Chuyến đi hoàn hảo

Lomprayah High Speed Ferries Co Ltd

Lomprayah provides passengers with a high-speed catamaran ferry routes in the Gulf of Thailand. From Koh Samui to Koh Phangan, Koh Tao, Koh Tao, Chumphon and harbor. Besides ferry services, Lomprayah also provides extra services such as flight ticket booking, bus reservation, tour trips & etc.

Lomprayah High Speed Ferries Co., Ltd. 154 Rambuttri rd. Banglumpoo, Thailand.
Tel: 66 02 629 2569
Fax:

Bus Schedule

สุราษฎร์ธานี to เกาะเต่า First Bus Last Bus Fare
สนามบินสุราษฏร์ธานี to ท่าเรือเกาะเต่า Select Date
สุราษฎร์ธานี to เกาะพะงัน First Bus Last Bus Fare
สนามบินสุราษฏร์ธานี to ท่าเรือพะงัน Select Date
สุราษฎร์ธานี to เกาะสมุย First Bus Last Bus Fare
สนามบินสุราษฏร์ธานี to หน้าทอน Select Date
เกาะเต่า to ภูเก็ต First Bus Last Bus Fare
ท่าเรือแม่หาด to ภูเก็ต (ออฟฟิศลมพระยา) Select Date
เกาะเต่า to กระบี่ First Bus Last Bus Fare
ท่าเรือแม่หาด to กระบี่ (ออฟฟิศลมพระยา) Select Date
ท่าเรือแม่หาด to อ่าวนาง Select Date
ท่าเรือแม่หาด to ไร่เลย์ Select Date
เกาะเต่า to พังงา First Bus Last Bus Fare
ท่าเรือแม่หาด to พังงา (ออฟฟิศลมพระยา) Select Date
ท่าเรือแม่หาด to เขาหลัก Select Date
เกาะเต่า to สงขลา First Bus Last Bus Fare
ท่าเรือแม่หาด to หาดใหญ่ Select Date
เกาะเต่า to สุราษฎร์ธานี First Bus Last Bus Fare
ท่าเรือแม่หาด to เขาสก Select Date
เกาะเต่า to เกาะพีพี First Bus Last Bus Fare
ท่าเรือแม่หาด to ท่าเรือต้นไทร Select Date
เกาะเต่า to เกาะลันตา First Bus Last Bus Fare
ท่าเรือแม่หาด to เกาะลันตา Select Date
เกาะพะงัน to ภูเก็ต First Bus Last Bus Fare
ท่าเรือพะงัน to ภูเก็ต (ออฟฟิศลมพระยา) Select Date
เกาะพะงัน to กระบี่ First Bus Last Bus Fare
ท่าเรือพะงัน to กระบี่ (ออฟฟิศลมพระยา) Select Date
ท่าเรือพะงัน to ไร่เลย์ Select Date
ท่าเรือพะงัน to อ่าวนาง Select Date
เกาะพะงัน to นครศรีธรรมราช First Bus Last Bus Fare
ท่าเรือพะงัน to ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช Select Date
ท่าเรือพะงัน to นครศรีธรรมราช (ออฟฟิศลมพระยา) Select Date
เกาะพะงัน to พังงา First Bus Last Bus Fare
ท่าเรือพะงัน to พังงา (ออฟฟิศลมพระยา) Select Date
ท่าเรือพะงัน to เขาหลัก Select Date
เกาะพะงัน to สงขลา First Bus Last Bus Fare
ท่าเรือพะงัน to หาดใหญ่ Select Date
เกาะพะงัน to สุราษฎร์ธานี First Bus Last Bus Fare
ท่าเรือพะงัน to เขาสก Select Date
เกาะพะงัน to เกาะพีพี First Bus Last Bus Fare
ท่าเรือพะงัน to ท่าเรือต้นไทร Select Date
เกาะพะงัน to เกาะลันตา First Bus Last Bus Fare
ท่าเรือพะงัน to เกาะลันตา Select Date
เกาะสมุย to กรุงเทพมหานคร First Bus Last Bus Fare
ท่าเรือแม่น้ำ to ถนนข้าวสาร Select Date
เกาะสมุย to ชุมพร First Bus Last Bus Fare
ท่าเรือแม่น้ำ to ชุมพร (ออฟฟิศลมพระยา) Select Date
เกาะสมุย to ประจวบคีรีขันธ์ First Bus Last Bus Fare
ท่าเรือแม่น้ำ to หัวหิน (ออฟฟิศลมพระยา) Select Date
เกาะสมุย to เกาะเต่า First Bus Last Bus Fare
ท่าเรือแม่น้ำ to ท่าเรือเกาะเต่า Select Date
เกาะสมุย to เกาะพะงัน First Bus Last Bus Fare
ท่าเรือแม่น้ำ to ท่าเรือพะงัน Select Date
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Trip durations are estimated time only.