การเดินทางที่ดีที่สุดของคุณ

Transtar Travel Pte Ltd

Transtar Travel started its operation in year 1994. It is a Singapore incorporated company famous in coach travel and tours. As one of the major leading express coach companies in Singapore, Transtar offers bus routes across Singapore and Malaysia.

Transtar offers more than 100 routes daily departures across Peninsular of Malaysia and Singapore. It has more than 40 bus routes depart daily from Singapore to various cities in Malaysia such as Genting Resort Hotel, 1 Utama Shopping Centre, First World Hotel Genting Highlands, Imbi Kuala Lumpur, Berjaya Times Square Kuala Lumpur and TBS (Terminal Bersepadu Selatan).

In addition, Transtar also provides bus services depart from Terminal Gelang Patah Johor to Kuala Lumpur, Selangor and Genting Highlands. All of these bus routes offered by Transtar are popular among Malaysian and Singaporean.

Transtar Travel has a good reputation with its good service and it also takes pride in the quality of coaches that they provide and won the Top Agency Honor Award by Genting Highlands Resort World Berhad. Besides, Transtar also received awards such as NATAS' Active Member Award, Golden Legacy Hotel Melaka's Outstanding Agent Award, Star Cruise's Excellence Award, the Century Hotels Malaysia Top Achievers Award and the Awana Hotels & Resorts' Top Singapore Operator award.

Transtar is the first express coach company to attain the ISO standard of quality certification. They were also the first to pioneer the 26 seater Super VIP coach and one of the first to introduce an online coach reservation service. And with passenger safety in mind, Transtar Travel is also the first in industry that introduce seat belt in all of their express buses.

Book Transtar Travel bus ticket now at easybook.com

Transtar First Class Passenger's Lounge (Head Office)

5001 Beach Road #01-12 Golden Mile Complex Singapore 199588.
Tel: +65 6299 9009
Fax: +65 6296 1011

Kitchener Complex

Blk 809 French Road #01-192 Kitchener Complex Singapore 200809
Tel: +65 6292 9009
Fax: +65 6294 1432

Jalan Imbi

No. 135 Jalan Imbi 55100 Kuala Lumpur (Opposite Overseas Restaurant next to beef noodle shop)
Tel: +603 2141 1771
Fax: +603 2142 2771

One Utama

BT 2A, Bus Terminal 1Utama Shopping Centre No. 1 Lebuh Bandar Utama Bandar Utama 47800 Petaling Jaya, Selangor
Tel: +603 7725 3771
Fax:

Genting Hotel Passenger's Lounge

Lot G/LG 6.00, Genting Hotel
Tel: +603 6101 1771
Fax: +603 6101 2771

First World Bus Terminal

Transtar Express Counter No. 1
Tel: +603 6436 2088
Fax:

Ipoh

No. 9, Jalan Yang Kalsom 30250 Ipoh Perak Darul Ridzuan
Tel: +605 255 2771
Fax:

Taiping Simpang Station

Lot 26, Medan Simpang, Jalan Simpang, 34700 Taiping Perak.
Tel: +605 848 3530
Fax:

