00
KLIA or KLIA 2 KLIA 2 Selangor Subang Airport 07:45 PM MYR 11.00
KLIA or KLIA 2 KLIA Selangor Subang Airport 08:15 PM MYR 11.00
KLIA or KLIA 2 KLIA 2 Selangor Subang Airport 09:45 PM MYR 11.00
KLIA or KLIA 2 KLIA Selangor Subang Airport 10:15 PM MYR 11.00
KLIA or KLIA 2 KLIA 2 Selangor Subang Airport 11:45 PM MYR 11.00
KLIA or KLIA 2 KLIA Selangor Subang Airport 11:59 PM MYR 11.00
KLIA or KLIA 2 KLIA Thailand Danok 09:00 AM MYR 70.00
KLIA or KLIA 2 KLIA Thailand Hatyai 09:00 AM MYR 75.00
KLIA or KLIA 2 KLIA Thailand Danok 10:00 PM MYR 70.00
KLIA or KLIA 2 KLIA Thailand Hatyai 10:00 PM MYR 75.00
Negeri Sembilan Lukut Kedah Alor Setar 07:00 AM MYR 65.00
Negeri Sembilan Lukut Kedah Bukit Kayu Hitam 07:00 AM MYR 65.00
Negeri Sembilan Lukut Kedah Changlun 07:00 AM MYR 65.00
Negeri Sembilan Lukut Kedah Jitra 07:00 AM MYR 65.00
Negeri Sembilan Seremban Kedah Alor Setar 08:00 AM MYR 65.00
Negeri Sembilan Seremban Kedah Bukit Kayu Hitam 08:00 AM MYR 65.00
Negeri Sembilan Seremban Kedah Changlun 08:00 AM MYR 65.00
Negeri Sembilan Seremban Kedah Jitra 08:00 AM MYR 65.00
Negeri Sembilan Lukut Kedah Alor Setar 08:00 PM MYR 65.00
Negeri Sembilan Lukut Kedah Bukit Kayu Hitam 08:00 PM MYR 65.00
Negeri Sembilan Lukut Kedah Changlun 08:00 PM MYR 65.00
Negeri Sembilan Lukut Kedah Jitra 08:00 PM MYR 65.00
Negeri Sembilan Seremban Kedah Alor Setar 09:00 PM MYR 65.00
Negeri Sembilan Seremban Kedah Bukit Kayu Hitam 09:00 PM MYR 65.00
Negeri Sembilan Seremban Kedah Changlun 09:00 PM MYR 65.00
Negeri Sembilan Seremban Kedah Jitra 09:00 PM MYR 65.00
Negeri Sembilan Lukut Penang Butterworth 07:00 AM MYR 60.00
Negeri Sembilan Seremban Penang Butterworth 08:00 AM MYR 55.00
Negeri Sembilan Lukut Penang Butterworth 08:00 PM MYR 60.00
Negeri Sembilan Seremban Penang Butterworth 09:00 PM MYR 65.00
Negeri Sembilan Lukut Thailand Danok 07:00 AM MYR 65.00
Negeri Sembilan Lukut Thailand Hatyai 07:00 AM MYR 70.00
Negeri Sembilan Seremban Thailand Danok 08:00 AM MYR 65.00
Negeri Sembilan Seremban Thailand Hatyai 08:00 AM MYR 70.00
Negeri Sembilan Lukut Thailand Danok 08:00 PM MYR 65.00
Negeri Sembilan Lukut Thailand Hatyai 08:00 PM MYR 70.00
Negeri Sembilan Seremban Thailand Danok 09:00 PM MYR 65.00
Negeri Sembilan Seremban Thailand Hatyai 09:00 PM MYR 70.00
Perak Simpang Taiping (McD) Kedah Alor Setar 03:00 AM MYR 45.00
Perak Simpang Taiping (McD) Kedah Bukit Kayu Hitam 03:00 AM MYR 45.00
Perak Simpang Taiping (McD) Kedah Changlun 03:00 AM MYR 45.00
Perak Simpang Taiping (McD) Kedah Jitra 03:00 AM MYR 45.00
Perak Simpang Taiping (McD) Kedah Alor Setar 02:30 PM MYR 45.00
Perak Simpang Taiping (McD) Kedah Bukit Kayu Hitam 02:30 PM MYR 45.00
Perak Simpang Taiping (McD) Kedah Changlun 02:30 PM MYR 45.00
Perak Simpang Taiping (McD) Kedah Jitra 02:30 PM MYR 45.00
Perak Simpang Taiping (McD) Penang Butterworth 03:00 AM MYR 45.00
