การเดินทางที่ดีที่สุดของคุณ

Delima

Delima Express is one of the most prevalent and long serving bus operators in Malacca (Melaka). Delima bus has been serving passengers in Malacca for over 20 years.

To better serve passengers across Singapore and Malacca. Delima Express expand its presence by having another office at City Plaza, Singapore. The departure point is at a walking distance from Paya Lebar MRT station, which is very close to Geylang area and East West Line(e.g. Aljunied, Eunos and Bedok) and the Circle Line(e.g. Dakota, MacPherson and Tai Seng)

Delima Express offers bus trips from Malacca to Kuala Lumpur, Johor Bahru and Singapore. Besides, bus from Singapore to Malacca, Kuala Lumpur to Malacca and Johor Bahru to Malacca is available as well.

As there are just 3 departure every day and constrained seats from City Plaza Singapore to Malacca(Melaka Sentral), you will need to book your transport ticket a few days earlier. Another alternative will be to go to Larkin Terminal where there are more routes outbound. Likewise, the ticket cost is less expensive at Larkin, at just MYR18(about SGD6).

For passengers who need to travel from Singapore to Kuala Lumpur , passengers can get on board a bus at Singapore, No. 170 from Queen Street Terminal to Larkin Terminal(SGD2.50), then from Larkin Terminal to Melaka Sentral by Delima Express(MYR18) and from Melaka Sentral to TBS additionally by Delima Express(MYR10).

Book Delima Express bus ticket now at easybook.com

Melaka

Stesyen Bas Melaka Sentral: Kaunter 2B
Tel: 06 - 2839333|016 - 260 0233
Fax:

Melaka

Stesyen Bas Melaka Sentral: Kaunter 3
Tel: 06 - 2861333|016 - 662 3433
Fax:

Melaka

Stesyen Bas Melaka Sentral: Kaunter 20
Tel: 06 - 2812333|016 - 662 2433
Fax:

Bus Schedule

From From Sub Place To To Sub Place Depart Time Currency Price
Johor Johor Bahru (JB Larkin Term.) Malacca Melaka Sentral 28 Jun 2017 07:00 PM MYR 15.00
Johor Johor Bahru (JB Larkin Term.) Malacca Melaka Sentral 29 Jun 2017 08:30 AM MYR 15.00
Johor Johor Bahru (JB Larkin Term.) Malacca Melaka Sentral 29 Jun 2017 10:30 AM MYR 15.00
Johor Johor Bahru (JB Larkin Term.) Malacca Melaka Sentral 29 Jun 2017 11:30 AM MYR 15.00
Johor Johor Bahru (JB Larkin Term.) Malacca Melaka Sentral 29 Jun 2017 12:30 PM MYR 15.00
Johor Johor Bahru (JB Larkin Term.) Malacca Melaka Sentral 29 Jun 2017 01:30 PM MYR 15.00
Johor Johor Bahru (JB Larkin Term.) Malacca Melaka Sentral 29 Jun 2017 02:30 PM MYR 15.00
Johor Johor Bahru (JB Larkin Term.) Malacca Melaka Sentral 29 Jun 2017 05:00 PM MYR 15.00
Johor Johor Bahru (JB Larkin Term.) Malacca Melaka Sentral 29 Jun 2017 07:00 PM MYR 15.00
Johor Johor Bahru (JB Larkin Term.) Malacca Melaka Sentral 30 Jun 2017 08:30 AM MYR 15.00
Johor Johor Bahru (JB Larkin Term.) Malacca Melaka Sentral 30 Jun 2017 10:30 AM MYR 15.00
Johor Johor Bahru (JB Larkin Term.) Malacca Melaka Sentral 30 Jun 2017 11:30 AM MYR 15.00
Johor Johor Bahru (JB Larkin Term.) Malacca Melaka Sentral 30 Jun 2017 02:30 PM MYR 15.00
Kuala Lumpur TBS (Terminal Bersepadu Selatan) Malacca Melaka Sentral 28 Jun 2017 07:00 PM MYR 12.00
Kuala Lumpur TBS (Terminal Bersepadu Selatan) Malacca Melaka Sentral 28 Jun 2017 08:00 PM MYR 12.00
Kuala Lumpur TBS (Terminal Bersepadu Selatan) Malacca Melaka Sentral 28 Jun 2017 09:00 PM MYR 12.00
Kuala Lumpur TBS (Terminal Bersepadu Selatan) Malacca Melaka Sentral 28 Jun 2017 09:30 PM MYR 12.00
Kuala Lumpur TBS (Terminal Bersepadu Selatan) Malacca Melaka Sentral 29 Jun 2017 09:30 AM MYR 12.00
Kuala Lumpur TBS (Terminal Bersepadu Selatan) Malacca Melaka Sentral 29 Jun 2017 10:00 AM MYR 12.00
Kuala Lumpur TBS (Terminal Bersepadu Selatan) Malacca Melaka Sentral 29 Jun 2017 11:00 AM MYR 12.00
Kuala Lumpur TBS (Terminal Bersepadu Selatan) Malacca Melaka Sentral 29 Jun 2017 12:00 PM MYR 12.00
Kuala Lumpur TBS (Terminal Bersepadu Selatan) Malacca Melaka Sentral 29 Jun 2017 01:00 PM MYR 12.00
Kuala Lumpur TBS (Terminal Bersepadu Selatan) Malacca Melaka Sentral 29 Jun 2017 02:00 PM MYR 12.00
Kuala Lumpur TBS (Terminal Bersepadu Selatan) Malacca Melaka Sentral 29 Jun 2017 03:00 PM MYR 12.00
Kuala Lumpur TBS (Terminal Bersepadu Selatan) Malacca Melaka Sentral 29 Jun 2017 04:00 PM MYR 12.00
Kuala Lumpur TBS (Terminal Bersepadu Selatan) Malacca Melaka Sentral 29 Jun 2017 05:00 PM MYR 12.00
Kuala Lumpur TBS (Terminal Bersepadu Selatan) Malacca Melaka Sentral 29 Jun 2017 06:00 PM MYR 12.00
Kuala Lumpur TBS (Terminal Bersepadu Selatan) Malacca Melaka Sentral 29 Jun 2017 07:00 PM MYR 12.00
Kuala Lumpur TBS (Terminal Bersepadu Selatan) Malacca Melaka Sentral 29 Jun 2017 08:00 PM MYR 12.00
Kuala Lumpur TBS (Terminal Bersepadu Selatan) Malacca Melaka Sentral 29 Jun 2017 09:00 PM MYR 12.00
