การเดินทางที่ดีที่สุดของคุณ

Konsortium (Singapore)

Konsortium Singapore is a well-established travel agency in Singapore. As a member of National Association of Travel Agents Singapore (NATAS) and Express Bus Agencies Association (EBAA)'s umbrella, Konsortium Singapore is listed as one of the most trust-worthy coach operators in Singapore. It offers more than 100 routes daily departures across Peninsular of Malaysia and Singapore. Besides express bus services, Konsortium also offers tour packages and charter coach services to public.

Konsortium Singapore offers express bus routes from Kuala Lumpur to Singapore, Genting highlands to Singapore, Singapore to Perak, Singapore to Malacca, Singapore to Penang, Singapore to Cameron Highlands and many more.

It has over 100 routes daily departs from Singapore to various cities in Malaysia such as Teluk Intan Perak, Kampong Koh Perak, Pantai Remis Perak, Swiss Garden Hotel Kuala Lumpur, Mushroom Farm Bus Terminal Genting highlands, Butterworth Penang, TBS Kuala Lumpur and many more. All of these bus routes are popular among Malaysian and Singaporean.

The buses operate by Konsortium are mainly 27 seaters single deck. In addition, they also offer express buses in double deck. It has good reputation as one of the most reliable coach companies. Konsortium Singapore also takes pride in the quality of coaches that they provide. The coaches come with air conditioning and comfort seats. In addition, the drivers are well trained and professional for the safety of the passengers.

Book Konsortium Singapore bus ticket now at easybook.com

Golden Mile Tower-HQ

6001 Beach Road #01-52B Golden Mile Tower Singapore 199589; Opening Hours: 7.30am - 10.30pm (Daily)
Tel: +65 6392 3911|
Fax: +65 6392 1850

Boon Lay Branch

Blk 221 #01-104 Boon Lay Shopping Centre Singapore 640221; Opening Hours: 8am - 10pm (Daily)
Tel: +65 6262 6411
Fax: +65 6262 6011

Northpoint Branch

Northpoint, 930 Yishun Ave 2 #03-K2-4, Singapore 769098; Opening Hours: 11am - 10pm (Daily)
Tel: +65 6755 7311
Fax: +65 6755 0611

Corporate and Incentive Tours


Tel: +65 6292 4211
Fax: +65 6392 1643

Wholesales Department


Tel: +65 6292 4211
Fax: +65 6392 1643

Feedback / Comments

 
Tel: +65 6590 4523 (Mr. Robin Tay)|+65 6319 0312 (Ms. Felicia Tham)
Fax:

Bus Schedule

From From Sub Place To To Sub Place Depart Time Currency Price
Cameron Highlands Brinchang Singapore Golden Mile Tower 25 Jun 2017 10:00 AM SGD 54.00
Cameron Highlands Copthorne Hotel (Cameron) Singapore Golden Mile Tower 25 Jun 2017 10:00 AM SGD 54.00
Cameron Highlands Heritage Hotel Cameron Highlands Singapore Golden Mile Tower 25 Jun 2017 10:00 AM SGD 54.00
Cameron Highlands Strawberry Park Resort Singapore Golden Mile Tower 25 Jun 2017 10:00 AM SGD 54.00
Cameron Highlands Brinchang Singapore Golden Mile Tower 26 Jun 2017 10:00 AM SGD 64.00
Cameron Highlands Copthorne Hotel (Cameron) Singapore Golden Mile Tower 26 Jun 2017 10:00 AM SGD 54.00
Cameron Highlands Copthorne Hotel (Cameron) Singapore Golden Mile Tower 26 Jun 2017 10:00 AM SGD 64.00
Cameron Highlands Strawberry Park Resort Singapore Golden Mile Tower 26 Jun 2017 10:00 AM SGD 59.00
Cameron Highlands Strawberry Park Resort Singapore Golden Mile Tower 26 Jun 2017 10:00 AM SGD 64.00
Cameron Highlands Tanah Rata Singapore Golden Mile Tower 26 Jun 2017 10:00 AM SGD 64.00
Genting Highlands First World Hotel Singapore Boon Lay 25 Jun 2017 12:30 PM SGD 55.00
Genting Highlands First World Hotel Singapore Sun Plaza 25 Jun 2017 12:30 PM SGD 55.00
Genting Highlands First World Hotel Singapore Sun Plaza 25 Jun 2017 02:00 PM SGD 55.00
Genting Highlands First World Hotel Singapore Yishun 25 Jun 2017 02:00 PM SGD 55.00
Genting Highlands First World Hotel Singapore Boon Lay 25 Jun 2017 02:30 PM SGD 55.00
Genting Highlands First World Hotel Singapore Golden Mile Tower 25 Jun 2017 02:30 PM SGD 55.00
Kuala Lumpur Federal Hotel Singapore Boon Lay 25 Jun 2017 03:00 PM SGD 34.00
Kuala Lumpur Federal Hotel Singapore Golden Mile Tower 25 Jun 2017 03:00 PM SGD 34.00
Kuala Lumpur Royale Bintang Hotel Singapore Boon Lay 25 Jun 2017 03:00 PM SGD 34.00
Kuala Lumpur Royale Bintang Hotel Singapore Golden Mile Tower 25 Jun 2017 03:00 PM SGD 34.00
Kuala Lumpur Sunway Lagoon Resort & Spa Singapore Golden Mile Tower 25 Jun 2017 03:00 PM SGD 34.00
Kuala Lumpur Swiss Garden Hotel KL Singapore Boon Lay 25 Jun 2017 03:00 PM SGD 34.00
Kuala Lumpur Swiss Garden Hotel KL Singapore Golden Mile Tower 25 Jun 2017 03:00 PM SGD 34.00
Malacca Equatorial Hotel Singapore Boon Lay 25 Jun 2017 02:30 PM SGD 37.00
Malacca Equatorial Hotel Singapore Golden Mile Tower 25 Jun 2017 02:30 PM SGD 37.00
Malacca Hatten Hotel Malacca Singapore Boon Lay 25 Jun 2017 02:30 PM SGD 37.00
Malacca Hatten Hotel Malacca Singapore Boon Lay 25 Jun 2017 02:30 PM SGD 42.00
Malacca Hatten Hotel Malacca Singapore Golden Mile Tower 25 Jun 2017 02:30 PM SGD 37.00
Malacca Hatten Hotel Malacca Singapore Golden Mile Tower 25 Jun 2017 02:30 PM SGD 42.00
Malacca Mahkota Hotel Singapore Boon Lay 25 Jun 2017 02:30 PM SGD 42.00
Malacca Mahkota Hotel Singapore Golden Mile Tower 25 Jun 2017 02:30 PM SGD 42.00
Malacca Malacca (Ramada Plaza) Singapore Boon Lay 25 Jun 2017 02:30 PM SGD 42.00
Malacca Malacca (Ramada Plaza) Singapore Golden Mile Tower 25 Jun 2017 02:30 PM SGD 42.00
Malacca The Pines Melaka Singapore Boon Lay 25 Jun 2017 02:30 PM SGD 42.00
Malacca The Pines Melaka Singapore Golden Mile Tower 25 Jun 2017 02:30 PM SGD 42.00
Singapore Golden Mile Tower Cameron Highlands Brinchang 25 Jun 2017 10:30 PM SGD 55.00
Singapore Golden Mile Tower Cameron Highlands Copthorne Hotel (Cameron) 25 Jun 2017 10:30 PM SGD 55.00
Singapore Golden Mile Tower Cameron Highlands De La Ferns Cameron Highlands 25 Jun 2017 10:30 PM SGD 55.00
Singapore Golden Mile Tower Cameron Highlands Heritage Hotel Cameron Highlands 25 Jun 2017 10:30 PM SGD 55.00
