การเดินทางที่ดีที่สุดของคุณ

Trans MVS Express Sdn Bhd

Positioned in Subang, Trans MVS Express is a renowned express coach company that offers express bus services from Lukut, Seremban, KLIA 1, KLIA 2, Subang Airport to and fro Butterworth, Alor Setar, Bukit Kayu Hitam, Changloon, Danok & Haytai, Thailand. Bus tickets can be booked at this online booking platform.

Ground floor, Sky Park Terminal, Unit KG3, Skypark Subang, Selangor Malaysia
Tel: 019-2768315
Fax:

Bus Schedule

From From Sub Place To To Sub Place Depart Time Currency Price
Kedah Bukit Kayu Hitam KLIA or KLIA 2 KLIA 28 Jun 2017 01:15 PM MYR 65.00
Kedah Jitra KLIA or KLIA 2 KLIA 28 Jun 2017 01:30 PM MYR 60.00
Kedah Alor Setar KLIA or KLIA 2 KLIA 28 Jun 2017 02:45 PM MYR 60.00
Kedah Bukit Kayu Hitam KLIA or KLIA 2 KLIA 28 Jun 2017 10:10 PM MYR 65.00
Kedah Jitra KLIA or KLIA 2 KLIA 28 Jun 2017 10:30 PM MYR 60.00
Kedah Alor Setar KLIA or KLIA 2 KLIA 28 Jun 2017 11:45 PM MYR 60.00
Kedah Bukit Kayu Hitam KLIA or KLIA 2 KLIA 29 Jun 2017 01:15 PM MYR 65.00
Kedah Jitra KLIA or KLIA 2 KLIA 29 Jun 2017 01:30 PM MYR 60.00
Kedah Alor Setar KLIA or KLIA 2 KLIA 29 Jun 2017 02:45 PM MYR 60.00
Kedah Bukit Kayu Hitam KLIA or KLIA 2 KLIA 29 Jun 2017 10:10 PM MYR 65.00
Kedah Jitra KLIA or KLIA 2 KLIA 29 Jun 2017 10:30 PM MYR 60.00
Kedah Alor Setar KLIA or KLIA 2 KLIA 29 Jun 2017 11:45 PM MYR 60.00
Kedah Bukit Kayu Hitam Kuala Lumpur TBS (Terminal Bersepadu Selatan) 28 Jun 2017 01:15 PM MYR 65.00
Kedah Jitra Kuala Lumpur TBS (Terminal Bersepadu Selatan) 28 Jun 2017 01:30 PM MYR 53.00
Kedah Alor Setar Kuala Lumpur TBS (Terminal Bersepadu Selatan) 28 Jun 2017 02:45 PM MYR 60.00
Kedah Bukit Kayu Hitam Kuala Lumpur TBS (Terminal Bersepadu Selatan) 28 Jun 2017 10:10 PM MYR 65.00
Kedah Jitra Kuala Lumpur TBS (Terminal Bersepadu Selatan) 28 Jun 2017 10:30 PM MYR 53.00
Kedah Alor Setar Kuala Lumpur TBS (Terminal Bersepadu Selatan) 28 Jun 2017 11:45 PM MYR 60.00
Kedah Bukit Kayu Hitam Kuala Lumpur TBS (Terminal Bersepadu Selatan) 29 Jun 2017 01:15 PM MYR 65.00
Kedah Jitra Kuala Lumpur TBS (Terminal Bersepadu Selatan) 29 Jun 2017 01:30 PM MYR 53.00
Kedah Alor Setar Kuala Lumpur TBS (Terminal Bersepadu Selatan) 29 Jun 2017 02:45 PM MYR 60.00
Kedah Bukit Kayu Hitam Kuala Lumpur TBS (Terminal Bersepadu Selatan) 29 Jun 2017 10:10 PM MYR 65.00
Kedah Jitra Kuala Lumpur TBS (Terminal Bersepadu Selatan) 29 Jun 2017 10:30 PM MYR 53.00
Kedah Alor Setar Kuala Lumpur TBS (Terminal Bersepadu Selatan) 29 Jun 2017 11:45 PM MYR 60.00
Kedah Bukit Kayu Hitam Negeri Sembilan Lukut 28 Jun 2017 01:15 PM MYR 65.00
Kedah Bukit Kayu Hitam Negeri Sembilan Seremban 28 Jun 2017 01:15 PM MYR 65.00
Kedah Jitra Negeri Sembilan Lukut 28 Jun 2017 01:30 PM MYR 60.00
Kedah Jitra Negeri Sembilan Seremban 28 Jun 2017 01:30 PM MYR 60.00
Kedah Alor Setar Negeri Sembilan Lukut 28 Jun 2017 02:45 PM MYR 60.00
Kedah Alor Setar Negeri Sembilan Seremban 28 Jun 2017 02:45 PM MYR 60.00
Kedah Bukit Kayu Hitam Negeri Sembilan Lukut 28 Jun 2017 10:10 PM MYR 65.00
Kedah Bukit Kayu Hitam Negeri Sembilan Seremban 28 Jun 2017 10:10 PM MYR 65.00
Kedah Jitra Negeri Sembilan Lukut 28 Jun 2017 10:30 PM MYR 60.00
Kedah Jitra Negeri Sembilan Seremban 28 Jun 2017 10:30 PM MYR 60.00
Kedah Alor Setar Negeri Sembilan Lukut 28 Jun 2017 11:45 PM MYR 60.00
Kedah Alor Setar Negeri Sembilan Seremban 28 Jun 2017 11:45 PM MYR 60.00
Kedah Bukit Kayu Hitam Negeri Sembilan Lukut 29 Jun 2017 01:15 PM MYR 65.00
Kedah Bukit Kayu Hitam Negeri Sembilan Seremban 29 Jun 2017 01:15 PM MYR 65.00
Kedah Jitra Negeri Sembilan Lukut 29 Jun 2017 01:30 PM MYR 60.00
