Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 ເງື່ອນໄຂເປັນໄປຕາມທີກຳນົດໄວ້ , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. ເງື່ອນໄຂເປັນໄປຕາມທີກຳນົດໄວ້

Pahang, Malaysia to Pasir Gudang, Johor, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Prisma Express 01:45:00 21:30:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 26.00
Maju Express 21:00:00 21:45:00 05h17m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 28.50
LA Holidays 00:30:00 23:59:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 33.00
S. P. Bumi 13:30:00 17:00:00 06h14m Wed RM 33.00
Trans Malaya Express 08:30:00 10:30:00 06h44m Sun Fri Sat RM 35.00
Pahang, Malaysia to Pasir Gudang, Johor, Malaysia Trip Information
Distance:
331 KM
Average Travelling Time:
06h12m
Total Operator Brands:
5
Total Trips:
403
* ລາຄາສູງກວ່າຂາຍທີ່ເຄົາເຕີເລັກນ້ອຍພຽງ 0.01% ເອງ. ** ໃຊ້ໄດ້ສຳລັບການເຮັດທຸລະການໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ລະຫັດສ່ວນຫຼຸດ ແລະ ເສັ້ນທາງທີ່ສະເໜີໃຫ້ໂດຍບໍລິສັດບາງບໍລີສັດເທົ່ານັ້ນ. *** ໃຊ້ໄດ້ສະເພາະບາງເສັ້ນທາງເທົ່ານັ້ນ, ສ່ວນຫຼຸດຕ່າງໆໄດ້ລວມໄປທີລາຄາປີ້ຮຽກຮ້ອຍແລ້ວ (ເຊັນລາຄາຕໍ່າກວ່າລາຄາທີຂາຍຢູ່ເຄົາເຕີ). * ພາບລົດເປັນພຽງຮູບເພື່ອໃຊ້ໃນການອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ. * ເວລາການເດີນທາງເປັນພຽງການຄາດຄະເນເທົ່ານັ້ນ.