Bus Schedule

From From Sub Place To To Sub Place Depart Time Currency Price
Genting Highlands Genting Resort Hotel Singapore Lavender MRT 23 Jul 2017 12:00 PM SGD 38.00
Genting Highlands Genting Resort Hotel Singapore Lavender MRT 23 Jul 2017 02:00 PM SGD 38.00
Genting Highlands Genting Resort Hotel Singapore Lavender MRT 23 Jul 2017 02:00 PM SGD 60.00
Genting Highlands Genting Resort Hotel Singapore Lavender MRT 23 Jul 2017 02:00 PM SGD 60.00
Genting Highlands Genting Resort Hotel Singapore Lavender MRT 23 Jul 2017 02:00 PM SGD 38.00
Genting Highlands Genting Resort Hotel Singapore Jurong East 23 Jul 2017 02:00 PM SGD 60.00
Genting Highlands Genting Resort Hotel Singapore Jurong East 23 Jul 2017 02:00 PM SGD 38.00
Genting Highlands Genting Resort Hotel Singapore Tampines 23 Jul 2017 02:00 PM SGD 60.00
Genting Highlands Genting Resort Hotel Singapore Tampines 23 Jul 2017 02:00 PM SGD 38.00
Genting Highlands Genting Resort Hotel Singapore Sengkang 23 Jul 2017 02:00 PM SGD 38.00
Genting Highlands Genting Resort Hotel Singapore Sengkang 23 Jul 2017 02:00 PM SGD 60.00
Genting Highlands Genting Resort Hotel Singapore Clark Quay 23 Jul 2017 02:00 PM SGD 38.00
Genting Highlands Genting Resort Hotel Singapore Clark Quay 23 Jul 2017 02:00 PM SGD 60.00
Genting Highlands Genting Resort Hotel Singapore Lavender MRT 24 Jul 2017 12:00 PM SGD 28.00
Genting Highlands Genting Resort Hotel Singapore Lavender MRT 24 Jul 2017 02:00 PM SGD 51.00
Genting Highlands Genting Resort Hotel Singapore Lavender MRT 24 Jul 2017 02:00 PM SGD 28.00
Genting Highlands Genting Resort Hotel Singapore Lavender MRT 24 Jul 2017 02:00 PM SGD 28.00
Genting Highlands Genting Resort Hotel Singapore Lavender MRT 24 Jul 2017 02:00 PM SGD 51.00
Genting Highlands Genting Resort Hotel Singapore Lavender MRT 24 Jul 2017 02:00 PM SGD 51.00
Genting Highlands Genting Resort Hotel Singapore Jurong East 24 Jul 2017 02:00 PM SGD 28.00
Genting Highlands Genting Resort Hotel Singapore Jurong East 24 Jul 2017 02:00 PM SGD 51.00
Genting Highlands Genting Resort Hotel Singapore Tampines 24 Jul 2017 02:00 PM SGD 51.00
Genting Highlands Genting Resort Hotel Singapore Tampines 24 Jul 2017 02:00 PM SGD 28.00
Genting Highlands Genting Resort Hotel Singapore Tampines 24 Jul 2017 02:00 PM SGD 51.00
Genting Highlands Genting Resort Hotel Singapore Sengkang 24 Jul 2017 02:00 PM SGD 51.00
Genting Highlands Genting Resort Hotel Singapore Sengkang 24 Jul 2017 02:00 PM SGD 51.00
Genting Highlands Genting Resort Hotel Singapore Sengkang 24 Jul 2017 02:00 PM SGD 28.00
Genting Highlands Genting Resort Hotel Singapore Clark Quay 24 Jul 2017 02:00 PM SGD 28.00
Genting Highlands Genting Resort Hotel Singapore Clark Quay 24 Jul 2017 02:00 PM SGD 51.00
Johor Gelang Patah Sentral Bus Terminal (GP Sentral) Kuala Lumpur Berjaya Times Square 22 Jul 2017 07:30 PM MYR 96.00
Johor Gelang Patah Sentral Bus Terminal (GP Sentral) Kuala Lumpur Imbi 22 Jul 2017 07:30 PM MYR 70.00
Johor Gelang Patah Sentral Bus Terminal (GP Sentral) Kuala Lumpur Imbi 23 Jul 2017 08:45 AM MYR 70.00
Johor Gelang Patah Sentral Bus Terminal (GP Sentral) Kuala Lumpur Imbi 23 Jul 2017 09:15 AM MYR 40.00
Johor Gelang Patah Sentral Bus Terminal (GP Sentral) Kuala Lumpur TBS (Terminal Bersepadu Selatan) 23 Jul 2017 09:15 AM MYR 40.00
Johor Gelang Patah Sentral Bus Terminal (GP Sentral) Kuala Lumpur Imbi 23 Jul 2017 11:15 AM MYR 70.00
Johor Gelang Patah Sentral Bus Terminal (GP Sentral) Kuala Lumpur Imbi 23 Jul 2017 04:00 PM MYR 40.00