Kedah Jitra Negeri Sembilan Seremban 29 Jun 2017 01:30 PM MYR 60.00
Kedah Alor Setar Negeri Sembilan Lukut 29 Jun 2017 02:45 PM MYR 60.00
Kedah Alor Setar Negeri Sembilan Seremban 29 Jun 2017 02:45 PM MYR 60.00
Kedah Bukit Kayu Hitam Negeri Sembilan Lukut 29 Jun 2017 10:10 PM MYR 65.00
Kedah Bukit Kayu Hitam Negeri Sembilan Seremban 29 Jun 2017 10:10 PM MYR 65.00
Kedah Jitra Negeri Sembilan Lukut 29 Jun 2017 10:30 PM MYR 60.00
Kedah Jitra Negeri Sembilan Seremban 29 Jun 2017 10:30 PM MYR 60.00
Kedah Alor Setar Negeri Sembilan Lukut 29 Jun 2017 11:45 PM MYR 60.00
Kedah Alor Setar Negeri Sembilan Seremban 29 Jun 2017 11:45 PM MYR 60.00
Kedah Bukit Kayu Hitam Perak Ipoh Amanjaya 28 Jun 2017 01:15 PM MYR 60.00
Kedah Jitra Perak Ipoh Amanjaya 28 Jun 2017 01:30 PM MYR 55.00
Kedah Alor Setar Perak Ipoh Amanjaya 28 Jun 2017 02:45 PM MYR 55.00
Kedah Bukit Kayu Hitam Perak Ipoh Amanjaya 28 Jun 2017 10:10 PM MYR 60.00
Kedah Jitra Perak Ipoh Amanjaya 28 Jun 2017 10:30 PM MYR 55.00
Kedah Alor Setar Perak Ipoh Amanjaya 28 Jun 2017 11:45 PM MYR 55.00
Kedah Bukit Kayu Hitam Perak Ipoh Amanjaya 29 Jun 2017 01:15 PM MYR 60.00
Kedah Jitra Perak Ipoh Amanjaya 29 Jun 2017 01:30 PM MYR 55.00
Kedah Alor Setar Perak Ipoh Amanjaya 29 Jun 2017 02:45 PM MYR 55.00
Kedah Bukit Kayu Hitam Perak Ipoh Amanjaya 29 Jun 2017 10:10 PM MYR 60.00
Kedah Jitra Perak Ipoh Amanjaya 29 Jun 2017 10:30 PM MYR 55.00
Kedah Alor Setar Perak Ipoh Amanjaya 29 Jun 2017 11:45 PM MYR 55.00
Kedah Bukit Kayu Hitam Selangor Putrajaya Sentral 28 Jun 2017 01:15 PM MYR 65.00
Kedah Bukit Kayu Hitam Selangor Subang Airport 28 Jun 2017 01:15 PM MYR 60.00
Kedah Jitra Selangor Putrajaya Sentral 28 Jun 2017 01:30 PM MYR 55.00
Kedah Jitra Selangor Subang Airport 28 Jun 2017 01:30 PM MYR 55.00
Kedah Alor Setar Selangor Putrajaya Sentral 28 Jun 2017 02:45 PM MYR 50.00
Kedah Alor Setar Selangor Subang Airport 28 Jun 2017 02:45 PM MYR 60.00
Kedah Bukit Kayu Hitam Selangor Putrajaya Sentral 28 Jun 2017 10:10 PM MYR 65.00
Kedah Bukit Kayu Hitam Selangor Subang Airport 28 Jun 2017 10:10 PM MYR 60.00
Kedah Jitra Selangor Putrajaya Sentral 28 Jun 2017 10:30 PM MYR 55.00
Kedah Jitra Selangor Subang Airport 28 Jun 2017 10:30 PM MYR 55.00
Kedah Alor Setar Selangor Putrajaya Sentral 28 Jun 2017 11:45 PM MYR 50.00
Kedah Alor Setar Selangor Subang Airport 28 Jun 2017 11:45 PM MYR 60.00
Kedah Bukit Kayu Hitam Selangor Putrajaya Sentral 29 Jun 2017 01:15 PM MYR 65.00
Kedah Bukit Kayu Hitam Selangor Subang Airport 29 Jun 2017 01:15 PM MYR 60.00
Kedah Jitra Selangor Putrajaya Sentral 29 Jun 2017 01:30 PM MYR 55.00
Kedah Jitra Selangor Subang Airport 29 Jun 2017 01:30 PM MYR 55.00
Kedah Alor Setar Selangor Putrajaya Sentral 29 Jun 2017 02:45 PM MYR 50.00
Kedah Alor Setar Selangor Subang Airport 29 Jun 2017 02:45 PM MYR 60.00
Kedah Bukit Kayu Hitam Selangor Putrajaya Sentral 29 Jun 2017 10:10 PM MYR 65.00
Kedah Bukit Kayu Hitam Selangor Subang Airport 29 Jun 2017 10:10 PM MYR 60.00
Kedah Jitra Selangor Putrajaya Sentral 29 Jun 2017 10:30 PM MYR 55.00
Kedah Jitra Selangor Subang Airport 29 Jun 2017 10:30 PM MYR 55.00
Kedah Alor Setar Selangor Putrajaya Sentral 29 Jun 2017 11:45 PM MYR 50.00
Kedah Alor Setar Selangor Subang Airport 29 Jun 2017 11:45 PM MYR 60.00
KLIA or KLIA 2 KLIA Kedah Alor Setar 28 Jun 2017 09:00 AM MYR 70.00
KLIA or KLIA 2 KLIA Kedah Bukit Kayu Hitam 28 Jun 2017 09:00 AM MYR 70.00
KLIA or KLIA 2 KLIA Kedah Changlun 28 Jun 2017 09:00 AM MYR 70.00
KLIA or KLIA 2 KLIA Kedah Jitra 28 Jun 2017 09:00 AM MYR 70.00
