Chuyến đi hoàn hảo

Contact Us

Email: enquiry@easybook.com (General Enquiries and IT Technical Support)
Customer service are available from 8am - 11pm (daily): +6010 39 666 88, +6016 422 2068

Singapore (HQ)

Easibook.com Pte Ltd

Retype the CAPTCHA code from the image
Change the CAPTCHA code

Malaysia

Easybook (M) Sdn Bhd

Penang

Malaysia

Easybook (M) Sdn Bhd

Kuala Lumpur

Indonesia

PT. Easybook Teknologi Indonesia

Thailand

Easibook.com Pte Ltd, Thailand Branch

Vietnam

Easybook. com Vietnam

Ho Chi Minh

Vietnam

Easybook. com Vietnam

Hanoi

Myanmar

Easybook. com Myanmar

Cambodia

Mekong Discovery Co., Ltd. (Easybook.com Authorised Agent)

* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Trip durations are estimated time only.