Loading...
Chuyến đi hoàn hảo

Ipoh, Perak, Malaysia Hatyai, Thailand, Thailand

21 March 2018
Some buses en route to hatyai from Malaysia border will stop at Da Nok, please check with your bus operator.

Hatyai, Thailand, Thailand Ipoh, Perak, Malaysia

22 March 2018
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Trip durations are estimated time only.