Loading...

Sri Manjung, Perak, Malaysia to Kuala Lumpur, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Starmart Express 07:15:00 20:16:00 03h55m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 30.00
Arwana 01:15:00 23:15:00 03h55m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 30.00
LA Holidays 08:15:00 08:15:00 04h13m Mon RM 35.00
Nini Express 17:45:00 17:45:00 04h13m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 35.00
Sri Manjung, Perak, Malaysia to Kuala Lumpur, Malaysia Trip Information
Distance:
227 KM
Average Travelling Time:
03h58m
Total Operator Brands:
4
Total Trips:
836
* ລາຄາສູງກວ່າຂາຍທີ່ເຄົາເຕີເລັກນ້ອຍພຽງ 0.01% ເອງ. ** ໃຊ້ໄດ້ສຳລັບການເຮັດທຸລະການໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ລະຫັດສ່ວນຫຼຸດ ແລະ ເສັ້ນທາງທີ່ສະເໜີໃຫ້ໂດຍບໍລິສັດບາງບໍລີສັດເທົ່ານັ້ນ. *** ໃຊ້ໄດ້ສະເພາະບາງເສັ້ນທາງເທົ່ານັ້ນ, ສ່ວນຫຼຸດຕ່າງໆໄດ້ລວມໄປທີລາຄາປີ້ຮຽກຮ້ອຍແລ້ວ (ເຊັນລາຄາຕໍ່າກວ່າລາຄາທີຂາຍຢູ່ເຄົາເຕີ). * ພາບລົດເປັນພຽງຮູບເພື່ອໃຊ້ໃນການອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ. * ເວລາການເດີນທາງເປັນພຽງການຄາດຄະເນເທົ່ານັ້ນ.