KLIA or KLIA 2 KLIA Kedah Alor Setar 28 Jun 2017 10:00 PM MYR 70.00
KLIA or KLIA 2 KLIA Kedah Bukit Kayu Hitam 28 Jun 2017 10:00 PM MYR 70.00
KLIA or KLIA 2 KLIA Kedah Changlun 28 Jun 2017 10:00 PM MYR 70.00
KLIA or KLIA 2 KLIA Kedah Jitra 28 Jun 2017 10:00 PM MYR 70.00
KLIA or KLIA 2 KLIA Kedah Alor Setar 29 Jun 2017 09:00 AM MYR 70.00
KLIA or KLIA 2 KLIA Kedah Bukit Kayu Hitam 29 Jun 2017 09:00 AM MYR 70.00
KLIA or KLIA 2 KLIA Kedah Changlun 29 Jun 2017 09:00 AM MYR 70.00
KLIA or KLIA 2 KLIA Kedah Jitra 29 Jun 2017 09:00 AM MYR 70.00
KLIA or KLIA 2 KLIA Kedah Alor Setar 29 Jun 2017 10:00 PM MYR 70.00
KLIA or KLIA 2 KLIA Kedah Bukit Kayu Hitam 29 Jun 2017 10:00 PM MYR 70.00
KLIA or KLIA 2 KLIA Kedah Changlun 29 Jun 2017 10:00 PM MYR 70.00
KLIA or KLIA 2 KLIA Kedah Jitra 29 Jun 2017 10:00 PM MYR 70.00
KLIA or KLIA 2 KLIA Penang Butterworth 28 Jun 2017 09:00 AM MYR 65.00
KLIA or KLIA 2 KLIA Penang Butterworth 28 Jun 2017 10:00 PM MYR 65.00
KLIA or KLIA 2 KLIA Penang Butterworth 29 Jun 2017 09:00 AM MYR 65.00
KLIA or KLIA 2 KLIA Penang Butterworth 29 Jun 2017 10:00 PM MYR 65.00
KLIA or KLIA 2 KLIA 2 Selangor Subang Airport 28 Jun 2017 04:45 AM MYR 11.00
KLIA or KLIA 2 KLIA Selangor Subang Airport 28 Jun 2017 05:15 AM MYR 11.00
KLIA or KLIA 2 KLIA 2 Selangor Subang Airport 28 Jun 2017 05:45 AM MYR 11.00
KLIA or KLIA 2 KLIA Selangor Subang Airport 28 Jun 2017 06:15 AM MYR 11.00
KLIA or KLIA 2 KLIA 2 Selangor Subang Airport 28 Jun 2017 06:45 AM MYR 11.00
KLIA or KLIA 2 KLIA Selangor Subang Airport 28 Jun 2017 07:15 AM MYR 11.00
KLIA or KLIA 2 KLIA 2 Selangor Subang Airport 28 Jun 2017 07:45 AM MYR 11.00
KLIA or KLIA 2 KLIA Selangor Subang Airport 28 Jun 2017 08:15 AM MYR 11.00
KLIA or KLIA 2 KLIA 2 Selangor Subang Airport 28 Jun 2017 09:45 AM MYR 11.00
KLIA or KLIA 2 KLIA Selangor Subang Airport 28 Jun 2017 10:15 AM MYR 11.00
KLIA or KLIA 2 KLIA 2 Selangor Subang Airport 28 Jun 2017 11:45 AM MYR 11.00
KLIA or KLIA 2 KLIA Selangor Subang Airport 28 Jun 2017 12:15 PM MYR 11.00
KLIA or KLIA 2 KLIA 2 Selangor Subang Airport 28 Jun 2017 01:45 PM MYR 11.00
KLIA or KLIA 2 KLIA Selangor Subang Airport 28 Jun 2017 02:15 PM MYR 11.00
KLIA or KLIA 2 KLIA 2 Selangor Subang Airport 28 Jun 2017 03:45 PM MYR 11.00
KLIA or KLIA 2 KLIA Selangor Subang Airport 28 Jun 2017 04:15 PM MYR 11.00
KLIA or KLIA 2 KLIA Selangor Subang Airport 28 Jun 2017 05:15 PM MYR 11.00
KLIA or KLIA 2 KLIA Selangor Subang Airport 28 Jun 2017 06:15 PM MYR 11.00
KLIA or KLIA 2 KLIA Selangor Subang Airport 28 Jun 2017 07:15 PM MYR 11.00
KLIA or KLIA 2 KLIA 2 Selangor Subang Airport 28 Jun 2017 07:45 PM MYR 11.00
KLIA or KLIA 2 KLIA Selangor Subang Airport 28 Jun 2017 08:15 PM MYR 11.00
KLIA or KLIA 2 KLIA 2 Selangor Subang Airport 28 Jun 2017 09:45 PM MYR 11.00
KLIA or KLIA 2 KLIA Selangor Subang Airport 28 Jun 2017 10:15 PM MYR 11.00
KLIA or KLIA 2 KLIA Selangor Subang Airport 28 Jun 2017 11:59 PM MYR 11.00
KLIA or KLIA 2 KLIA 2 Selangor Subang Airport 29 Jun 2017 04:45 AM MYR 11.00
KLIA or KLIA 2 KLIA Selangor Subang Airport 29 Jun 2017 05:15 AM MYR 11.00
KLIA or KLIA 2 KLIA 2 Selangor Subang Airport 29 Jun 2017 05:45 AM MYR 11.00
KLIA or KLIA 2 KLIA Selangor Subang Airport 29 Jun 2017 06:15 AM MYR 11.00
KLIA or KLIA 2 KLIA 2 Selangor Subang Airport 29 Jun 2017 06:45 AM MYR 11.00
KLIA or KLIA 2 KLIA Selangor Subang Airport 29 Jun 2017 07:15 AM MYR 11.00
KLIA or KLIA 2 KLIA 2 Selangor Subang Airport 29 Jun 2017 07:45 AM MYR 11.00
KLIA or KLIA 2 KLIA Selangor Subang Airport 29 Jun 2017 08:15 AM MYR 11.00
KLIA or KLIA 2 KLIA 2 Selangor Subang Airport 29 Jun 2017 09:45 AM MYR 11.00
