Loading...

Kota Bharu, Kelantan, Malaysia to Johor, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Mayang Sari Express 20:00:00 20:30:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 50.00
KKKL Sdn Bhd 10:00:00 20:30:00 08h56m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 51.00
Asia Jaya Travel & Tours Sdn Bhd 20:30:00 20:30:00 09h26m Sun Thu Fri Sat RM 55.00
Adik Beradik Express 20:45:00 20:45:00 09h48m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 57.20
* ລາຄາສູງກວ່າຂາຍທີ່ເຄົາເຕີເລັກນ້ອຍພຽງ 0.01% ເອງ. ** ໃຊ້ໄດ້ສຳລັບການເຮັດທຸລະການໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ລະຫັດສ່ວນຫຼຸດ ແລະ ເສັ້ນທາງທີ່ສະເໜີໃຫ້ໂດຍບໍລິສັດບາງບໍລີສັດເທົ່ານັ້ນ. *** ໃຊ້ໄດ້ສະເພາະບາງເສັ້ນທາງເທົ່ານັ້ນ, ສ່ວນຫຼຸດຕ່າງໆໄດ້ລວມໄປທີລາຄາປີ້ຮຽກຮ້ອຍແລ້ວ (ເຊັນລາຄາຕໍ່າກວ່າລາຄາທີຂາຍຢູ່ເຄົາເຕີ). * ພາບລົດເປັນພຽງຮູບເພື່ອໃຊ້ໃນການອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ. * ເວລາການເດີນທາງເປັນພຽງການຄາດຄະເນເທົ່ານັ້ນ.