Singapore Golden Mile Tower Cameron Highlands Strawberry Park Resort 25 Jun 2017 10:30 PM SGD 55.00
Singapore Golden Mile Tower Cameron Highlands Tanah Rata 25 Jun 2017 10:30 PM SGD 55.00
Singapore Yishun Genting Highlands First World Hotel 25 Jun 2017 06:15 AM SGD 65.00
Singapore Sun Plaza Genting Highlands First World Hotel 25 Jun 2017 06:30 AM SGD 65.00
Singapore Yishun Genting Highlands First World Hotel 25 Jun 2017 09:15 PM SGD 38.00
Singapore Sun Plaza Genting Highlands First World Hotel 25 Jun 2017 09:30 PM SGD 38.00
Singapore Boon Lay Genting Highlands First World Hotel 25 Jun 2017 10:00 PM SGD 38.00
Singapore Yishun Genting Highlands First World Hotel 26 Jun 2017 06:15 AM SGD 33.00
Singapore Sun Plaza Genting Highlands First World Hotel 26 Jun 2017 06:30 AM SGD 33.00
Singapore Boon Lay Genting Highlands First World Hotel 26 Jun 2017 07:15 AM SGD 33.00
Singapore Golden Mile Tower Kedah Alor Setar 25 Jun 2017 08:00 PM SGD 40.00
Singapore Golden Mile Tower Kedah Changlun 25 Jun 2017 08:00 PM SGD 40.00
Singapore Golden Mile Tower Kedah Gurun 25 Jun 2017 08:00 PM SGD 40.00
Singapore Golden Mile Tower Kedah Sungai Petani 25 Jun 2017 08:00 PM SGD 40.00
Singapore Golden Mile Tower Kuala Lumpur Sunway Lagoon Resort & Spa 25 Jun 2017 09:00 AM SGD 35.00
Singapore Golden Mile Tower Kuala Lumpur TBS (Terminal Bersepadu Selatan) 25 Jun 2017 09:00 AM SGD 25.00
Singapore Boon Lay Kuala Lumpur Sunway Lagoon Resort & Spa 25 Jun 2017 09:45 AM SGD 35.00
Singapore Boon Lay Kuala Lumpur TBS (Terminal Bersepadu Selatan) 25 Jun 2017 09:45 AM SGD 25.00
Singapore Golden Mile Tower Kuala Lumpur TBS (Terminal Bersepadu Selatan) 25 Jun 2017 08:00 PM SGD 25.00
Singapore Golden Mile Tower Kuala Lumpur TBS (Terminal Bersepadu Selatan) 25 Jun 2017 09:30 PM SGD 25.00
Singapore Boon Lay Kuala Lumpur TBS (Terminal Bersepadu Selatan) 25 Jun 2017 10:00 PM SGD 25.00
Singapore Golden Mile Tower Kuala Lumpur Federal Hotel 26 Jun 2017 08:00 AM SGD 30.00
Singapore Golden Mile Tower Kuala Lumpur Royale Bintang Hotel 26 Jun 2017 08:00 AM SGD 30.00
Singapore Golden Mile Tower Kuala Lumpur Sunway Clio Hotel 26 Jun 2017 08:00 AM SGD 30.00
Singapore Golden Mile Tower Kuala Lumpur Sunway Lagoon Resort & Spa 26 Jun 2017 08:00 AM SGD 30.00
Singapore Boon Lay Kuala Lumpur Federal Hotel 26 Jun 2017 08:45 AM SGD 30.00
Singapore Boon Lay Kuala Lumpur Royale Bintang Hotel 26 Jun 2017 08:45 AM SGD 30.00
Singapore Boon Lay Kuala Lumpur Sunway Clio Hotel 26 Jun 2017 08:45 AM SGD 30.00
Singapore Boon Lay Kuala Lumpur Sunway Lagoon Resort & Spa 26 Jun 2017 08:45 AM SGD 30.00
Singapore Golden Mile Tower Malacca Equatorial Hotel 25 Jun 2017 07:15 AM SGD 38.00
Singapore Golden Mile Tower Malacca Hatten Hotel Malacca 25 Jun 2017 07:15 AM SGD 38.00
Singapore Golden Mile Tower Malacca Malacca (Holiday Inn Hotel) 25 Jun 2017 07:15 AM SGD 38.00
Singapore Golden Mile Tower Malacca Malacca (Ramada Plaza) 25 Jun 2017 07:15 AM SGD 38.00
Singapore Golden Mile Tower Malacca Melaka Sentral 25 Jun 2017 07:15 AM SGD 28.00
Singapore Golden Mile Tower Malacca The Pines Melaka 25 Jun 2017 07:15 AM SGD 38.00
Singapore Boon Lay Malacca Equatorial Hotel 25 Jun 2017 08:00 AM SGD 38.00
Singapore Boon Lay Malacca Hatten Hotel Malacca 25 Jun 2017 08:00 AM SGD 38.00
Singapore Boon Lay Malacca Malacca (Holiday Inn Hotel) 25 Jun 2017 08:00 AM SGD 38.00
Singapore Boon Lay Malacca Malacca (Ramada Plaza) 25 Jun 2017 08:00 AM SGD 38.00
Singapore Boon Lay Malacca Melaka Sentral 25 Jun 2017 08:00 AM SGD 28.00
Singapore Boon Lay Malacca The Pines Melaka 25 Jun 2017 08:00 AM SGD 38.00
Singapore Golden Mile Tower Malacca Equatorial Hotel 25 Jun 2017 08:30 AM SGD 38.00