KLIA or KLIA 2 KLIA Selangor Subang Airport 29 Jun 2017 10:15 AM MYR 11.00
KLIA or KLIA 2 KLIA 2 Selangor Subang Airport 29 Jun 2017 11:45 AM MYR 11.00
KLIA or KLIA 2 KLIA Selangor Subang Airport 29 Jun 2017 12:15 PM MYR 11.00
KLIA or KLIA 2 KLIA 2 Selangor Subang Airport 29 Jun 2017 01:45 PM MYR 11.00
KLIA or KLIA 2 KLIA Selangor Subang Airport 29 Jun 2017 02:15 PM MYR 11.00
KLIA or KLIA 2 KLIA 2 Selangor Subang Airport 29 Jun 2017 03:45 PM MYR 11.00
KLIA or KLIA 2 KLIA Selangor Subang Airport 29 Jun 2017 04:15 PM MYR 11.00
KLIA or KLIA 2 KLIA Selangor Subang Airport 29 Jun 2017 05:15 PM MYR 11.00
KLIA or KLIA 2 KLIA Selangor Subang Airport 29 Jun 2017 06:15 PM MYR 11.00
KLIA or KLIA 2 KLIA Selangor Subang Airport 29 Jun 2017 07:15 PM MYR 11.00
KLIA or KLIA 2 KLIA 2 Selangor Subang Airport 29 Jun 2017 07:45 PM MYR 11.00
KLIA or KLIA 2 KLIA Selangor Subang Airport 29 Jun 2017 08:15 PM MYR 11.00
KLIA or KLIA 2 KLIA 2 Selangor Subang Airport 29 Jun 2017 09:45 PM MYR 11.00
KLIA or KLIA 2 KLIA Selangor Subang Airport 29 Jun 2017 10:15 PM MYR 11.00
KLIA or KLIA 2 KLIA Selangor Subang Airport 29 Jun 2017 11:59 PM MYR 11.00
KLIA or KLIA 2 KLIA Thailand Danok 28 Jun 2017 09:00 AM MYR 70.00
KLIA or KLIA 2 KLIA Thailand Hatyai 28 Jun 2017 09:00 AM MYR 75.00
KLIA or KLIA 2 KLIA Thailand Danok 28 Jun 2017 10:00 PM MYR 70.00
KLIA or KLIA 2 KLIA Thailand Hatyai 28 Jun 2017 10:00 PM MYR 75.00
KLIA or KLIA 2 KLIA Thailand Danok 29 Jun 2017 09:00 AM MYR 70.00
KLIA or KLIA 2 KLIA Thailand Hatyai 29 Jun 2017 09:00 AM MYR 75.00
KLIA or KLIA 2 KLIA Thailand Danok 29 Jun 2017 10:00 PM MYR 70.00
KLIA or KLIA 2 KLIA Thailand Hatyai 29 Jun 2017 10:00 PM MYR 75.00
Negeri Sembilan Lukut Kedah Alor Setar 28 Jun 2017 07:00 AM MYR 65.00
Negeri Sembilan Lukut Kedah Bukit Kayu Hitam 28 Jun 2017 07:00 AM MYR 65.00
Negeri Sembilan Lukut Kedah Changlun 28 Jun 2017 07:00 AM MYR 65.00
Negeri Sembilan Lukut Kedah Jitra 28 Jun 2017 07:00 AM MYR 65.00
Negeri Sembilan Seremban Kedah Alor Setar 28 Jun 2017 08:00 AM MYR 65.00
Negeri Sembilan Seremban Kedah Bukit Kayu Hitam 28 Jun 2017 08:00 AM MYR 65.00
Negeri Sembilan Seremban Kedah Changlun 28 Jun 2017 08:00 AM MYR 65.00
Negeri Sembilan Seremban Kedah Jitra 28 Jun 2017 08:00 AM MYR 65.00
Negeri Sembilan Lukut Kedah Alor Setar 28 Jun 2017 08:00 PM MYR 65.00
Negeri Sembilan Lukut Kedah Bukit Kayu Hitam 28 Jun 2017 08:00 PM MYR 65.00
Negeri Sembilan Lukut Kedah Changlun 28 Jun 2017 08:00 PM MYR 65.00
Negeri Sembilan Lukut Kedah Jitra 28 Jun 2017 08:00 PM MYR 65.00
Negeri Sembilan Seremban Kedah Alor Setar 28 Jun 2017 09:00 PM MYR 65.00
Negeri Sembilan Seremban Kedah Bukit Kayu Hitam 28 Jun 2017 09:00 PM MYR 65.00
Negeri Sembilan Seremban Kedah Changlun 28 Jun 2017 09:00 PM MYR 65.00
Negeri Sembilan Seremban Kedah Jitra 28 Jun 2017 09:00 PM MYR 65.00
Negeri Sembilan Lukut Kedah Alor Setar 29 Jun 2017 07:00 AM MYR 65.00
Negeri Sembilan Lukut Kedah Bukit Kayu Hitam 29 Jun 2017 07:00 AM MYR 65.00
Negeri Sembilan Lukut Kedah Changlun 29 Jun 2017 07:00 AM MYR 65.00
Negeri Sembilan Lukut Kedah Jitra 29 Jun 2017 07:00 AM MYR 65.00
Negeri Sembilan Seremban Kedah Alor Setar 29 Jun 2017 08:00 AM MYR 65.00
Negeri Sembilan Seremban Kedah Bukit Kayu Hitam 29 Jun 2017 08:00 AM MYR 65.00
Negeri Sembilan Seremban Kedah Changlun 29 Jun 2017 08:00 AM MYR 65.00
Negeri Sembilan Seremban Kedah Jitra 29 Jun 2017 08:00 AM MYR 65.00
Negeri Sembilan Lukut Kedah Alor Setar 29 Jun 2017 08:00 PM MYR 65.00
Negeri Sembilan Lukut Kedah Bukit Kayu Hitam 29 Jun 2017 08:00 PM MYR 65.00
