Chuyến đi hoàn hảo

Latest Deals

Enjoy 20% off on AIG Travel Insurance**
February 21st, 2017
In collaboration with AIG, you can now purchase AIG Travel Guard® and enjoy 20% discount at Easybook.com.
Get 7% Off on Your Bus Ticket Booking! For CIMB Bank Cardholders
December 19th, 2016
Deals Expired
Great News! A limited time offer of 7 % discounts for all CIMB Debit, credit & KWIK cardholders.
Qistna Express Discounted Bus Tickets
September 30th, 2016
Deals Expired
Take a bus ride with Qistna Express today from Singapore to Kuala Lumpur from only SGD 15.00!
Sri Maju Promo Bus Tickets
September 15th, 2016
Deals Expired
Great deals from Sri Maju Group! Bus tickets from Singapore to Kuala Lumpur from SGD20*
Bus Ride From Singapore With Grassland Express
September 2nd, 2016
Deals Expired
Enjoy lower fare when you book your bus tickets with Grassland Expresss Bus this September.
Bus Ride From Singapore With Starmart
August 24th, 2016
Deals Expired
The August Offers never stop! Get on Starmart Express Bus from Singapore to various drop off point in Malaysia with as low as SGD18 per trip.
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). **** Hình ảnh xe chỉ để tham khảo.