Loading...
× ຫຼຸດ 28% off* ສຳລັບປີ້ລົດໂດຍສານທຸກປີ້! ໃຊ້ລະຫັດ: TRAVELBUS ໃນເວລາຊຳລະເງີນ! ເງື່ອນໄຂເປັນໄປຕາມທີກຳນົດໄວ້
IMPORTANT NOTE: Interstate travel for areas which are placed under Enhanced MCO (EMCO) & Conditional MCO (CMCO) will require letter of approval from PDRM. Besides that, passengers will be screened and must register their details for contact tracing via the MySejahtera app.

Terengganu, Malaysia to Kuala Lumpur, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
AYU EXPRESS 00:00:00 23:15:00 04h01m Sun Mon Thu Fri Sat MYR 28.00
Nini Express 01:30:00 23:59:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat MYR 30.00
Economy Express (Kuantan) 19:00:00 19:00:00 04h32m Sun Mon Fri Sat MYR 30.00
Adik Beradik Express 00:00:00 23:59:00 04h13m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat MYR 38.50
Adam Ekspres 00:45:00 23:59:00 04h01m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat MYR 38.50
Hana Express 13:45:00 22:30:00 06h08m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat MYR 39.00
KKKL Sdn Bhd 09:30:00 22:30:00 06h14m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat MYR 41.00
Moraza Express 13:30:00 23:00:00 06h08m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat MYR 47.00
Terengganu, Malaysia to Kuala Lumpur, Malaysia Trip Information
Distance:
445 KM
Average Travelling Time:
05h50m
Total Operator Brands:
8
Total Trips:
8634
* ລາຄາສູງກວ່າຂາຍທີ່ເຄົາເຕີເລັກນ້ອຍພຽງ 0.01% ເອງ. ** ໃຊ້ໄດ້ສຳລັບການເຮັດທຸລະການໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ລະຫັດສ່ວນຫຼຸດ ແລະ ເສັ້ນທາງທີ່ສະເໜີໃຫ້ໂດຍບໍລິສັດບາງບໍລີສັດເທົ່ານັ້ນ. *** ໃຊ້ໄດ້ສະເພາະບາງເສັ້ນທາງເທົ່ານັ້ນ, ສ່ວນຫຼຸດຕ່າງໆໄດ້ລວມໄປທີລາຄາປີ້ຮຽກຮ້ອຍແລ້ວ (ເຊັນລາຄາຕໍ່າກວ່າລາຄາທີຂາຍຢູ່ເຄົາເຕີ). * ພາບລົດເປັນພຽງຮູບເພື່ອໃຊ້ໃນການອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ. * ເວລາການເດີນທາງເປັນພຽງການຄາດຄະເນເທົ່ານັ້ນ.