Chuyến đi hoàn hảo

Malacca, Malaysia Mersing (Cửa ngõ tới Tioman), Johor, Malaysia

23 February 2018

Mersing (Cửa ngõ tới Tioman), Johor, Malaysia Malacca, Malaysia

24 February 2018
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Trip durations are estimated time only.