การเดินทางที่ดีที่สุดของคุณ

วิธีการจอง

Simple Steps on How to Use Easybook

1. Choose Origin, Destination, Date, Time, Operator & Seat.
Then proceed to fill in Personal Details & Pay.
Remember to check Order Summary in Payment Page, Booking History or Email.

2. Did not receive Order Summary within 6 hours?


Singapore

Call +65 6333 1948 (Mon – Fri 9am - 6pm)

Or email enquiry@easybook.com


Malaysia

Call +6010 39 666 88 / +6016 422 2068 (Daily 8am - 11pm)

Or email enquiry@easybook.com


Indonesia

Call +62 291 291 2305 / +62 856 4306 7676

Or email indo@easybook.com


Thailand

Call +6686 335 2388

Or email thailand@easybook.com


Vietnam

Ho Chi Minh, Vietnam

Call +84 28 7304 2288 (Mon - Fri 8am – 8pm, Sat 9am – 7pm, Sun 10am – 6pm)

Hanoi, Vietnam

Call +84 4 3311 3250 (Mon - Fri 9am – 6pm)

Or email vietnam@easybook.com


Myanmar

Call +95 99618 71542, +95 9970000499

Or email myanmar@easybook.com


Cambodia

Call +855 23 992 323

Or email cambodia@easybook.com


Check previous booking status before proceeding to next purchase

3. Check-in 30 minutes (bus) and 90 minutes (ferry) before departure with your
printed/electronic Order Summary*


For Bus Tickets

*You MUST PRINT the Order Summary for NICE, Plusliner, Transnasional, KKKL Sdn Bhd, Pahang Lin Siong Motor Co Bhd or other operators mentioned in the order summary.


For Ferry Tickets

*You MUST PRINT the Order Summary for Batam Fast Ferry Pte Ltd, Riesa Enterprise, Indomaya Express, Citra Indomas or other operators mentioned in the order summary.


Print the Order Summary. Otherwise, administrative charges may be imposed.

How To Book Bus Tickets

Step 1 - Search Your Trips & Choose Seat(s)

 1. Select your Origin, Destination, Departure Date, Departure Time and etc. Click "Search for Buses".
 2. Select your desired trip. Click "Select Seats"
 3. Choose your desired seat(s).
 4. Click "Continue" (If you book 1 way trip). Click "Go to Returning Trips" (If you book round trip).
 5. If seat selection is not available. Please choose the number of seat(s).
 6. Click "Continue" (If you book 1 way trip). Click "Go to Returning Trips" (If you book round trip).

Step 2 - Fill In Details & Pay

 1. Please select your meal plan if available.
 2. Double check the Journey & Payment Details.
 3. Key in the Discount Code if you have one, click "Apply Code".
 4. Select your desired payment option.
 5. Remember to tick to agree to Easybook's Ticketing Policy.
 6. Key in Word Verification.
 7. Click "Pay Now".
 8. You will be prompted to confirm your booking and the total amount that you are going to pay are correct. Click "OK" and proceed.
 9. You will come to Payment Page. Fill in all the necessary details and make your payment.
 10. After payment done, Order Summary will be sent to your email automatically.
 11. Order Summary for your bus ticket purchase will be available in the Payment Page, Booking History or your email inbox.
 12. If you did not receive your Order Summary within 6 hours, please call our hotlines or send us an email at enquiry@easybook.com. Kindly ENSURE the status of your previous booking before proceeding to the next booking.
 13. On departure day, proceed to check-in counter 30 minutes before departure with a printed copy or provide the electronic Order Summary to the counter staff for faster clearance.

  *You MUST PRINT the Order Summary for NICE, Plusliner, Transnasional, KKKL Sdn Bhd, Pahang Lin Siong Motor Co Bhd or other operators mentioned in the order summary.

  Otherwise, administrative charges may be imposed.

How To Book Train Tickets

Step 1 - Search Your Trips & Choose Seat(s)

 1. Select your Origin, Destination, Departure Date, Departure Time and etc. Click "Search for Train".
 2. Select your desired trip. Click "Select Seats"
 3. Choose your coach/deck.
 4. Then select your desired seat(s).
 5. Click "Continue" (If you book 1 way trip). Click "Go to Returning Trips" (If you book round trip).

Step 2 - Fill In Details & Pay

 1. Please select your meal plan if available.
 2. Double check the Journey & Payment Details.
 3. Key in the Discount Code if you have one, click "Apply Code".
 4. Select your desired payment option.
 5. Remember to tick to agree to Easybook's Ticketing Policy.
 6. Key in Word Verification.
 7. Click "Pay Now".
 8. You will be prompted to confirm your booking and the total amount that you are going to pay are correct. Click "OK" and proceed.
 9. You will come to Payment Page. Fill in all the necessary details and make your payment.
 10. After payment done, Order Summary will be sent to your email automatically.
 11. You are required to show the Order Summary when boarding. (You may print it out or show through mobile phone)
 12. Order Summary for your train ticket purchase will be available in the Payment Page, Booking History or your email inbox.
 13. If you did not receive your Order Summary within 6 hours, please call our hotlines or send us an email at enquiry@easybook.com. Kindly ENSURE the status of your previous booking before proceeding to the next booking.