Perak Simpang Taiping (McD) Penang Butterworth 02:30 PM MYR 45.00
Perak Simpang Taiping (McD) Thailand Danok 03:00 AM MYR 45.00
Perak Simpang Taiping (McD) Thailand Hatyai 03:00 AM MYR 45.00
Perak Simpang Taiping (McD) Thailand Danok 02:30 PM MYR 45.00
Perak Simpang Taiping (McD) Thailand Hatyai 02:30 PM MYR 45.00
Selangor Putrajaya Sentral Kedah Alor Setar 09:30 AM MYR 62.00
Selangor Putrajaya Sentral Kedah Bukit Kayu Hitam 09:30 AM MYR 65.00
Selangor Putrajaya Sentral Kedah Changlun 09:30 AM MYR 70.00
Selangor Putrajaya Sentral Kedah Jitra 09:30 AM MYR 67.00
Selangor Subang Airport Kedah Alor Setar 10:15 AM MYR 70.00
Selangor Subang Airport Kedah Bukit Kayu Hitam 10:15 AM MYR 65.00
Selangor Subang Airport Kedah Changlun 10:15 AM MYR 65.00
Selangor Subang Airport Kedah Jitra 10:15 AM MYR 65.00
Selangor Putrajaya Sentral Kedah Alor Setar 10:30 PM MYR 62.00
Selangor Putrajaya Sentral Kedah Bukit Kayu Hitam 10:30 PM MYR 70.00
Selangor Putrajaya Sentral Kedah Changlun 10:30 PM MYR 70.00
Selangor Putrajaya Sentral Kedah Jitra 10:30 PM MYR 67.00
Selangor Subang Airport Kedah Alor Setar 11:15 PM MYR 70.00
Selangor Subang Airport Kedah Bukit Kayu Hitam 11:15 PM MYR 65.00
Selangor Subang Airport Kedah Changlun 11:15 PM MYR 65.00
Selangor Subang Airport Kedah Jitra 11:15 PM MYR 65.00
Selangor Subang Airport KLIA or KLIA 2 KLIA 05:00 AM MYR 11.00
Selangor Subang Airport KLIA or KLIA 2 KLIA 2 05:00 AM MYR 11.00
Selangor Subang Airport KLIA or KLIA 2 KLIA 06:00 AM MYR 11.00
Selangor Subang Airport KLIA or KLIA 2 KLIA 2 06:00 AM MYR 11.00
Selangor Subang Airport KLIA or KLIA 2 KLIA 07:00 AM MYR 11.00
Selangor Subang Airport KLIA or KLIA 2 KLIA 2 07:00 AM MYR 11.00
Selangor Subang Airport KLIA or KLIA 2 KLIA 09:00 AM MYR 11.00
Selangor Subang Airport KLIA or KLIA 2 KLIA 2 09:00 AM MYR 11.00
Selangor Subang Airport KLIA or KLIA 2 KLIA 11:00 AM MYR 11.00
Selangor Subang Airport KLIA or KLIA 2 KLIA 2 11:00 AM MYR 11.00
Selangor Subang Airport KLIA or KLIA 2 KLIA 01:00 PM MYR 11.00
Selangor Subang Airport KLIA or KLIA 2 KLIA 2 01:00 PM MYR 11.00
Selangor Subang Airport KLIA or KLIA 2 KLIA 03:00 PM MYR 11.00
Selangor Subang Airport KLIA or KLIA 2 KLIA 2 03:00 PM MYR 11.00
Selangor Subang Airport KLIA or KLIA 2 KLIA 05:00 PM MYR 11.00
Selangor Subang Airport KLIA or KLIA 2 KLIA 2 05:00 PM MYR 11.00
Selangor Subang Airport KLIA or KLIA 2 KLIA 06:00 PM MYR 11.00
Selangor Subang Airport KLIA or KLIA 2 KLIA 2 06:00 PM MYR 11.00
Selangor Subang Airport KLIA or KLIA 2 KLIA 07:00 PM MYR 11.00
Selangor Subang Airport KLIA or KLIA 2 KLIA 2 07:00 PM MYR 11.00
Selangor Subang Airport KLIA or KLIA 2 KLIA 09:00 PM MYR 11.00
Selangor Subang Airport KLIA or KLIA 2 KLIA 2 09:00 PM MYR 11.00
Selangor Subang Airport KLIA or KLIA 2 KLIA 11:00 PM MYR 11.00
Selangor Subang Airport KLIA or KLIA 2 KLIA 2 11:00 PM MYR 11.00
