Loading...
Chuyến đi hoàn hảo

Un Express & Travel

UN Express & Travel Pte Ltd provide various Coach services to many destination & any part of Malaysia or Thailand.
We specialised in:

  • Charter Coach.
  • 13 or 15 seater Combi.
  • 7 seater MPV.

We also provide Air Ticketing , Tour Packages, Cruises and incentive tours.
Opening Hours : Monday - Sunday (Public Holidays ) 09:00 -22:00

5001 Beach Road #01-15A Golden Mile Complex Singapore 199588
Tel: 63929988
Fax:

Bus Schedule

Singapore to Kuala Lumpur First Bus Last Bus Fare
Golden Mile Complex to TBS (Terminal Bersepadu Selatan) Select Date
Golden Mile Complex to Sunway Lagoon Select Date
Golden Mile Complex to Berjaya Times Square Select Date
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Trip durations are estimated time only.