Singapore Golden Mile Tower Malacca Hatten Hotel Malacca 25 Jun 2017 08:30 AM SGD 38.00
Singapore Golden Mile Tower Malacca Malacca (Holiday Inn Hotel) 25 Jun 2017 08:30 AM SGD 38.00
Singapore Golden Mile Tower Malacca Malacca (Ramada Plaza) 25 Jun 2017 08:30 AM SGD 38.00
Singapore Golden Mile Tower Malacca Melaka Sentral 25 Jun 2017 08:30 AM SGD 25.00
Singapore Golden Mile Tower Malacca The Pines Melaka 25 Jun 2017 08:30 AM SGD 38.00
Singapore Golden Mile Tower Malacca Equatorial Hotel 26 Jun 2017 07:15 AM SGD 25.00
Singapore Golden Mile Tower Malacca Hatten Hotel Malacca 26 Jun 2017 07:15 AM SGD 25.00
Singapore Golden Mile Tower Malacca Malacca (Holiday Inn Hotel) 26 Jun 2017 07:15 AM SGD 25.00
Singapore Golden Mile Tower Malacca Malacca (Ramada Plaza) 26 Jun 2017 07:15 AM SGD 25.00
Singapore Golden Mile Tower Malacca Melaka Sentral 26 Jun 2017 07:15 AM SGD 23.00
Singapore Golden Mile Tower Malacca The Pines Melaka 26 Jun 2017 07:15 AM SGD 25.00
Singapore Boon Lay Malacca Equatorial Hotel 26 Jun 2017 08:00 AM SGD 25.00
Singapore Boon Lay Malacca Hatten Hotel Malacca 26 Jun 2017 08:00 AM SGD 25.00
Singapore Boon Lay Malacca Malacca (Holiday Inn Hotel) 26 Jun 2017 08:00 AM SGD 25.00
Singapore Boon Lay Malacca Malacca (Ramada Plaza) 26 Jun 2017 08:00 AM SGD 25.00
Singapore Boon Lay Malacca Melaka Sentral 26 Jun 2017 08:00 AM SGD 23.00
Singapore Boon Lay Malacca The Pines Melaka 26 Jun 2017 08:00 AM SGD 25.00
Singapore Golden Mile Tower Malacca Equatorial Hotel 26 Jun 2017 08:30 AM SGD 25.00
Singapore Golden Mile Tower Malacca Hatten Hotel Malacca 26 Jun 2017 08:30 AM SGD 25.00
Singapore Golden Mile Tower Malacca Malacca (Holiday Inn Hotel) 26 Jun 2017 08:30 AM SGD 25.00
Singapore Golden Mile Tower Malacca Malacca (Ramada Plaza) 26 Jun 2017 08:30 AM SGD 25.00
Singapore Golden Mile Tower Malacca Melaka Sentral 26 Jun 2017 08:30 AM SGD 23.00
Singapore Golden Mile Tower Malacca The Pines Melaka 26 Jun 2017 08:30 AM SGD 25.00
Singapore Golden Mile Tower Penang Butterworth 25 Jun 2017 08:00 PM SGD 38.00
Singapore Golden Mile Tower Perak Chemor 25 Jun 2017 09:30 PM SGD 36.00
Singapore Golden Mile Tower Perak Ipoh Amanjaya 25 Jun 2017 09:30 PM SGD 33.00
Singapore Golden Mile Tower Perak Kamunting 25 Jun 2017 09:30 PM SGD 36.00
Singapore Golden Mile Tower Perak Kuala Kangsar 25 Jun 2017 09:30 PM SGD 36.00
Singapore Golden Mile Tower Perak Simpang Taiping 25 Jun 2017 09:30 PM SGD 36.00
Singapore Golden Mile Tower Perak Sungai Siput 25 Jun 2017 09:30 PM SGD 36.00
Singapore Boon Lay Perak Chemor 25 Jun 2017 10:00 PM SGD 36.00
Singapore Boon Lay Perak Ipoh Amanjaya 25 Jun 2017 10:00 PM SGD 33.00
Singapore Boon Lay Perak Kamunting 25 Jun 2017 10:00 PM SGD 36.00
Singapore Boon Lay Perak Kuala Kangsar 25 Jun 2017 10:00 PM SGD 36.00
Singapore Boon Lay Perak Simpang Taiping 25 Jun 2017 10:00 PM SGD 36.00
Singapore Boon Lay Perak Sungai Siput 25 Jun 2017 10:00 PM SGD 36.00
Singapore Golden Mile Tower Terengganu Merang Jetty 25 Jun 2017 09:30 PM SGD 85.00
Singapore Golden Mile Tower Terengganu Shahbandar Jetty 25 Jun 2017 09:30 PM SGD 85.00
Singapore Golden Mile Tower Thailand Hatyai 25 Jun 2017 08:00 PM SGD 40.00
Terengganu Shahbandar Jetty Singapore Golden Mile Tower 25 Jun 2017 11:00 AM SGD 85.00
Terengganu Merang Jetty Singapore Golden Mile Tower 26 Jun 2017 10:00 AM SGD 85.00
Terengganu Shahbandar Jetty Singapore Golden Mile Tower 26 Jun 2017 11:00 AM SGD 85.00
ราคาต่างจากซื้อตรงที่เค้าท์เตอร์จำหน่ายเพียงแค่ 0.01%เท่านั้น ใช้ได้กับการซื้อที่ไม่ได้ใช้ส่วนลดหรือโปรโมชั่นของบริษัทเดินรถเท่านั้น ใช้้ได้สำหรับบางทริปเท่านั้น ส่วนลดต่างๆได้รวมไปในราคาตั๋วเรียบร้อยแล้ว รูปภาพรถประจำทางเพื่อใช้ในการอ้างอิงเท่านั้น.