How To Book Your Car

Step 1 - Search Your Car

 1. Select your Pickup Location, Pickup Date & Time, Return Date & Time and etc. Click "Search Your Car".
 2. Select your desired car. Click "Select".

Step 2 - Fill In Details & Pay

 1. Fill in the Customer Info & Rental Info.
 2. Double check the Rental & Payment Details.
 3. Key in the Discount Code if you have one, click "Apply Code".
 4. Select your desired payment option.
 5. Remember to tick to agree to Easybook's Ticketing Policy.
 6. Key in Word Verification.
 7. Click "Pay Now".
 8. You will be prompted to confirm your booking and the total amount that you are going to pay are correct. Click "OK" and proceed.
 9. You will come to Payment Page. Fill in all the necessary details and make your payment.
 10. After payment done, Order Summary will be sent to your email automatically.
 11. You are required to show the Order Summary when collecting your car. (You may print it out or show through mobile phone)
 12. Order Summary for your car rental booking will be available in the Payment Page, Booking History or your email inbox.
 13. If you did not receive your Order Summary within 6 hours, please call our hotlines or send us an email at enquiry@easybook.com. Kindly ENSURE the status of your previous booking before proceeding to the next booking.

How To Book Local Tour

Step 1 - Search Your Tour

 1. Select your Pickup Location, Pickup Date & Time, Return Date & Time and etc. Click "Search Your Tour".
 2. Select your desired tour package. Click "More Info"
 3. Select your desired tour date & fill in necessary info. Click "Book Now"

Step 2 - Fill In Details & Pay

 1. Fill in the Buyer Info
 2. Fill in Flight Schedule & Passenger Info. You can choose to Fill Later, we will send you an email to insert flight schedule details after payment is completed.
 3. Double check the Booking & Payment Info.
 4. Key in the Discount Code if you have one, click "Apply Code".
 5. Select your desired payment option.
 6. Remember to tick to agree to Easybook's Ticketing Policy.
 7. Key in Word Verification.
 8. Click "Pay Now". By clicking on the "Pay Now" button, you agreed to our terms and policies.
 9. You will be prompted to confirm your total number of tickets and total amount that you are going to pay are correct. Click "OK" and proceed.
 10. You will come to Payment Page. Fill in all the necessary details and make your payment.
 11. After payment done, Order Summary will be sent to your email automatically.
 12. You are required to show the Order Summary when attending the tour. (You may print it out or show through mobile phone)

How To Book Ferry Tickets

Step 1 - Search Your Trips & Choose Seat(s)

 1. Select your Origin, Destination, Departure Date, Departure Time and etc. Click "Search for Ferry".
 2. Select your desired trip. Click "Select Seats"
 3. Please choose the number of seat(s).
 4. Click "Continue" (If you book 1 way trip). Click "Go to Returning Trips" (If you book round trip).

Step 2 - Fill In Details & Pay

 1. Fill in Ticket Collector Info & Passenger Information.
 2. Double check the Journey & Payment Details.
 3. Key in the Discount Code if you have one, click "Apply Code".
 4. Select your desired payment option.
 5. Remember to tick to agree to Easybook's Ticketing Policy.
 6. Key in Word Verification.
 7. Click "Pay Now".
 8. You will be prompted to confirm your booking and the total amount that you are going to pay are correct. Click "OK" and proceed.
 9. You will come to Payment Page. Fill in all the necessary details and make your payment.
 10. After payment done, Order Summary will be sent to your email automatically.
 11. Order Summary for your ferry ticket purchase will be available in the Payment Page, Booking History or your email inbox.
 12. If you did not receive your Order Summary within 6 hours, please call our hotlines or send us an email at enquiry@easybook.com. Kindly ENSURE the status of your previous booking before proceeding to the next booking.
 13. On departure day, proceed to check-in counter 90 minutes before departure with a printed copy or provide the electronic Order Summary to the counter staff for faster clearance.

  *You MUST PRINT the Order Summary for Batam Fast Ferry Pte Ltd, Riesa Enterprise, Indomaya Express, Citra Indomas or other operators mentioned in the order summary.

  Otherwise, administrative charges may be imposed.
ราคาต่างจากซื้อตรงที่เค้าท์เตอร์จำหน่ายเพียงแค่ 0.01%เท่านั้น ใช้ได้กับการซื้อที่ไม่ได้ใช้ส่วนลดหรือโปรโมชั่นของบริษัทเดินรถเท่านั้น ใช้้ได้สำหรับบางทริปเท่านั้น ส่วนลดต่างๆได้รวมไปในราคาตั๋วเรียบร้อยแล้ว รูปภาพรถประจำทางเพื่อใช้ในการอ้างอิงเท่านั้น. * Trip durations are estimated time only.