การเดินทางที่ดีที่สุดของคุณ

วิธีการจอง

How To Book Bus Tickets

Step 1 - Search Your Trips & Choose Seat(s)

 1. Select your Origin, Destination, Departure Date, Departure Time and etc. Click "Search for Buses".
 2. Select your desired trip. Click "Select Seats"
 3. Choose your desired seat(s).
 4. Click "Continue" (If you book 1 way trip). Click "Go to Returning Trips" (If you book round trip).
 5. If seat selection is not available. Please choose the number of seat(s).
 6. Click "Continue" (If you book 1 way trip). Click "Go to Returning Trips" (If you book round trip).

Step 2 - Fill In Details & Pay

 1. Please select your meal plan if available.
 2. Double check the Journey & Payment Details.
 3. Key in the Discount Code if you have one, click "Apply Code".
 4. Select your desired payment option.
 5. Remember to tick to agree to Easybook's Ticketing Policy.
 6. Key in Word Verification.
 7. Click "Pay Now".
 8. You will be prompted to confirm your total number of tickets and total amount that you are going to pay are correct. Click "OK" and proceed.
 9. You will come to Payment Page. Fill in all the necessary details and make your payment.
 10. After payment done, Order Summary will be sent to your email automatically. (Within 24 hours)
 11. You are required to show the Order Summary when boarding. (You may print it out or show through mobile phone)

How To Book Train Tickets

Step 1 - Search Your Trips & Choose Seat(s)

 1. Select your Origin, Destination, Departure Date, Departure Time and etc. Click "Search for Train".
 2. Select your desired trip. Click "Select Seats"
 3. Choose your coach/deck.
 4. Then select your desired seat(s).
 5. Click "Continue" (If you book 1 way trip). Click "Go to Returning Trips" (If you book round trip).

Step 2 - Fill In Details & Pay

 1. Please select your meal plan if available.
 2. Double check the Journey & Payment Details.
 3. Key in the Discount Code if you have one, click "Apply Code".
 4. Select your desired payment option.
 5. Remember to tick to agree to Easybook's Ticketing Policy.
 6. Key in Word Verification.
 7. Click "Pay Now".
 8. You will be prompted to confirm your total number of tickets and total amount that you are going to pay are correct. Click "OK" and proceed.
 9. You will come to Payment Page. Fill in all the necessary details and make your payment.
 10. After payment done, Order Summary will be sent to your email automatically. (Within 24 hours)
 11. You are required to show the Order Summary when boarding. (You may print it out or show through mobile phone)

How To Book Your Car

Step 1 - Search Your Car

 1. Select your Pickup Location, Pickup Date & Time, Return Date & Time and etc. Click "Search Your Car".
 2. Select your desired car. Click "Select".

Step 2 - Fill In Details & Pay

 1. Fill in the Customer Info & Rental Info.
 2. Double check the Rental & Payment Details.
 3. Key in the Discount Code if you have one, click "Apply Code".
 4. Select your desired payment option.
 5. Remember to tick to agree to Easybook's Ticketing Policy.
 6. Key in Word Verification.
 7. Click "Pay Now".
 8. 8. You will be prompted to confirm the car you rent and total amount that you are going to pay are correct. Click "OK" and proceed.
 9. You will come to Payment Page. Fill in all the necessary details and make your payment.
 10. After payment done, Order Summary will be sent to your email automatically. (Within 24 hours)
 11. You are required to show the Order Summary when collecting your car. (You may print it out or show through mobile phone)

How To Book Local Tour

Step 1 - Search Your Tour

 1. Select your Pickup Location, Pickup Date & Time, Return Date & Time and etc. Click "Search Your Tour".
 2. Select your desired tour package. Click "More Info"
 3. Select your desired tour date & fill in necessary info. Click "Book Now"

Step 2 - Fill In Details & Pay

 1. Fill in the Buyer Info
 2. Fill in Flight Schedule & Passenger Info. You can choose to Fill Later, we will send you an email to insert flight schedule details after payment is completed.
 3. Double check the Booking & Payment Info.
 4. Key in the Discount Code if you have one, click "Apply Code".
 5. Select your desired payment option.
 6. Remember to tick to agree to Easybook's Ticketing Policy.
 7. Key in Word Verification.
 8. Click "Pay Now". By clicking on the "Pay Now" button, you agreed to our terms and policies.
 9. You will be prompted to confirm your total number of tickets and total amount that you are going to pay are correct. Click "OK" and proceed.
 10. You will come to Payment Page. Fill in all the necessary details and make your payment.
 11. After payment done, Order Summary will be sent to your email automatically. (Within 24 hours)
 12. You are required to show the Order Summary when attending the tour. (You may print it out or show through mobile phone)

How To Book Ferry Tickets

Step 1 - Search Your Trips & Choose Seat(s)

 1. Select your Origin, Destination, Departure Date, Departure Time and etc. Click "Search for Ferry".
 2. Select your desired trip. Click "Select Seats"
 3. Choose your desired seat(s).
 4. Click "Continue" (If you book 1 way trip). Click "Go to Returning Trips" (If you book round trip).
 5. If seat selection is not available. Please choose the number of seat(s).
 6. Click "Continue" (If you book 1 way trip). Click "Go to Returning Trips" (If you book round trip).

Step 2 - Fill In Details & Pay

 1. Please select your meal plan if available.
 2. Double check the Journey & Payment Details.
 3. Key in the Discount Code if you have one, click "Apply Code".
 4. Select your desired payment option.
 5. Remember to tick to agree to Easybook's Ticketing Policy.
 6. Key in Word Verification.
 7. Click "Pay Now".
 8. You will be prompted to confirm your total number of tickets and total amount that you are going to pay are correct. Click "OK" and proceed.
 9. You will come to Payment Page. Fill in all the necessary details and make your payment.
 10. After payment done, Order Summary will be sent to your email automatically. (Within 24 hours)
 11. You are required to show the Order Summary when boarding. (You may print it out or show through mobile phone)
ราคาต่างจากซื้อตรงที่เค้าท์เตอร์จำหน่ายเพียงแค่ 0.01%เท่านั้น ใช้ได้กับการซื้อที่ไม่ได้ใช้ส่วนลดหรือโปรโมชั่นของบริษัทเดินรถเท่านั้น ใช้้ได้สำหรับบางทริปเท่านั้น ส่วนลดต่างๆได้รวมไปในราคาตั๋วเรียบร้อยแล้ว รูปภาพรถประจำทางเพื่อใช้ในการอ้างอิงเท่านั้น. * Trip durations are estimated time only.