Negeri Sembilan Lukut Kedah Changlun 29 Jun 2017 08:00 PM MYR 65.00
Negeri Sembilan Lukut Kedah Jitra 29 Jun 2017 08:00 PM MYR 65.00
Negeri Sembilan Seremban Kedah Alor Setar 29 Jun 2017 09:00 PM MYR 65.00
Negeri Sembilan Seremban Kedah Bukit Kayu Hitam 29 Jun 2017 09:00 PM MYR 65.00
Negeri Sembilan Seremban Kedah Changlun 29 Jun 2017 09:00 PM MYR 65.00
Negeri Sembilan Seremban Kedah Jitra 29 Jun 2017 09:00 PM MYR 65.00
Negeri Sembilan Lukut Penang Butterworth 28 Jun 2017 07:00 AM MYR 60.00
Negeri Sembilan Seremban Penang Butterworth 28 Jun 2017 08:00 AM MYR 55.00
Negeri Sembilan Lukut Penang Butterworth 28 Jun 2017 08:00 PM MYR 60.00
Negeri Sembilan Seremban Penang Butterworth 28 Jun 2017 09:00 PM MYR 65.00
Negeri Sembilan Lukut Penang Butterworth 29 Jun 2017 07:00 AM MYR 60.00
Negeri Sembilan Seremban Penang Butterworth 29 Jun 2017 08:00 AM MYR 55.00
Negeri Sembilan Lukut Penang Butterworth 29 Jun 2017 08:00 PM MYR 60.00
Negeri Sembilan Seremban Penang Butterworth 29 Jun 2017 09:00 PM MYR 65.00
Negeri Sembilan Lukut Thailand Danok 28 Jun 2017 07:00 AM MYR 65.00
Negeri Sembilan Lukut Thailand Hatyai 28 Jun 2017 07:00 AM MYR 70.00
Negeri Sembilan Seremban Thailand Danok 28 Jun 2017 08:00 AM MYR 65.00
Negeri Sembilan Seremban Thailand Hatyai 28 Jun 2017 08:00 AM MYR 70.00
Negeri Sembilan Lukut Thailand Danok 28 Jun 2017 08:00 PM MYR 65.00
Negeri Sembilan Lukut Thailand Hatyai 28 Jun 2017 08:00 PM MYR 70.00
Negeri Sembilan Seremban Thailand Danok 28 Jun 2017 09:00 PM MYR 65.00
Negeri Sembilan Seremban Thailand Hatyai 28 Jun 2017 09:00 PM MYR 70.00
Negeri Sembilan Lukut Thailand Danok 29 Jun 2017 07:00 AM MYR 65.00
Negeri Sembilan Lukut Thailand Hatyai 29 Jun 2017 07:00 AM MYR 70.00
Negeri Sembilan Seremban Thailand Danok 29 Jun 2017 08:00 AM MYR 65.00
Negeri Sembilan Seremban Thailand Hatyai 29 Jun 2017 08:00 AM MYR 70.00
Negeri Sembilan Lukut Thailand Danok 29 Jun 2017 08:00 PM MYR 65.00
Negeri Sembilan Lukut Thailand Hatyai 29 Jun 2017 08:00 PM MYR 70.00
Negeri Sembilan Seremban Thailand Danok 29 Jun 2017 09:00 PM MYR 65.00
Negeri Sembilan Seremban Thailand Hatyai 29 Jun 2017 09:00 PM MYR 70.00
Perak Simpang Taiping (McD) Kedah Alor Setar 28 Jun 2017 02:30 PM MYR 45.00
Perak Simpang Taiping (McD) Kedah Bukit Kayu Hitam 28 Jun 2017 02:30 PM MYR 45.00
Perak Simpang Taiping (McD) Kedah Changlun 28 Jun 2017 02:30 PM MYR 45.00
Perak Simpang Taiping (McD) Kedah Jitra 28 Jun 2017 02:30 PM MYR 45.00
Perak Simpang Taiping (McD) Kedah Alor Setar 29 Jun 2017 02:30 PM MYR 45.00
Perak Simpang Taiping (McD) Kedah Bukit Kayu Hitam 29 Jun 2017 02:30 PM MYR 45.00
Perak Simpang Taiping (McD) Kedah Changlun 29 Jun 2017 02:30 PM MYR 45.00
Perak Simpang Taiping (McD) Kedah Jitra 29 Jun 2017 02:30 PM MYR 45.00
Perak Simpang Taiping (McD) Penang Butterworth 28 Jun 2017 02:30 PM MYR 45.00
Perak Simpang Taiping (McD) Penang Butterworth 29 Jun 2017 02:30 PM MYR 45.00
Perak Simpang Taiping (McD) Thailand Danok 28 Jun 2017 02:30 PM MYR 45.00
Perak Simpang Taiping (McD) Thailand Hatyai 28 Jun 2017 02:30 PM MYR 45.00
Perak Simpang Taiping (McD) Thailand Danok 29 Jun 2017 02:30 PM MYR 45.00
Perak Simpang Taiping (McD) Thailand Hatyai 29 Jun 2017 02:30 PM MYR 45.00
Selangor Putrajaya Sentral Kedah Alor Setar 28 Jun 2017 09:30 AM MYR 62.00
Selangor Putrajaya Sentral Kedah Bukit Kayu Hitam 28 Jun 2017 09:30 AM MYR 65.00
Selangor Putrajaya Sentral Kedah Changlun 28 Jun 2017 09:30 AM MYR 70.00
Selangor Putrajaya Sentral Kedah Jitra 28 Jun 2017 09:30 AM MYR 67.00
Selangor Subang Airport Kedah Alor Setar 28 Jun 2017 10:15 AM MYR 70.00
