Chuyến đi hoàn hảo

Nini Express (K.Terengganu)

Positioned in Kuala Terengganu, Nini Express is a long service express bus company that offers bus services from Kuala Terengganu to and fro Kuantan, Kemaman, Hentian Duta, Pudu Sentral, KL, Ipoh, Kuala Perlis, Kangar, Alor Setar, Sungai Petani and Butterworth. Being a partner of Easybook, now passengers can get to book Nini Express bus tickets via this platform.

Kaunter 105, Hentian Bas Majlis Bandaraya Terengganu, Jalan Majlis Abidin, 20100 Kuala Terengganu, Malaysia.
Tel: +609 623 1018|+6012 9899 740
Fax:

Bus Schedule

From From Sub Place To To Sub Place Depart Time Currency Price
Pahang Kuantan Terengganu Kemaman 26 Jun 2017 06:00 PM MYR 10.00
Pahang Kuantan Terengganu Kuala Terengganu 26 Jun 2017 06:00 PM MYR 19.70
Pahang Kuantan Terengganu Kemaman 26 Jun 2017 09:00 PM MYR 10.00
Pahang Kuantan Terengganu Kuala Terengganu 26 Jun 2017 09:00 PM MYR 19.70
Pahang Kuantan Terengganu Kemaman 27 Jun 2017 06:00 PM MYR 10.00
Pahang Kuantan Terengganu Kuala Terengganu 27 Jun 2017 06:00 PM MYR 19.70
Pahang Kuantan Terengganu Kemaman 27 Jun 2017 09:00 PM MYR 10.00
Pahang Kuantan Terengganu Kuala Terengganu 27 Jun 2017 09:00 PM MYR 19.70
Terengganu Kuala Terengganu Pahang Kuantan 26 Jun 2017 01:30 PM MYR 19.70
Terengganu Kuala Terengganu Pahang Kuantan 26 Jun 2017 03:30 PM MYR 19.70
Terengganu Kemaman Pahang Kuantan 26 Jun 2017 04:30 PM MYR 10.00
Terengganu Kemaman Pahang Kuantan 26 Jun 2017 06:30 PM MYR 10.00
Terengganu Kuala Terengganu Pahang Kuantan 27 Jun 2017 01:30 PM MYR 19.70
Terengganu Kuala Terengganu Pahang Kuantan 27 Jun 2017 03:30 PM MYR 19.70
Terengganu Kemaman Pahang Kuantan 27 Jun 2017 04:30 PM MYR 10.00
Terengganu Kemaman Pahang Kuantan 27 Jun 2017 06:30 PM MYR 10.00
Terengganu Kuala Terengganu Terengganu Kemaman 26 Jun 2017 01:30 PM MYR 15.00
Terengganu Kuala Terengganu Terengganu Kemaman 26 Jun 2017 03:30 PM MYR 15.00
Terengganu Kemaman Terengganu Kuala Terengganu 26 Jun 2017 07:00 PM MYR 15.00
Terengganu Kemaman Terengganu Kuala Terengganu 26 Jun 2017 09:45 PM MYR 15.00
Terengganu Kuala Terengganu Terengganu Kemaman 27 Jun 2017 01:30 PM MYR 15.00
Terengganu Kuala Terengganu Terengganu Kemaman 27 Jun 2017 03:30 PM MYR 15.00
Terengganu Kemaman Terengganu Kuala Terengganu 27 Jun 2017 07:00 PM MYR 15.00
Terengganu Kemaman Terengganu Kuala Terengganu 27 Jun 2017 09:45 PM MYR 15.00
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). **** Hình ảnh xe chỉ để tham khảo.