Loading...
Chuyến đi hoàn hảo

Swettenham Pier (Penang Ferry Terminal), Penang, Malaysia Cầu tầu Langkawi, Langkawi, Malaysia

19 March 2018

Cầu tầu Langkawi, Langkawi, Malaysia Swettenham Pier (Penang Ferry Terminal), Penang, Malaysia

20 March 2018
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Trip durations are estimated time only.