Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 ເງື່ອນໄຂເປັນໄປຕາມທີກຳນົດໄວ້ , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. ເງື່ອນໄຂເປັນໄປຕາມທີກຳນົດໄວ້
NOTE: Inter-state travel is not allowed for areas under MCO, CMCO and RMCO while inter-district travel is not allowed for areas under MCO. Letter or approval from authorities is required. For more details, refer COVID-19 Notice

Terminal Shah Alam, Selangor, Malaysia to Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya), Perak, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Supernice Grassland 09:30:00 23:59:00 03h09m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 25.00
KPB Ekspres 12:00:00 12:00:00 03h09m Sun Thu Fri Sat RM 30.00
Jasmine Express 11:30:00 11:45:00 03h09m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 30.00
Billion Stars 08:30:00 23:59:00 03h09m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 32.00
Starmart Express 09:30:00 23:00:00 03h09m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 35.00
Terminal Shah Alam, Selangor, Malaysia to Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya), Perak, Malaysia Trip Information
Distance:
217 KM
Average Travelling Time:
03h09m
Total Operator Brands:
5
Total Trips:
447
* ລາຄາສູງກວ່າຂາຍທີ່ເຄົາເຕີເລັກນ້ອຍພຽງ 0.01% ເອງ. ** ໃຊ້ໄດ້ສຳລັບການເຮັດທຸລະການໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ລະຫັດສ່ວນຫຼຸດ ແລະ ເສັ້ນທາງທີ່ສະເໜີໃຫ້ໂດຍບໍລິສັດບາງບໍລີສັດເທົ່ານັ້ນ. *** ໃຊ້ໄດ້ສະເພາະບາງເສັ້ນທາງເທົ່ານັ້ນ, ສ່ວນຫຼຸດຕ່າງໆໄດ້ລວມໄປທີລາຄາປີ້ຮຽກຮ້ອຍແລ້ວ (ເຊັນລາຄາຕໍ່າກວ່າລາຄາທີຂາຍຢູ່ເຄົາເຕີ). * ພາບລົດເປັນພຽງຮູບເພື່ອໃຊ້ໃນການອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ. * ເວລາການເດີນທາງເປັນພຽງການຄາດຄະເນເທົ່ານັ້ນ.