Chuyến đi hoàn hảo

Trans MVS Express Sdn Bhd

Positioned in Subang, Trans MVS Express is a renowned express coach company that offers express bus services from Lukut, Seremban, KLIA 1, KLIA 2, Subang Airport to and fro Butterworth, Alor Setar, Bukit Kayu Hitam, Changloon, Danok & Haytai, Thailand. Bus tickets can be booked at this online booking platform.

Ground floor, Sky Park Terminal, Unit KG3, Skypark Subang, Selangor Malaysia
Tel: 019-2768315
Fax:

Bus Schedule

Selangor to Penang First Bus Last Bus Fare
Putrajaya Sentral to Butterworth Select Date
Subang Airport to Butterworth Select Date
Selangor to Kedah First Bus Last Bus Fare
Subang Airport to Alor Setar Select Date
Subang Airport to Changlun Select Date
Subang Airport to Jitra Select Date
Subang Airport to Bukit Kayu Hitam Select Date
Putrajaya Sentral to Alor Setar Select Date
Putrajaya Sentral to Changlun Select Date
Putrajaya Sentral to Jitra Select Date
Putrajaya Sentral to Bukit Kayu Hitam Select Date
Selangor to Thailand First Bus Last Bus Fare
Putrajaya Sentral to Hatyai Select Date
Putrajaya Sentral to Danok Select Date
Subang Airport to Hatyai Select Date
Subang Airport to Danok Select Date
Selangor to KLIA or KLIA 2 First Bus Last Bus Fare
Subang Airport to KLIA Select Date
Subang Airport to KLIA 2 Select Date
Kedah to Kuala Lumpur First Bus Last Bus Fare
Alor Setar to TBS (Terminal Bersepadu Selatan) Select Date
Bukit Kayu Hitam to TBS (Terminal Bersepadu Selatan) Select Date
Jitra to TBS (Terminal Bersepadu Selatan) Select Date
Kedah to Perak First Bus Last Bus Fare
Jitra to Ipoh Amanjaya Select Date
Bukit Kayu Hitam to Ipoh Amanjaya Select Date
Alor Setar to Ipoh Amanjaya Select Date
Kedah to Selangor First Bus Last Bus Fare
Alor Setar to Putrajaya Sentral Select Date
Alor Setar to Subang Airport Select Date
Bukit Kayu Hitam to Putrajaya Sentral Select Date
Bukit Kayu Hitam to Subang Airport Select Date
Jitra to Putrajaya Sentral Select Date
Jitra to Subang Airport Select Date
Kedah to Negeri Sembilan First Bus Last Bus Fare
Jitra to Seremban Select Date
Jitra to Lukut Select Date
Bukit Kayu Hitam to Seremban Select Date
Bukit Kayu Hitam to Lukut Select Date
Alor Setar to Seremban Select Date
Alor Setar to Lukut Select Date
Kedah to KLIA or KLIA 2 First Bus Last Bus Fare
Alor Setar to KLIA Select Date
Bukit Kayu Hitam to KLIA Select Date
Jitra to KLIA Select Date
Negeri Sembilan to Penang First Bus Last Bus Fare
Lukut to Butterworth Select Date
Seremban to Butterworth Select Date
Negeri Sembilan to Kedah First Bus Last Bus Fare
Seremban to Alor Setar Select Date
Seremban to Changlun Select Date
Seremban to Jitra Select Date
Seremban to Bukit Kayu Hitam Select Date
Lukut to Alor Setar Select Date
Lukut to Changlun Select Date
Lukut to Jitra Select Date
Lukut to Bukit Kayu Hitam Select Date
Negeri Sembilan to Thailand First Bus Last Bus Fare
Lukut to Hatyai Select Date
Lukut to Danok Select Date
Seremban to Hatyai Select Date
Seremban to Danok Select Date
Thailand to Kuala Lumpur First Bus Last Bus Fare
Danok to TBS (Terminal Bersepadu Selatan) Select Date
Thailand to Perak First Bus Last Bus Fare
Danok to Ipoh Amanjaya Select Date
Thailand to Selangor First Bus Last Bus Fare
Danok to Putrajaya Sentral Select Date
Danok to Subang Airport Select Date
Thailand to Negeri Sembilan First Bus Last Bus Fare
Danok to Seremban Select Date
Danok to Lukut Select Date
Thailand to KLIA or KLIA 2 First Bus Last Bus Fare
Danok to KLIA Select Date
KLIA or KLIA 2 to Penang First Bus Last Bus Fare
KLIA to Butterworth Select Date
KLIA or KLIA 2 to Selangor First Bus Last Bus Fare
KLIA to Subang Airport Select Date
KLIA 2 to Subang Airport Select Date
KLIA or KLIA 2 to Kedah First Bus Last Bus Fare
KLIA to Alor Setar Select Date
KLIA to Changlun Select Date
KLIA to Jitra Select Date
KLIA to Bukit Kayu Hitam Select Date
KLIA or KLIA 2 to Thailand First Bus Last Bus Fare
KLIA to Hatyai Select Date
KLIA to Danok Select Date
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Trip durations are estimated time only.