Chuyến đi hoàn hảo

Trans MVS Express Sdn Bhd

Positioned in Subang, Trans MVS Express is a renowned express coach company that offers express bus services from Lukut, Seremban, KLIA 1, KLIA 2, Subang Airport to and fro Butterworth, Alor Setar, Bukit Kayu Hitam, Changloon, Danok & Haytai, Thailand. Bus tickets can be booked at this online booking platform.

Ground floor, Sky Park Terminal, Unit KG3, Skypark Subang, Selangor Malaysia
Tel: 019-2768315
Fax:

Bus Schedule

Perak to Penang First Bus Last Bus Fare
Simpang Taiping (McD) to Butterworth
Perak to Kedah First Bus Last Bus Fare
Simpang Taiping (McD) to Changlun
Simpang Taiping (McD) to Jitra
Simpang Taiping (McD) to Bukit Kayu Hitam
Simpang Taiping (McD) to Alor Setar
Perak to Thailand First Bus Last Bus Fare
Simpang Taiping (McD) to Hatyai
Simpang Taiping (McD) to Danok
Selangor to Penang First Bus Last Bus Fare
Subang Airport to Butterworth
Putrajaya Sentral to Butterworth
Selangor to Kedah First Bus Last Bus Fare
Putrajaya Sentral to Alor Setar
Putrajaya Sentral to Changlun
Putrajaya Sentral to Jitra
Putrajaya Sentral to Bukit Kayu Hitam
Subang Airport to Changlun
Subang Airport to Jitra
Subang Airport to Bukit Kayu Hitam
Subang Airport to Alor Setar
Selangor to Thailand First Bus Last Bus Fare
Subang Airport to Hatyai
Subang Airport to Danok
Putrajaya Sentral to Hatyai
Putrajaya Sentral to Danok
Selangor to KLIA or KLIA 2 First Bus Last Bus Fare
Subang Airport to KLIA
Subang Airport to KLIA 2
Kedah to Kuala Lumpur First Bus Last Bus Fare
Bukit Kayu Hitam to TBS (Terminal Bersepadu Selatan)
Jitra to TBS (Terminal Bersepadu Selatan)
Alor Setar to TBS (Terminal Bersepadu Selatan)
Kedah to Selangor First Bus Last Bus Fare
Bukit Kayu Hitam to Subang Airport
Bukit Kayu Hitam to Putrajaya Sentral
Jitra to Subang Airport
Jitra to Putrajaya Sentral
Alor Setar to Subang Airport
Alor Setar to Putrajaya Sentral
Kedah to Negeri Sembilan First Bus Last Bus Fare
Alor Setar to Seremban
Alor Setar to Lukut
Jitra to Seremban
Jitra to Lukut
Bukit Kayu Hitam to Seremban
Bukit Kayu Hitam to Lukut
Kedah to KLIA or KLIA 2 First Bus Last Bus Fare
Bukit Kayu Hitam to KLIA
Jitra to KLIA
Alor Setar to KLIA
Negeri Sembilan to Penang First Bus Last Bus Fare
Seremban to Butterworth
Lukut to Butterworth
Negeri Sembilan to Kedah First Bus Last Bus Fare
Lukut to Changlun
Lukut to Jitra
Lukut to Bukit Kayu Hitam
Lukut to Alor Setar
Seremban to Alor Setar
Seremban to Changlun
Seremban to Jitra
Seremban to Bukit Kayu Hitam
Negeri Sembilan to Thailand First Bus Last Bus Fare
Seremban to Hatyai
Seremban to Danok
Lukut to Hatyai
Lukut to Danok
Thailand to Kuala Lumpur First Bus Last Bus Fare
Danok to TBS (Terminal Bersepadu Selatan)
Hatyai to TBS (Terminal Bersepadu Selatan)
Thailand to Selangor First Bus Last Bus Fare
Danok to Subang Airport
Hatyai to Subang Airport
Hatyai to Putrajaya Sentral
Danok to Putrajaya Sentral
Thailand to Negeri Sembilan First Bus Last Bus Fare
Hatyai to Lukut
Hatyai to Seremban
Danok to Lukut
Danok to Seremban
Thailand to KLIA or KLIA 2 First Bus Last Bus Fare
Danok to KLIA
Hatyai to KLIA
KLIA or KLIA 2 to Penang First Bus Last Bus Fare
KLIA to Butterworth
KLIA or KLIA 2 to Selangor First Bus Last Bus Fare
KLIA to Subang Airport
KLIA 2 to Subang Airport
KLIA or KLIA 2 to Kedah First Bus Last Bus Fare
KLIA to Changlun
KLIA to Jitra
KLIA to Bukit Kayu Hitam
KLIA to Alor Setar
KLIA or KLIA 2 to Thailand First Bus Last Bus Fare
KLIA to Hatyai
KLIA to Danok
 • Website toàn cầu:
 • Chấp nhận Thanh toán thẻ:
 • SGD
 • MYR
 • IDR
 • THB
 • VND
 • USD
 • RMB
 • MMK
 • BND
 • Là Thành viên của:
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). **** Hình ảnh xe chỉ để tham khảo.