Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 ເງື່ອນໄຂເປັນໄປຕາມທີກຳນົດໄວ້ , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. ເງື່ອນໄຂເປັນໄປຕາມທີກຳນົດໄວ້

Penang, Malaysia to Pahang, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Mara Liner 13:00:00 22:30:00 06h44m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 45.10
Billion Stars 08:30:00 21:45:00 06h42m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 53.00
Supernice Grassland 20:15:00 22:45:00 06h42m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 58.00
Pancaran Matahari 23:15:00 23:30:00 06h44m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 60.00
Persada(Taiping) 21:30:00 21:45:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 60.00
Penang, Malaysia to Pahang, Malaysia Trip Information
Distance:
587 KM
Average Travelling Time:
08h20m
Total Operator Brands:
5
Total Trips:
974
* ລາຄາສູງກວ່າຂາຍທີ່ເຄົາເຕີເລັກນ້ອຍພຽງ 0.01% ເອງ. ** ໃຊ້ໄດ້ສຳລັບການເຮັດທຸລະການໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ລະຫັດສ່ວນຫຼຸດ ແລະ ເສັ້ນທາງທີ່ສະເໜີໃຫ້ໂດຍບໍລິສັດບາງບໍລີສັດເທົ່ານັ້ນ. *** ໃຊ້ໄດ້ສະເພາະບາງເສັ້ນທາງເທົ່ານັ້ນ, ສ່ວນຫຼຸດຕ່າງໆໄດ້ລວມໄປທີລາຄາປີ້ຮຽກຮ້ອຍແລ້ວ (ເຊັນລາຄາຕໍ່າກວ່າລາຄາທີຂາຍຢູ່ເຄົາເຕີ). * ພາບລົດເປັນພຽງຮູບເພື່ອໃຊ້ໃນການອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ. * ເວລາການເດີນທາງເປັນພຽງການຄາດຄະເນເທົ່ານັ້ນ.