Chuyến đi hoàn hảo

Nini Express (K.Terengganu)

Positioned in Kuala Terengganu, Nini Express is a long service express bus company that offers bus services from Kuala Terengganu to and fro Kuantan, Kemaman, Hentian Duta, Pudu Sentral, KL, Ipoh, Kuala Perlis, Kangar, Alor Setar, Sungai Petani and Butterworth. Being a partner of Easybook, now passengers can get to book Nini Express bus tickets via this platform.

Kaunter 105, Hentian Bas Majlis Bandaraya Terengganu, Jalan Majlis Abidin, 20100 Kuala Terengganu, Malaysia.
Tel: +609 623 1018|+6012 9899 740
Fax:

Bus Schedule

Pahang to Kuala Lumpur First Bus Last Bus Fare
Kuantan to TBS (Terminal Bersepadu Selatan)
Pahang to Terengganu First Bus Last Bus Fare
Kuantan to Kuala Terengganu
Kuantan to Kemaman
Terengganu to Kuala Lumpur First Bus Last Bus Fare
Kuala Terengganu to TBS (Terminal Bersepadu Selatan)
Kemaman to TBS (Terminal Bersepadu Selatan)
Terengganu to Pahang First Bus Last Bus Fare
Kemaman to Kuantan
Kuala Terengganu to Kuantan
Terengganu to Terengganu First Bus Last Bus Fare
Kuala Terengganu to Kemaman
Kemaman to Kuala Terengganu
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Trip durations are estimated time only.