Selangor Subang Airport Kedah Bukit Kayu Hitam 28 Jun 2017 10:15 AM MYR 65.00
Selangor Subang Airport Kedah Changlun 28 Jun 2017 10:15 AM MYR 65.00
Selangor Subang Airport Kedah Jitra 28 Jun 2017 10:15 AM MYR 65.00
Selangor Putrajaya Sentral Kedah Alor Setar 28 Jun 2017 10:30 PM MYR 62.00
Selangor Putrajaya Sentral Kedah Bukit Kayu Hitam 28 Jun 2017 10:30 PM MYR 65.00
Selangor Putrajaya Sentral Kedah Changlun 28 Jun 2017 10:30 PM MYR 70.00
Selangor Putrajaya Sentral Kedah Jitra 28 Jun 2017 10:30 PM MYR 67.00
Selangor Subang Airport Kedah Alor Setar 28 Jun 2017 11:15 PM MYR 70.00
Selangor Subang Airport Kedah Bukit Kayu Hitam 28 Jun 2017 11:15 PM MYR 65.00
Selangor Subang Airport Kedah Changlun 28 Jun 2017 11:15 PM MYR 65.00
Selangor Subang Airport Kedah Jitra 28 Jun 2017 11:15 PM MYR 65.00
Selangor Putrajaya Sentral Kedah Alor Setar 29 Jun 2017 09:30 AM MYR 62.00
Selangor Putrajaya Sentral Kedah Bukit Kayu Hitam 29 Jun 2017 09:30 AM MYR 65.00
Selangor Putrajaya Sentral Kedah Changlun 29 Jun 2017 09:30 AM MYR 70.00
Selangor Putrajaya Sentral Kedah Jitra 29 Jun 2017 09:30 AM MYR 67.00
Selangor Subang Airport Kedah Alor Setar 29 Jun 2017 10:15 AM MYR 70.00
Selangor Subang Airport Kedah Bukit Kayu Hitam 29 Jun 2017 10:15 AM MYR 65.00
Selangor Subang Airport Kedah Changlun 29 Jun 2017 10:15 AM MYR 65.00
Selangor Subang Airport Kedah Jitra 29 Jun 2017 10:15 AM MYR 65.00
Selangor Putrajaya Sentral Kedah Alor Setar 29 Jun 2017 10:30 PM MYR 62.00
Selangor Putrajaya Sentral Kedah Bukit Kayu Hitam 29 Jun 2017 10:30 PM MYR 65.00
Selangor Putrajaya Sentral Kedah Changlun 29 Jun 2017 10:30 PM MYR 70.00
Selangor Putrajaya Sentral Kedah Jitra 29 Jun 2017 10:30 PM MYR 67.00
Selangor Subang Airport Kedah Alor Setar 29 Jun 2017 11:15 PM MYR 70.00
Selangor Subang Airport Kedah Bukit Kayu Hitam 29 Jun 2017 11:15 PM MYR 65.00
Selangor Subang Airport Kedah Changlun 29 Jun 2017 11:15 PM MYR 65.00
Selangor Subang Airport Kedah Jitra 29 Jun 2017 11:15 PM MYR 65.00
Selangor Subang Airport KLIA or KLIA 2 KLIA 28 Jun 2017 05:00 AM MYR 11.00
Selangor Subang Airport KLIA or KLIA 2 KLIA 2 28 Jun 2017 05:00 AM MYR 11.00
Selangor Subang Airport KLIA or KLIA 2 KLIA 28 Jun 2017 06:00 AM MYR 11.00
Selangor Subang Airport KLIA or KLIA 2 KLIA 2 28 Jun 2017 06:00 AM MYR 11.00
Selangor Subang Airport KLIA or KLIA 2 KLIA 28 Jun 2017 07:00 AM MYR 11.00
Selangor Subang Airport KLIA or KLIA 2 KLIA 2 28 Jun 2017 07:00 AM MYR 11.00
Selangor Subang Airport KLIA or KLIA 2 KLIA 28 Jun 2017 09:00 AM MYR 11.00
Selangor Subang Airport KLIA or KLIA 2 KLIA 2 28 Jun 2017 09:00 AM MYR 11.00
Selangor Subang Airport KLIA or KLIA 2 KLIA 28 Jun 2017 11:00 AM MYR 11.00
Selangor Subang Airport KLIA or KLIA 2 KLIA 2 28 Jun 2017 11:00 AM MYR 11.00
Selangor Subang Airport KLIA or KLIA 2 KLIA 28 Jun 2017 01:00 PM MYR 11.00
Selangor Subang Airport KLIA or KLIA 2 KLIA 2 28 Jun 2017 01:00 PM MYR 11.00
Selangor Subang Airport KLIA or KLIA 2 KLIA 28 Jun 2017 03:00 PM MYR 11.00
Selangor Subang Airport KLIA or KLIA 2 KLIA 2 28 Jun 2017 03:00 PM MYR 11.00
Selangor Subang Airport KLIA or KLIA 2 KLIA 28 Jun 2017 05:00 PM MYR 11.00
Selangor Subang Airport KLIA or KLIA 2 KLIA 2 28 Jun 2017 05:00 PM MYR 11.00
Selangor Subang Airport KLIA or KLIA 2 KLIA 28 Jun 2017 06:00 PM MYR 11.00
Selangor Subang Airport KLIA or KLIA 2 KLIA 2 28 Jun 2017 06:00 PM MYR 11.00
Selangor Subang Airport KLIA or KLIA 2 KLIA 28 Jun 2017 07:00 PM MYR 11.00
Selangor Subang Airport KLIA or KLIA 2 KLIA 2 28 Jun 2017 07:00 PM MYR 11.00
Selangor Subang Airport KLIA or KLIA 2 KLIA 28 Jun 2017 09:00 PM MYR 11.00
