Loading...
× ຫຼຸດ 28% off* ສຳລັບປີ້ລົດໂດຍສານທຸກປີ້! ໃຊ້ລະຫັດ: TRAVELBUS ໃນເວລາຊຳລະເງີນ! ເງື່ອນໄຂເປັນໄປຕາມທີກຳນົດໄວ້

ຊຽງໃໝ່, Thailand to Thailand, Thailand Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Phetprasert 08:30:00 20:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat THB 330.00
Thai Sriram Transport Limited Partnership 06:00:00 19:30:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat THB 350.00
Bangkok Bus Lines 10:00:00 20:15:00 11h06m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat THB 529.00
Esarn 05:00:00 19:01:00 11h41m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat THB 572.00
Lignite Tour North 19:00:00 19:30:00 11h11m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat THB 617.00
Budsarakam 16:30:00 20:30:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat THB 762.00
Orsuksa Tour 20:30:00 20:30:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat THB 832.00
* ລາຄາສູງກວ່າຂາຍທີ່ເຄົາເຕີເລັກນ້ອຍພຽງ 0.01% ເອງ. ** ໃຊ້ໄດ້ສຳລັບການເຮັດທຸລະການໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ລະຫັດສ່ວນຫຼຸດ ແລະ ເສັ້ນທາງທີ່ສະເໜີໃຫ້ໂດຍບໍລິສັດບາງບໍລີສັດເທົ່ານັ້ນ. *** ໃຊ້ໄດ້ສະເພາະບາງເສັ້ນທາງເທົ່ານັ້ນ, ສ່ວນຫຼຸດຕ່າງໆໄດ້ລວມໄປທີລາຄາປີ້ຮຽກຮ້ອຍແລ້ວ (ເຊັນລາຄາຕໍ່າກວ່າລາຄາທີຂາຍຢູ່ເຄົາເຕີ). * ພາບລົດເປັນພຽງຮູບເພື່ອໃຊ້ໃນການອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ. * ເວລາການເດີນທາງເປັນພຽງການຄາດຄະເນເທົ່ານັ້ນ.