Kuala Lumpur TBS (Terminal Bersepadu Selatan) Malacca Melaka Sentral 29 Jun 2017 09:30 PM MYR 12.00
Kuala Lumpur TBS (Terminal Bersepadu Selatan) Malacca Melaka Sentral 30 Jun 2017 09:30 AM MYR 12.00
Kuala Lumpur TBS (Terminal Bersepadu Selatan) Malacca Melaka Sentral 30 Jun 2017 10:00 AM MYR 12.00
Kuala Lumpur TBS (Terminal Bersepadu Selatan) Malacca Melaka Sentral 30 Jun 2017 11:00 AM MYR 12.00
Kuala Lumpur TBS (Terminal Bersepadu Selatan) Malacca Melaka Sentral 30 Jun 2017 12:00 PM MYR 12.00
Kuala Lumpur TBS (Terminal Bersepadu Selatan) Malacca Melaka Sentral 30 Jun 2017 01:00 PM MYR 12.00
Kuala Lumpur TBS (Terminal Bersepadu Selatan) Malacca Melaka Sentral 30 Jun 2017 02:00 PM MYR 12.00
Kuala Lumpur TBS (Terminal Bersepadu Selatan) Malacca Melaka Sentral 30 Jun 2017 03:00 PM MYR 12.00
Kuala Lumpur TBS (Terminal Bersepadu Selatan) Malacca Melaka Sentral 30 Jun 2017 04:00 PM MYR 12.00
Malacca Melaka Sentral Johor Johor Bahru (JB Larkin Term.) 28 Jun 2017 07:00 PM MYR 18.00
Malacca Melaka Sentral Johor Johor Bahru (JB Larkin Term.) 29 Jun 2017 08:00 AM MYR 18.00
Malacca Melaka Sentral Johor Johor Bahru (JB Larkin Term.) 29 Jun 2017 09:00 AM MYR 18.00
Malacca Melaka Sentral Johor Johor Bahru (JB Larkin Term.) 29 Jun 2017 10:00 AM MYR 18.00
Malacca Melaka Sentral Johor Johor Bahru (JB Larkin Term.) 29 Jun 2017 11:00 AM MYR 18.00
Malacca Melaka Sentral Johor Johor Bahru (JB Larkin Term.) 29 Jun 2017 12:00 PM MYR 18.00
Malacca Melaka Sentral Johor Johor Bahru (JB Larkin Term.) 29 Jun 2017 02:00 PM MYR 18.00
Malacca Melaka Sentral Johor Johor Bahru (JB Larkin Term.) 29 Jun 2017 04:00 PM MYR 18.00
Malacca Melaka Sentral Johor Johor Bahru (JB Larkin Term.) 29 Jun 2017 05:00 PM MYR 18.00
Malacca Melaka Sentral Johor Johor Bahru (JB Larkin Term.) 29 Jun 2017 06:00 PM MYR 18.00
Malacca Melaka Sentral Johor Johor Bahru (JB Larkin Term.) 29 Jun 2017 07:00 PM MYR 18.00
Malacca Melaka Sentral Johor Johor Bahru (JB Larkin Term.) 30 Jun 2017 08:00 AM MYR 18.00
Malacca Melaka Sentral Johor Johor Bahru (JB Larkin Term.) 30 Jun 2017 09:00 AM MYR 18.00
Malacca Melaka Sentral Johor Johor Bahru (JB Larkin Term.) 30 Jun 2017 09:30 AM MYR 18.00
Malacca Melaka Sentral Johor Johor Bahru (JB Larkin Term.) 30 Jun 2017 10:00 AM MYR 18.00
Malacca Melaka Sentral Johor Johor Bahru (JB Larkin Term.) 30 Jun 2017 10:30 AM MYR 18.00
Malacca Melaka Sentral Johor Johor Bahru (JB Larkin Term.) 30 Jun 2017 11:00 AM MYR 18.00
Malacca Melaka Sentral Johor Johor Bahru (JB Larkin Term.) 30 Jun 2017 11:30 AM MYR 18.00
Malacca Melaka Sentral Johor Johor Bahru (JB Larkin Term.) 30 Jun 2017 12:00 PM MYR 18.00
Malacca Melaka Sentral Johor Johor Bahru (JB Larkin Term.) 30 Jun 2017 02:00 PM MYR 18.00
Malacca Melaka Sentral Kuala Lumpur TBS (Terminal Bersepadu Selatan) 28 Jun 2017 07:00 PM MYR 12.00
Malacca Melaka Sentral Kuala Lumpur TBS (Terminal Bersepadu Selatan) 28 Jun 2017 07:30 PM MYR 12.00
Malacca Melaka Sentral Kuala Lumpur TBS (Terminal Bersepadu Selatan) 29 Jun 2017 06:00 AM MYR 12.00
