Chuyến đi hoàn hảo

Bến Phà Penang, Penang, Malaysia Cầu tầu Langkawi, Langkawi, Malaysia

28 April 2017

Cầu tầu Langkawi, Langkawi, Malaysia Bến Phà Penang, Penang, Malaysia

29 April 2017
* Giá các chuyến đi chỉ 0,01% cao hơn so với giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng một số tuyến nhất định, giảm giá đã được ghi trong giá vé (giá thấp hơn so với giá tại quầy). **** Hình ảnh xe chỉ để tham khảo.