Chuyến đi hoàn hảo

Singapore, Singapore Khách sạn Grand Lexis Port Dickson, Negeri Sembilan, Malaysia

22 August 2017

Khách sạn Grand Lexis Port Dickson, Negeri Sembilan, Malaysia Singapore, Singapore

23 August 2017
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). **** Hình ảnh xe chỉ để tham khảo.