Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 ເງື່ອນໄຂເປັນໄປຕາມທີກຳນົດໄວ້ , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. ເງື່ອນໄຂເປັນໄປຕາມທີກຳນົດໄວ້

Kemaman, Terengganu, Malaysia to Kajang, Selangor, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Express Kesatuan 09:00:00 23:23:00 04h58m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 31.90
S. P. Bumi 11:45:00 11:45:00 04h58m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 31.90
Mara Liner 13:00:00 23:59:00 04h58m Sun Mon Tue Thu Fri Sat RM 33.00
Sani Express 10:30:00 23:59:00 04h58m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 35.00
Kemaman, Terengganu, Malaysia to Kajang, Selangor, Malaysia Trip Information
Distance:
344 KM
Average Travelling Time:
04h58m
Total Operator Brands:
4
Total Trips:
211
* ລາຄາສູງກວ່າຂາຍທີ່ເຄົາເຕີເລັກນ້ອຍພຽງ 0.01% ເອງ. ** ໃຊ້ໄດ້ສຳລັບການເຮັດທຸລະການໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ລະຫັດສ່ວນຫຼຸດ ແລະ ເສັ້ນທາງທີ່ສະເໜີໃຫ້ໂດຍບໍລິສັດບາງບໍລີສັດເທົ່ານັ້ນ. *** ໃຊ້ໄດ້ສະເພາະບາງເສັ້ນທາງເທົ່ານັ້ນ, ສ່ວນຫຼຸດຕ່າງໆໄດ້ລວມໄປທີລາຄາປີ້ຮຽກຮ້ອຍແລ້ວ (ເຊັນລາຄາຕໍ່າກວ່າລາຄາທີຂາຍຢູ່ເຄົາເຕີ). * ພາບລົດເປັນພຽງຮູບເພື່ອໃຊ້ໃນການອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ. * ເວລາການເດີນທາງເປັນພຽງການຄາດຄະເນເທົ່ານັ້ນ.