Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 ເງື່ອນໄຂເປັນໄປຕາມທີກຳນົດໄວ້ , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. ເງື່ອນໄຂເປັນໄປຕາມທີກຳນົດໄວ້
NOTE: Inter-state travel is not allowed for areas under MCO, CMCO and RMCO while inter-district travel is not allowed for areas under MCO. Letter or approval from authorities is required. For more details, refer COVID-19 Notice

Kuala Perlis, Perlis, Malaysia to Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya), Perak, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Arwana 09:00:00 13:00:00 04h21m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 27.50
Jasmine Express 09:40:00 09:40:00 04h21m Sun Mon Tue Thu Fri Sat RM 30.00
YK HEE ENTEPRISE 09:45:00 09:45:00 04h21m Sun Mon Tue Thu Fri Sat RM 30.00
Express Kesatuan 07:30:00 18:45:00 04h21m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 30.00
Cepat & Cekap Express 18:30:00 18:30:00 04h21m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 33.40
Alisan Golden Coach 12:15:00 21:15:00 04h21m Sun Wed Thu Fri Sat RM 40.00
Kuala Perlis, Perlis, Malaysia to Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya), Perak, Malaysia Trip Information
Distance:
285 KM
Average Travelling Time:
04h21m
Total Operator Brands:
6
Total Trips:
247
* ລາຄາສູງກວ່າຂາຍທີ່ເຄົາເຕີເລັກນ້ອຍພຽງ 0.01% ເອງ. ** ໃຊ້ໄດ້ສຳລັບການເຮັດທຸລະການໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ລະຫັດສ່ວນຫຼຸດ ແລະ ເສັ້ນທາງທີ່ສະເໜີໃຫ້ໂດຍບໍລິສັດບາງບໍລີສັດເທົ່ານັ້ນ. *** ໃຊ້ໄດ້ສະເພາະບາງເສັ້ນທາງເທົ່ານັ້ນ, ສ່ວນຫຼຸດຕ່າງໆໄດ້ລວມໄປທີລາຄາປີ້ຮຽກຮ້ອຍແລ້ວ (ເຊັນລາຄາຕໍ່າກວ່າລາຄາທີຂາຍຢູ່ເຄົາເຕີ). * ພາບລົດເປັນພຽງຮູບເພື່ອໃຊ້ໃນການອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ. * ເວລາການເດີນທາງເປັນພຽງການຄາດຄະເນເທົ່ານັ້ນ.