Loading...
× ຫຼຸດ 28% off* ສຳລັບປີ້ລົດໂດຍສານທຸກປີ້! ໃຊ້ລະຫັດ: TRAVELBUS ໃນເວລາຊຳລະເງີນ! ເງື່ອນໄຂເປັນໄປຕາມທີກຳນົດໄວ້

Latest News

ບໍລິສັດຈັນທະຈອນຂົນສົ່ງໂດຍສານເປີດໃຫ້ຈອງໄດ້ທີອີຊີ້ບຸກແລ້ວ.

ບໍລິສັດຈັນທະຈອນຂົນສົ່ງໂດຍສານເປີດໃຫ້ຈອງໄດ້ທີອີຊີ້ບຸກແລ້ວ.

July 13, 2020

ເດີນທາງແບບສະດວກສະບາຍໃນລາວກັບບໍລິການລົດໂດຍສານຂອງບໍລິສັດຈັນທະຈອນຂົ່ນສົ່ງໂດຍສານທີ່ສາມາດຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມສຸກໃນການເດີນທາງສູ່ຈຸດໝາຍປາຍທາງຂອງທ່ານ. ດຽວນີ້ ທ່ານສາມາດຈອງປີ້ໂດຍສານຂອງຈັນທະຈອນອອນລາຍໄດ້ກັບ ອີຊີ້ບຸກ ໃນລາຄາດຽວກັນກັບລາຄາຂາຍຢູ່ຄີວລົດ! ເສັ້ນທາງຫຼັກທີ່ໃຫ້ບໍລິການໂດຍບໍລິສັດຈັນທະຈັນຂົນສົ່ງໂດຍສານແມ່ນ ເສັ້ນທາງໄປ-ກັບນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ-ເຊກອງ/ປາກເຊ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ-ສຽມຣຽບ / ພະນົມເປັນ.

ດ້ວຍສີ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນຊັ້ນໂດຍສານລາຄາຖືກ, ບໍລິສັດຈັນທະຈອນຂົນສົ່ງໂດຍສານກ້າຮັບປະກັນການເດີນທາງດ້ວຍລົດນອນທີ່ຜ່ອນຄາຍສູ່ຈຸດໝາຍປາຍທາງທີ່ຍອດນີຍົມໃນລາວ. ຈອງປີ້ໂດຍສານຂອງທ່ານທີ ອີຊີ້ບຸກ ແລ້ວ ຄ້ວາໂອກາດຂອງທ່ານເພື່ອສຳພັບປະສົບການການເດີນທາງທີ່ດີດ້ວຍບໍລິສັດຈັນທະຈອນຂົນສົ່ງໂດຍສານມື້ນີ້!

Book Now

* ລາຄາສູງກວ່າຂາຍທີ່ເຄົາເຕີເລັກນ້ອຍພຽງ 0.01% ເອງ. ** ໃຊ້ໄດ້ສຳລັບການເຮັດທຸລະການໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ລະຫັດສ່ວນຫຼຸດ ແລະ ເສັ້ນທາງທີ່ສະເໜີໃຫ້ໂດຍບໍລິສັດບາງບໍລີສັດເທົ່ານັ້ນ. *** ໃຊ້ໄດ້ສະເພາະບາງເສັ້ນທາງເທົ່ານັ້ນ, ສ່ວນຫຼຸດຕ່າງໆໄດ້ລວມໄປທີລາຄາປີ້ຮຽກຮ້ອຍແລ້ວ (ເຊັນລາຄາຕໍ່າກວ່າລາຄາທີຂາຍຢູ່ເຄົາເຕີ). * ພາບລົດເປັນພຽງຮູບເພື່ອໃຊ້ໃນການອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ. * ເວລາການເດີນທາງເປັນພຽງການຄາດຄະເນເທົ່ານັ້ນ.