Selangor Subang Airport KLIA or KLIA 2 KLIA 2 28 Jun 2017 09:00 PM MYR 11.00
Selangor Subang Airport KLIA or KLIA 2 KLIA 28 Jun 2017 11:00 PM MYR 11.00
Selangor Subang Airport KLIA or KLIA 2 KLIA 2 28 Jun 2017 11:00 PM MYR 11.00
Selangor Subang Airport KLIA or KLIA 2 KLIA 29 Jun 2017 05:00 AM MYR 11.00
Selangor Subang Airport KLIA or KLIA 2 KLIA 2 29 Jun 2017 05:00 AM MYR 11.00
Selangor Subang Airport KLIA or KLIA 2 KLIA 29 Jun 2017 06:00 AM MYR 11.00
Selangor Subang Airport KLIA or KLIA 2 KLIA 2 29 Jun 2017 06:00 AM MYR 11.00
Selangor Subang Airport KLIA or KLIA 2 KLIA 29 Jun 2017 07:00 AM MYR 11.00
Selangor Subang Airport KLIA or KLIA 2 KLIA 2 29 Jun 2017 07:00 AM MYR 11.00
Selangor Subang Airport KLIA or KLIA 2 KLIA 29 Jun 2017 09:00 AM MYR 11.00
Selangor Subang Airport KLIA or KLIA 2 KLIA 2 29 Jun 2017 09:00 AM MYR 11.00
Selangor Subang Airport KLIA or KLIA 2 KLIA 29 Jun 2017 11:00 AM MYR 11.00
Selangor Subang Airport KLIA or KLIA 2 KLIA 2 29 Jun 2017 11:00 AM MYR 11.00
Selangor Subang Airport KLIA or KLIA 2 KLIA 29 Jun 2017 01:00 PM MYR 11.00
Selangor Subang Airport KLIA or KLIA 2 KLIA 2 29 Jun 2017 01:00 PM MYR 11.00
Selangor Subang Airport KLIA or KLIA 2 KLIA 29 Jun 2017 03:00 PM MYR 11.00
Selangor Subang Airport KLIA or KLIA 2 KLIA 2 29 Jun 2017 03:00 PM MYR 11.00
Selangor Subang Airport KLIA or KLIA 2 KLIA 29 Jun 2017 05:00 PM MYR 11.00
Selangor Subang Airport KLIA or KLIA 2 KLIA 2 29 Jun 2017 05:00 PM MYR 11.00
Selangor Subang Airport KLIA or KLIA 2 KLIA 29 Jun 2017 06:00 PM MYR 11.00
Selangor Subang Airport KLIA or KLIA 2 KLIA 2 29 Jun 2017 06:00 PM MYR 11.00
Selangor Subang Airport KLIA or KLIA 2 KLIA 29 Jun 2017 07:00 PM MYR 11.00
Selangor Subang Airport KLIA or KLIA 2 KLIA 2 29 Jun 2017 07:00 PM MYR 11.00
Selangor Subang Airport KLIA or KLIA 2 KLIA 29 Jun 2017 09:00 PM MYR 11.00
Selangor Subang Airport KLIA or KLIA 2 KLIA 2 29 Jun 2017 09:00 PM MYR 11.00
Selangor Subang Airport KLIA or KLIA 2 KLIA 29 Jun 2017 11:00 PM MYR 11.00
Selangor Subang Airport KLIA or KLIA 2 KLIA 2 29 Jun 2017 11:00 PM MYR 11.00
Selangor Putrajaya Sentral Penang Butterworth 28 Jun 2017 09:30 AM MYR 55.00
Selangor Subang Airport Penang Butterworth 28 Jun 2017 10:15 AM MYR 60.00
Selangor Putrajaya Sentral Penang Butterworth 28 Jun 2017 10:30 PM MYR 55.00
Selangor Subang Airport Penang Butterworth 28 Jun 2017 11:15 PM MYR 60.00
Selangor Putrajaya Sentral Penang Butterworth 29 Jun 2017 09:30 AM MYR 55.00
Selangor Subang Airport Penang Butterworth 29 Jun 2017 10:15 AM MYR 60.00
Selangor Putrajaya Sentral Penang Butterworth 29 Jun 2017 10:30 PM MYR 55.00
Selangor Subang Airport Penang Butterworth 29 Jun 2017 11:15 PM MYR 60.00
Selangor Putrajaya Sentral Thailand Danok 28 Jun 2017 09:30 AM MYR 70.00
Selangor Putrajaya Sentral Thailand Hatyai 28 Jun 2017 09:30 AM MYR 75.00
Selangor Subang Airport Thailand Danok 28 Jun 2017 10:15 AM MYR 65.00
Selangor Subang Airport Thailand Hatyai 28 Jun 2017 10:15 AM MYR 70.00
Selangor Putrajaya Sentral Thailand Danok 28 Jun 2017 10:30 PM MYR 70.00
Selangor Putrajaya Sentral Thailand Hatyai 28 Jun 2017 10:30 PM MYR 75.00
Selangor Subang Airport Thailand Danok 28 Jun 2017 11:15 PM MYR 65.00
Selangor Subang Airport Thailand Hatyai 28 Jun 2017 11:15 PM MYR 70.00
Selangor Putrajaya Sentral Thailand Danok 29 Jun 2017 09:30 AM MYR 70.00
Selangor Putrajaya Sentral Thailand Hatyai 29 Jun 2017 09:30 AM MYR 75.00
Selangor Subang Airport Thailand Danok 29 Jun 2017 10:15 AM MYR 65.00
Selangor Subang Airport Thailand Hatyai 29 Jun 2017 10:15 AM MYR 70.00
