Loading...

Latest Deals

ສະນຸກກັບສ່ວນຫຼຸດປີ້ລົດໂດຍສານສູງເຖີງ

ສະນຸກກັບສ່ວນຫຼຸດປີ້ລົດໂດຍສານສູງເຖີງ 41% ໄດ້ແລ້ວມື້ນີ້!

January 01, 2021

Sorry, this promotion has expired.

ຂ່າວດີ! ປັດຈຸບັນຜູ້ໃຊ້ງານ Easybook ຄົນໃທຸກທ່ານສາມາດຮ່ວມຮັບສ່ວນຫຼຸດສູງສຸດ 20% ໂດຍໃຊ້ລະຫັດສ່ວນຫຼຸດ NEW2021 ແລະ ຮັບເງີນລາງວັນຄືນກະເປົ໋າ Easybook Wallet ອີກ 21% ເມື່ອທ່ານຈອງປີ້ລົດໂດຍສານກັບອີຊີ້ບຸກ. 

ເງື່ອນໄຂ ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງ 

Book Now

* ລາຄາສູງກວ່າຂາຍທີ່ເຄົາເຕີເລັກນ້ອຍພຽງ 0.01% ເອງ. ** ໃຊ້ໄດ້ສຳລັບການເຮັດທຸລະການໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ລະຫັດສ່ວນຫຼຸດ ແລະ ເສັ້ນທາງທີ່ສະເໜີໃຫ້ໂດຍບໍລິສັດບາງບໍລີສັດເທົ່ານັ້ນ. *** ໃຊ້ໄດ້ສະເພາະບາງເສັ້ນທາງເທົ່ານັ້ນ, ສ່ວນຫຼຸດຕ່າງໆໄດ້ລວມໄປທີລາຄາປີ້ຮຽກຮ້ອຍແລ້ວ (ເຊັນລາຄາຕໍ່າກວ່າລາຄາທີຂາຍຢູ່ເຄົາເຕີ). * ພາບລົດເປັນພຽງຮູບເພື່ອໃຊ້ໃນການອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ. * ເວລາການເດີນທາງເປັນພຽງການຄາດຄະເນເທົ່ານັ້ນ.