Malacca Melaka Sentral Kuala Lumpur TBS (Terminal Bersepadu Selatan) 29 Jun 2017 06:30 AM MYR 12.00
Malacca Melaka Sentral Kuala Lumpur TBS (Terminal Bersepadu Selatan) 29 Jun 2017 08:00 AM MYR 12.00
Malacca Melaka Sentral Kuala Lumpur TBS (Terminal Bersepadu Selatan) 29 Jun 2017 09:00 AM MYR 12.00
Malacca Melaka Sentral Kuala Lumpur TBS (Terminal Bersepadu Selatan) 29 Jun 2017 10:00 AM MYR 12.00
Malacca Melaka Sentral Kuala Lumpur TBS (Terminal Bersepadu Selatan) 29 Jun 2017 11:00 AM MYR 12.00
Malacca Melaka Sentral Kuala Lumpur TBS (Terminal Bersepadu Selatan) 29 Jun 2017 12:00 PM MYR 12.00
Malacca Melaka Sentral Kuala Lumpur TBS (Terminal Bersepadu Selatan) 29 Jun 2017 01:00 PM MYR 12.00
Malacca Melaka Sentral Kuala Lumpur TBS (Terminal Bersepadu Selatan) 29 Jun 2017 02:00 PM MYR 12.00
Malacca Melaka Sentral Kuala Lumpur TBS (Terminal Bersepadu Selatan) 29 Jun 2017 03:00 PM MYR 12.00
Malacca Melaka Sentral Kuala Lumpur TBS (Terminal Bersepadu Selatan) 29 Jun 2017 04:00 PM MYR 12.00
Malacca Melaka Sentral Kuala Lumpur TBS (Terminal Bersepadu Selatan) 29 Jun 2017 05:00 PM MYR 12.00
Malacca Melaka Sentral Kuala Lumpur TBS (Terminal Bersepadu Selatan) 29 Jun 2017 06:00 PM MYR 12.00
Malacca Melaka Sentral Kuala Lumpur TBS (Terminal Bersepadu Selatan) 29 Jun 2017 07:00 PM MYR 12.00
Malacca Melaka Sentral Kuala Lumpur TBS (Terminal Bersepadu Selatan) 30 Jun 2017 06:00 AM MYR 12.00
Malacca Melaka Sentral Kuala Lumpur TBS (Terminal Bersepadu Selatan) 30 Jun 2017 06:30 AM MYR 12.00
Malacca Melaka Sentral Kuala Lumpur TBS (Terminal Bersepadu Selatan) 30 Jun 2017 08:00 AM MYR 12.00
Malacca Melaka Sentral Kuala Lumpur TBS (Terminal Bersepadu Selatan) 30 Jun 2017 09:00 AM MYR 12.00
Malacca Melaka Sentral Kuala Lumpur TBS (Terminal Bersepadu Selatan) 30 Jun 2017 10:00 AM MYR 12.00
Malacca Melaka Sentral Kuala Lumpur TBS (Terminal Bersepadu Selatan) 30 Jun 2017 11:00 AM MYR 12.00
Malacca Melaka Sentral Kuala Lumpur TBS (Terminal Bersepadu Selatan) 30 Jun 2017 12:00 PM MYR 12.00
Malacca Melaka Sentral Kuala Lumpur TBS (Terminal Bersepadu Selatan) 30 Jun 2017 12:30 PM MYR 12.00
Malacca Melaka Sentral Kuala Lumpur TBS (Terminal Bersepadu Selatan) 30 Jun 2017 01:00 PM MYR 12.00
Malacca Melaka Sentral Kuala Lumpur TBS (Terminal Bersepadu Selatan) 30 Jun 2017 02:00 PM MYR 12.00
Malacca Melaka Sentral Kuala Lumpur TBS (Terminal Bersepadu Selatan) 30 Jun 2017 03:00 PM MYR 12.00
Malacca Melaka Sentral Kuala Lumpur TBS (Terminal Bersepadu Selatan) 30 Jun 2017 04:00 PM MYR 12.00
Malacca Melaka Sentral Singapore Woodland 28 Jun 2017 07:00 PM MYR 26.00
Malacca Melaka Sentral Singapore City Plaza Singapore 28 Jun 2017 07:00 PM MYR 26.00
Malacca Melaka Sentral Singapore Woodland 29 Jun 2017 08:00 AM MYR 26.00
Malacca Melaka Sentral Singapore City Plaza Singapore 29 Jun 2017 08:00 AM MYR 26.00
Malacca Melaka Sentral Singapore Woodland 29 Jun 2017 09:00 AM MYR 26.00
Malacca Melaka Sentral Singapore City Plaza Singapore 29 Jun 2017 09:00 AM MYR 26.00
