Loading...
× ຫຼຸດ 28% off* ສຳລັບປີ້ລົດໂດຍສານທຸກປີ້! ໃຊ້ລະຫັດ: TRAVELBUS ໃນເວລາຊຳລະເງີນ! ເງື່ອນໄຂເປັນໄປຕາມທີກຳນົດໄວ້

Latest News

ສະນຸກກັບການເດີນທາງທີ່ສະດວກສະບາຍກັບບໍລິສັດຂົນສົ່ງໂດຍສານແສງຈະເລີນ

ສະນຸກກັບການເດີນທາງທີ່ສະດວກສະບາຍກັບບໍລິສັດຂົນສົ່ງໂດຍສານແສງຈະເລີນ

July 13, 2020

ຂື້ນລົດເດີນທາງທີ່ໃຫ້ຄວາມສະດວກສະບາຍດ້ວຍລົດໂດຍສານຂອງແສງຈະເລີນຂົນສົ່ງໂດຍສານໄດ້ແລ້ວມື້ນີ້! ຈອງປີ້ລົດເດີນທາງຂອງທ່ານທີ່ Easybook.com ແລະ ມີຄວາມສຸກກັບການອອກເດີນທາງໃນລາຄາຄ່າຖໍໂດຍສານທີຕໍ່າ ແລະ ໜ້າລື່ນລົມ.

ບໍລິສັດຂົນສົ່ງໂດຍສານແສງຈະເລີນຈຳກັດຂໍນຳສະເໜີເສັ້ນທາງໂດຍສານທີ່ເປັນທີນີຍົມໂດຍທົ່ວໄປຂອງຄົນລາວ ແລະ ຊາວຕ່າງຊາດໂດຍສາມາດຈອງໄປ-ກັບໄດ້ແບບງ່າຍໆຈາກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ-ປາກເຊ-ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ບໍລິການດ້ວຍລົດຕຽງນອນສອງຊັ້ນ.

ເຂົ້າໄປທີ່ Easybook.com ເພື່ອຄົ້ນເບີ່ງຕະຕາລາງເວລາລົດອອກ ແລະ ຄ້ວາໂອກາດນີ້ເພື່ອຄົ້ນຫາປີ້ໂດຍສານທີລາຄາຕໍ່າທັນທີກັບ ອີຊີ້ບຸກ ໂດຍການຈອງປີ້ລົດໂດຍສານຂອງບໍລິສັດແສງຈະເລີນທີ່ Easybook! 

Book Now

* ລາຄາສູງກວ່າຂາຍທີ່ເຄົາເຕີເລັກນ້ອຍພຽງ 0.01% ເອງ. ** ໃຊ້ໄດ້ສຳລັບການເຮັດທຸລະການໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ລະຫັດສ່ວນຫຼຸດ ແລະ ເສັ້ນທາງທີ່ສະເໜີໃຫ້ໂດຍບໍລິສັດບາງບໍລີສັດເທົ່ານັ້ນ. *** ໃຊ້ໄດ້ສະເພາະບາງເສັ້ນທາງເທົ່ານັ້ນ, ສ່ວນຫຼຸດຕ່າງໆໄດ້ລວມໄປທີລາຄາປີ້ຮຽກຮ້ອຍແລ້ວ (ເຊັນລາຄາຕໍ່າກວ່າລາຄາທີຂາຍຢູ່ເຄົາເຕີ). * ພາບລົດເປັນພຽງຮູບເພື່ອໃຊ້ໃນການອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ. * ເວລາການເດີນທາງເປັນພຽງການຄາດຄະເນເທົ່ານັ້ນ.