Chuyến đi hoàn hảo

Cầu tầu Kuala Besut, Terengganu, Malaysia Cầu tầu Đảo Perhentian, Pulau Perhentian, Malaysia

20 December 2017

Cầu tầu Đảo Perhentian, Pulau Perhentian, Malaysia Cầu tầu Kuala Besut, Terengganu, Malaysia

21 December 2017
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Trip durations are estimated time only.