Malacca Melaka Sentral Singapore Woodland 29 Jun 2017 10:00 AM MYR 26.00
Malacca Melaka Sentral Singapore City Plaza Singapore 29 Jun 2017 10:00 AM MYR 26.00
Malacca Melaka Sentral Singapore Woodland 29 Jun 2017 11:00 AM MYR 26.00
Malacca Melaka Sentral Singapore City Plaza Singapore 29 Jun 2017 11:00 AM MYR 26.00
Malacca Melaka Sentral Singapore Woodland 29 Jun 2017 12:00 PM MYR 26.00
Malacca Melaka Sentral Singapore City Plaza Singapore 29 Jun 2017 12:00 PM MYR 26.00
Malacca Melaka Sentral Singapore Woodland 29 Jun 2017 02:00 PM MYR 26.00
Malacca Melaka Sentral Singapore City Plaza Singapore 29 Jun 2017 02:00 PM MYR 26.00
Malacca Melaka Sentral Singapore Woodland 29 Jun 2017 04:00 PM MYR 26.00
Malacca Melaka Sentral Singapore City Plaza Singapore 29 Jun 2017 04:00 PM MYR 26.00
Malacca Melaka Sentral Singapore Woodland 29 Jun 2017 05:00 PM MYR 26.00
Malacca Melaka Sentral Singapore City Plaza Singapore 29 Jun 2017 05:00 PM MYR 26.00
Malacca Melaka Sentral Singapore Woodland 29 Jun 2017 06:00 PM MYR 26.00
Malacca Melaka Sentral Singapore City Plaza Singapore 29 Jun 2017 06:00 PM MYR 26.00
Malacca Melaka Sentral Singapore Woodland 29 Jun 2017 07:00 PM MYR 26.00
Malacca Melaka Sentral Singapore City Plaza Singapore 29 Jun 2017 07:00 PM MYR 26.00
Malacca Melaka Sentral Singapore Woodland 30 Jun 2017 08:00 AM MYR 26.00
Malacca Melaka Sentral Singapore City Plaza Singapore 30 Jun 2017 08:00 AM MYR 26.00
Malacca Melaka Sentral Singapore Woodland 30 Jun 2017 09:00 AM MYR 26.00
Malacca Melaka Sentral Singapore City Plaza Singapore 30 Jun 2017 09:00 AM MYR 26.00
Malacca Melaka Sentral Singapore Woodland 30 Jun 2017 09:30 AM MYR 26.00
Malacca Melaka Sentral Singapore City Plaza Singapore 30 Jun 2017 09:30 AM MYR 26.00
Malacca Melaka Sentral Singapore Woodland 30 Jun 2017 10:00 AM MYR 26.00
Malacca Melaka Sentral Singapore City Plaza Singapore 30 Jun 2017 10:00 AM MYR 26.00
Malacca Melaka Sentral Singapore Woodland 30 Jun 2017 10:30 AM MYR 26.00
Malacca Melaka Sentral Singapore City Plaza Singapore 30 Jun 2017 10:30 AM MYR 26.00
Malacca Melaka Sentral Singapore Woodland 30 Jun 2017 11:00 AM MYR 26.00
Malacca Melaka Sentral Singapore City Plaza Singapore 30 Jun 2017 11:00 AM MYR 26.00
Malacca Melaka Sentral Singapore Woodland 30 Jun 2017 11:30 AM MYR 26.00
Malacca Melaka Sentral Singapore City Plaza Singapore 30 Jun 2017 11:30 AM MYR 26.00
Malacca Melaka Sentral Singapore Woodland 30 Jun 2017 12:00 PM MYR 26.00
Malacca Melaka Sentral Singapore City Plaza Singapore 30 Jun 2017 12:00 PM MYR 26.00
Malacca Melaka Sentral Singapore Woodland 30 Jun 2017 02:00 PM MYR 26.00
Malacca Melaka Sentral Singapore City Plaza Singapore 30 Jun 2017 02:00 PM MYR 26.00
ราคาต่างจากซื้อตรงที่เค้าท์เตอร์จำหน่ายเพียงแค่ 0.01%เท่านั้น ใช้ได้กับการซื้อที่ไม่ได้ใช้ส่วนลดหรือโปรโมชั่นของบริษัทเดินรถเท่านั้น ใช้้ได้สำหรับบางทริปเท่านั้น ส่วนลดต่างๆได้รวมไปในราคาตั๋วเรียบร้อยแล้ว รูปภาพรถประจำทางเพื่อใช้ในการอ้างอิงเท่านั้น.