Selangor Putrajaya Sentral Thailand Danok 29 Jun 2017 10:30 PM MYR 70.00
Selangor Putrajaya Sentral Thailand Hatyai 29 Jun 2017 10:30 PM MYR 75.00
Selangor Subang Airport Thailand Danok 29 Jun 2017 11:15 PM MYR 65.00
Selangor Subang Airport Thailand Hatyai 29 Jun 2017 11:15 PM MYR 70.00
Thailand Danok KLIA or KLIA 2 KLIA 28 Jun 2017 01:00 PM MYR 60.00
Thailand Hatyai KLIA or KLIA 2 KLIA 28 Jun 2017 07:00 PM MYR 75.00
Thailand Danok KLIA or KLIA 2 KLIA 28 Jun 2017 10:00 PM MYR 60.00
Thailand Danok KLIA or KLIA 2 KLIA 29 Jun 2017 01:00 PM MYR 60.00
Thailand Hatyai KLIA or KLIA 2 KLIA 29 Jun 2017 07:00 PM MYR 75.00
Thailand Danok KLIA or KLIA 2 KLIA 29 Jun 2017 10:00 PM MYR 60.00
Thailand Danok Kuala Lumpur TBS (Terminal Bersepadu Selatan) 28 Jun 2017 01:00 PM MYR 60.00
Thailand Hatyai Kuala Lumpur TBS (Terminal Bersepadu Selatan) 28 Jun 2017 07:00 PM MYR 70.00
Thailand Danok Kuala Lumpur TBS (Terminal Bersepadu Selatan) 28 Jun 2017 10:00 PM MYR 50.00
Thailand Danok Kuala Lumpur TBS (Terminal Bersepadu Selatan) 29 Jun 2017 01:00 PM MYR 60.00
Thailand Hatyai Kuala Lumpur TBS (Terminal Bersepadu Selatan) 29 Jun 2017 07:00 PM MYR 70.00
Thailand Danok Kuala Lumpur TBS (Terminal Bersepadu Selatan) 29 Jun 2017 10:00 PM MYR 50.00
Thailand Danok Negeri Sembilan Lukut 28 Jun 2017 01:00 PM MYR 60.00
Thailand Danok Negeri Sembilan Seremban 28 Jun 2017 01:00 PM MYR 60.00
Thailand Hatyai Negeri Sembilan Lukut 28 Jun 2017 07:00 PM MYR 70.00
Thailand Hatyai Negeri Sembilan Seremban 28 Jun 2017 07:00 PM MYR 70.00
Thailand Danok Negeri Sembilan Lukut 28 Jun 2017 10:00 PM MYR 60.00
Thailand Danok Negeri Sembilan Seremban 28 Jun 2017 10:00 PM MYR 60.00
Thailand Danok Negeri Sembilan Lukut 29 Jun 2017 01:00 PM MYR 60.00
Thailand Danok Negeri Sembilan Seremban 29 Jun 2017 01:00 PM MYR 60.00
Thailand Hatyai Negeri Sembilan Lukut 29 Jun 2017 07:00 PM MYR 70.00
Thailand Hatyai Negeri Sembilan Seremban 29 Jun 2017 07:00 PM MYR 70.00
Thailand Danok Negeri Sembilan Lukut 29 Jun 2017 10:00 PM MYR 60.00
Thailand Danok Negeri Sembilan Seremban 29 Jun 2017 10:00 PM MYR 60.00
Thailand Danok Perak Ipoh Amanjaya 28 Jun 2017 01:00 PM MYR 55.00
Thailand Hatyai Perak Ipoh Amanjaya 28 Jun 2017 07:00 PM MYR 65.00
Thailand Danok Perak Ipoh Amanjaya 28 Jun 2017 10:00 PM MYR 55.00
Thailand Danok Perak Ipoh Amanjaya 29 Jun 2017 01:00 PM MYR 55.00
Thailand Hatyai Perak Ipoh Amanjaya 29 Jun 2017 07:00 PM MYR 65.00
Thailand Danok Perak Ipoh Amanjaya 29 Jun 2017 10:00 PM MYR 55.00
Thailand Danok Selangor Putrajaya Sentral 28 Jun 2017 01:00 PM MYR 60.00
Thailand Danok Selangor Subang Airport 28 Jun 2017 01:00 PM MYR 55.00
Thailand Hatyai Selangor Putrajaya Sentral 28 Jun 2017 07:00 PM MYR 75.00
Thailand Hatyai Selangor Subang Airport 28 Jun 2017 07:00 PM MYR 70.00
Thailand Danok Selangor Putrajaya Sentral 28 Jun 2017 10:00 PM MYR 60.00
Thailand Danok Selangor Subang Airport 28 Jun 2017 10:00 PM MYR 55.00
Thailand Danok Selangor Putrajaya Sentral 29 Jun 2017 01:00 PM MYR 60.00
Thailand Danok Selangor Subang Airport 29 Jun 2017 01:00 PM MYR 55.00
Thailand Hatyai Selangor Putrajaya Sentral 29 Jun 2017 07:00 PM MYR 75.00
Thailand Hatyai Selangor Subang Airport 29 Jun 2017 07:00 PM MYR 70.00
Thailand Danok Selangor Putrajaya Sentral 29 Jun 2017 10:00 PM MYR 60.00
Thailand Danok Selangor Subang Airport 29 Jun 2017 10:00 PM MYR 55.00
ราคาต่างจากซื้อตรงที่เค้าท์เตอร์จำหน่ายเพียงแค่ 0.01%เท่านั้น ใช้ได้กับการซื้อที่ไม่ได้ใช้ส่วนลดหรือโปรโมชั่นของบริษัทเดินรถเท่านั้น ใช้้ได้สำหรับบางทริปเท่านั้น ส่วนลดต่างๆได้รวมไปในราคาตั๋วเรียบร้อยแล้ว รูปภาพรถประจำทางเพื่อใช้ในการอ้างอิงเท่านั้น.