Selangor Putrajaya Sentral Penang Butterworth 09:30 AM MYR 55.00
Selangor Subang Airport Penang Butterworth 10:15 AM MYR 60.00
Selangor Putrajaya Sentral Penang Butterworth 10:30 PM MYR 55.00
Selangor Subang Airport Penang Butterworth 11:15 PM MYR 60.00
Selangor Putrajaya Sentral Thailand Danok 09:30 AM MYR 70.00
Selangor Putrajaya Sentral Thailand Hatyai 09:30 AM MYR 75.00
Selangor Subang Airport Thailand Danok 10:15 AM MYR 65.00
Selangor Subang Airport Thailand Hatyai 10:15 AM MYR 70.00
Selangor Putrajaya Sentral Thailand Danok 10:30 PM MYR 70.00
Selangor Putrajaya Sentral Thailand Hatyai 10:30 PM MYR 75.00
Selangor Subang Airport Thailand Danok 11:15 PM MYR 65.00
Selangor Subang Airport Thailand Hatyai 11:15 PM MYR 70.00
Thailand Hatyai KLIA or KLIA 2 KLIA 10:00 AM MYR 75.00
Thailand Danok KLIA or KLIA 2 KLIA 01:00 PM MYR 60.00
Thailand Hatyai KLIA or KLIA 2 KLIA 07:00 PM MYR 75.00
Thailand Danok KLIA or KLIA 2 KLIA 10:00 PM MYR 60.00
Thailand Hatyai Kuala Lumpur TBS (Terminal Bersepadu Selatan) 10:00 AM MYR 70.00
Thailand Danok Kuala Lumpur TBS (Terminal Bersepadu Selatan) 01:00 PM MYR 60.00
Thailand Hatyai Kuala Lumpur TBS (Terminal Bersepadu Selatan) 07:00 PM MYR 70.00
Thailand Danok Kuala Lumpur TBS (Terminal Bersepadu Selatan) 10:00 PM MYR 50.00
Thailand Hatyai Negeri Sembilan Lukut 10:00 AM MYR 70.00
Thailand Hatyai Negeri Sembilan Seremban 10:00 AM MYR 70.00
Thailand Danok Negeri Sembilan Lukut 01:00 PM MYR 60.00
Thailand Danok Negeri Sembilan Seremban 01:00 PM MYR 60.00
Thailand Hatyai Negeri Sembilan Lukut 07:00 PM MYR 70.00
Thailand Hatyai Negeri Sembilan Seremban 07:00 PM MYR 70.00
Thailand Danok Negeri Sembilan Lukut 10:00 PM MYR 60.00
Thailand Danok Negeri Sembilan Seremban 10:00 PM MYR 60.00
Thailand Hatyai Perak Ipoh Amanjaya 10:00 AM MYR 65.00
Thailand Hatyai Perak Simpang Taiping (McD) 10:00 AM MYR 45.00
Thailand Danok Perak Ipoh Amanjaya 01:00 PM MYR 55.00
Thailand Danok Perak Simpang Taiping (McD) 01:00 PM MYR 45.00
Thailand Hatyai Perak Ipoh Amanjaya 07:00 PM MYR 65.00
Thailand Danok Perak Ipoh Amanjaya 10:00 PM MYR 55.00
Thailand Hatyai Selangor Putrajaya Sentral 10:00 AM MYR 75.00
Thailand Hatyai Selangor Subang Airport 10:00 AM MYR 70.00
Thailand Danok Selangor Putrajaya Sentral 01:00 PM MYR 60.00
Thailand Danok Selangor Subang Airport 01:00 PM MYR 55.00
Thailand Hatyai Selangor Putrajaya Sentral 07:00 PM MYR 75.00
Thailand Hatyai Selangor Subang Airport 07:00 PM MYR 70.00
Thailand Danok Selangor Putrajaya Sentral 10:00 PM MYR 60.00
Thailand Danok Selangor Subang Airport 10:00 PM MYR 55.00
ราคาต่างจากซื้อตรงที่เค้าท์เตอร์จำหน่ายเพียงแค่ 0.01%เท่านั้น ใช้ได้กับการซื้อที่ไม่ได้ใช้ส่วนลดหรือโปรโมชั่นของบริษัทเดินรถเท่านั้น ใช้้ได้สำหรับบางทริปเท่านั้น ส่วนลดต่างๆได้รวมไปในราคาตั๋วเรียบร้อยแล้ว รูปภาพรถประจำทางเพื่อใช้ในการอ้างอิงเท่านั้น.