Johor Gelang Patah Sentral Bus Terminal (GP Sentral) Kuala Lumpur TBS (Terminal Bersepadu Selatan) 23 Jul 2017 04:00 PM MYR 40.00
Johor Gelang Patah Sentral Bus Terminal (GP Sentral) Kuala Lumpur Berjaya Times Square 23 Jul 2017 07:30 PM MYR 96.00
Johor Gelang Patah Sentral Bus Terminal (GP Sentral) Kuala Lumpur Imbi 23 Jul 2017 07:30 PM MYR 70.00
Johor Gelang Patah Sentral Bus Terminal (GP Sentral) Kuala Lumpur Imbi 24 Jul 2017 08:45 AM MYR 70.00
Johor Gelang Patah Sentral Bus Terminal (GP Sentral) Kuala Lumpur Imbi 24 Jul 2017 09:15 AM MYR 40.00
Johor Gelang Patah Sentral Bus Terminal (GP Sentral) Kuala Lumpur TBS (Terminal Bersepadu Selatan) 24 Jul 2017 09:15 AM MYR 40.00
Johor Gelang Patah Sentral Bus Terminal (GP Sentral) Kuala Lumpur Imbi 24 Jul 2017 11:15 AM MYR 70.00
Johor Gelang Patah Sentral Bus Terminal (GP Sentral) Selangor 1 Utama Shopping Centre (1U Bus Terminal) 22 Jul 2017 07:30 PM MYR 96.00
Johor Gelang Patah Sentral Bus Terminal (GP Sentral) Selangor 1 Utama Shopping Centre (1U Bus Terminal) 23 Jul 2017 09:15 AM MYR 50.00
Johor Gelang Patah Sentral Bus Terminal (GP Sentral) Selangor 1 Utama Shopping Centre (1U Bus Terminal) 23 Jul 2017 04:00 PM MYR 50.00
Johor Gelang Patah Sentral Bus Terminal (GP Sentral) Selangor 1 Utama Shopping Centre (1U Bus Terminal) 23 Jul 2017 07:30 PM MYR 96.00
Johor Gelang Patah Sentral Bus Terminal (GP Sentral) Selangor 1 Utama Shopping Centre (1U Bus Terminal) 24 Jul 2017 09:15 AM MYR 50.00
Kuala Lumpur Imbi Johor Gelang Patah Sentral Bus Terminal (GP Sentral) 22 Jul 2017 06:00 PM SGD 22.00
Kuala Lumpur Imbi Johor Gelang Patah Sentral Bus Terminal (GP Sentral) 23 Jul 2017 03:00 PM SGD 46.00
Kuala Lumpur Imbi Singapore Golden Mile Complex 22 Jul 2017 06:00 PM SGD 22.00
Kuala Lumpur Berjaya Times Square Singapore Golden Mile Complex 23 Jul 2017 07:00 AM SGD 30.00
Kuala Lumpur Imbi Singapore Golden Mile Complex 23 Jul 2017 07:00 AM SGD 30.00
Kuala Lumpur TBS (Terminal Bersepadu Selatan) Singapore Golden Mile Complex 23 Jul 2017 07:30 AM SGD 30.00
Kuala Lumpur Imbi Singapore Golden Mile Complex 23 Jul 2017 03:00 PM SGD 46.00
Kuala Lumpur Berjaya Times Square Singapore Golden Mile Complex 24 Jul 2017 07:00 AM SGD 20.00
Kuala Lumpur Imbi Singapore Golden Mile Complex 24 Jul 2017 07:00 AM SGD 20.00
Kuala Lumpur TBS (Terminal Bersepadu Selatan) Singapore Golden Mile Complex 24 Jul 2017 07:30 AM SGD 20.00
Malacca Equatorial Hotel Singapore Golden Mile Complex 23 Jul 2017 03:30 PM SGD 35.00
Singapore Tampines Genting Highlands First World Hotel 24 Jul 2017 05:45 AM SGD 44.00
Singapore Tampines Genting Highlands Genting Resort Hotel 24 Jul 2017 05:45 AM SGD 73.00
Singapore Tampines Genting Highlands Genting Resort Hotel 24 Jul 2017 05:45 AM SGD 44.00
Singapore Sengkang Genting Highlands First World Hotel 24 Jul 2017 06:00 AM SGD 44.00
Singapore Sengkang Genting Highlands Genting Resort Hotel 24 Jul 2017 06:00 AM SGD 73.00
Singapore Sengkang Genting Highlands Genting Resort Hotel 24 Jul 2017 06:00 AM SGD 44.00
Singapore Lavender MRT Genting Highlands First World Hotel 24 Jul 2017 06:15 AM SGD 44.00
Singapore Lavender MRT Genting Highlands Genting Resort Hotel 24 Jul 2017 06:15 AM SGD 73.00
Singapore Lavender MRT Genting Highlands Genting Resort Hotel 24 Jul 2017 06:15 AM SGD 73.00
Singapore Lavender MRT Genting Highlands Genting Resort Hotel 24 Jul 2017 06:15 AM SGD 44.00
Singapore Golden Mile Complex Genting Highlands First World Hotel 24 Jul 2017 06:30 AM SGD 44.00
Singapore Golden Mile Complex Genting Highlands First World Hotel 24 Jul 2017 06:30 AM SGD 44.00
Singapore Golden Mile Complex Genting Highlands Genting Resort Hotel 24 Jul 2017 06:30 AM SGD 44.00
Singapore Golden Mile Complex Genting Highlands Genting Resort Hotel 24 Jul 2017 06:30 AM SGD 73.00
Singapore Golden Mile Complex Genting Highlands Genting Resort Hotel 24 Jul 2017 06:30 AM SGD 44.00
Singapore Golden Mile Complex Genting Highlands Genting Resort Hotel 24 Jul 2017 06:30 AM SGD 73.00
Singapore Golden Mile Complex Genting Highlands Genting Resort Hotel 24 Jul 2017 06:30 AM SGD 73.00
Singapore Chinatown Point Genting Highlands Genting Resort Hotel 24 Jul 2017 06:45 AM SGD 73.00
Singapore Chinatown Point Genting Highlands Genting Resort Hotel 24 Jul 2017 06:45 AM SGD 73.00
Singapore Jurong East Genting Highlands First World Hotel 24 Jul 2017 07:00 AM SGD 44.00
Singapore Jurong East Genting Highlands Genting Resort Hotel 24 Jul 2017 07:00 AM SGD 44.00
Singapore Jurong East Genting Highlands Genting Resort Hotel 24 Jul 2017 07:00 AM SGD 73.00
Singapore Jurong East Genting Highlands Genting Resort Hotel 24 Jul 2017 07:00 AM SGD 73.00
Singapore Golden Mile Complex Kuala Lumpur Imbi 22 Jul 2017 07:00 PM SGD 32.00
Singapore Golden Mile Complex Kuala Lumpur Imbi 23 Jul 2017 07:30 AM SGD 43.00
Singapore Golden Mile Complex Kuala Lumpur Imbi 23 Jul 2017 08:00 AM SGD 20.00
Singapore Golden Mile Complex Kuala Lumpur TBS (Terminal Bersepadu Selatan) 23 Jul 2017 08:00 AM SGD 20.00
Singapore Golden Mile Complex Kuala Lumpur Imbi 23 Jul 2017 10:00 AM SGD 37.00
Singapore Golden Mile Complex Kuala Lumpur Imbi 23 Jul 2017 02:30 PM SGD 20.00
Singapore Golden Mile Complex Kuala Lumpur TBS (Terminal Bersepadu Selatan) 23 Jul 2017 02:30 PM SGD 20.00
Singapore Golden Mile Complex Kuala Lumpur Berjaya Times Square 23 Jul 2017 07:00 PM SGD 32.00
Singapore Golden Mile Complex Kuala Lumpur Imbi 23 Jul 2017 07:00 PM SGD 32.00
Singapore Golden Mile Complex Kuala Lumpur Imbi 24 Jul 2017 07:30 AM SGD 43.00
Singapore Golden Mile Complex Kuala Lumpur Imbi 24 Jul 2017 08:00 AM SGD 20.00
Singapore Golden Mile Complex Kuala Lumpur TBS (Terminal Bersepadu Selatan) 24 Jul 2017 08:00 AM SGD 20.00
Singapore Golden Mile Complex Kuala Lumpur Imbi 24 Jul 2017 10:00 AM SGD 37.00
Singapore Golden Mile Complex Kuala Lumpur Imbi 24 Jul 2017 02:30 PM SGD 20.00
Singapore Golden Mile Complex Kuala Lumpur TBS (Terminal Bersepadu Selatan) 24 Jul 2017 02:30 PM SGD 20.00
Singapore Golden Mile Complex Selangor 1 Utama Shopping Centre (1U Bus Terminal) 22 Jul 2017 07:00 PM SGD 37.00
Singapore Golden Mile Complex Selangor 1 Utama Shopping Centre (1U Bus Terminal) 23 Jul 2017 08:00 AM SGD 25.00
Singapore Golden Mile Complex Selangor 1 Utama Shopping Centre (1U Bus Terminal) 23 Jul 2017 02:30 PM SGD 25.00
Singapore Golden Mile Complex Selangor 1 Utama Shopping Centre (1U Bus Terminal) 23 Jul 2017 07:00 PM SGD 37.00
Singapore Golden Mile Complex Selangor 1 Utama Shopping Centre (1U Bus Terminal) 24 Jul 2017 08:00 AM SGD 25.00
Singapore Golden Mile Complex Selangor 1 Utama Shopping Centre (1U Bus Terminal) 24 Jul 2017 02:30 PM SGD 25.00
ราคาต่างจากซื้อตรงที่เค้าท์เตอร์จำหน่ายเพียงแค่ 0.01%เท่านั้น ใช้ได้กับการซื้อที่ไม่ได้ใช้ส่วนลดหรือโปรโมชั่นของบริษัทเดินรถเท่านั้น ใช้้ได้สำหรับบางทริปเท่านั้น ส่วนลดต่างๆได้รวมไปในราคาตั๋วเรียบร้อยแล้ว รูปภาพรถประจำทางเพื่อใช้ในการอ้างอิงเท่านั้น.