Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 ເງື່ອນໄຂເປັນໄປຕາມທີກຳນົດໄວ້ , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. ເງື່ອນໄຂເປັນໄປຕາມທີກຳນົດໄວ້

ຮາໂນ້ຍ, Vietnam to Hai Phong, Vietnam Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
GOODMORNING CATBA 08:00:00 14:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat USD 14.00
Cat Ba Express 07:30:00 14:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat USD 15.00
CATBA DISCOVERY 08:00:00 14:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat VND 230,000.00
GROUPTOUR CO., LTD 08:00:00 14:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat VND 308,000.00
CHERRYS TRAVEL 08:00:00 15:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat VND 320,000.00
ຮາໂນ້ຍ, Vietnam to Hai Phong, Vietnam Trip Information
Distance:
-
Average Travelling Time:
-
Total Operator Brands:
5
Total Trips:
522
* ລາຄາສູງກວ່າຂາຍທີ່ເຄົາເຕີເລັກນ້ອຍພຽງ 0.01% ເອງ. ** ໃຊ້ໄດ້ສຳລັບການເຮັດທຸລະການໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ລະຫັດສ່ວນຫຼຸດ ແລະ ເສັ້ນທາງທີ່ສະເໜີໃຫ້ໂດຍບໍລິສັດບາງບໍລີສັດເທົ່ານັ້ນ. *** ໃຊ້ໄດ້ສະເພາະບາງເສັ້ນທາງເທົ່ານັ້ນ, ສ່ວນຫຼຸດຕ່າງໆໄດ້ລວມໄປທີລາຄາປີ້ຮຽກຮ້ອຍແລ້ວ (ເຊັນລາຄາຕໍ່າກວ່າລາຄາທີຂາຍຢູ່ເຄົາເຕີ). * ພາບລົດເປັນພຽງຮູບເພື່ອໃຊ້ໃນການອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ. * ເວລາການເດີນທາງເປັນພຽງການຄາດຄະເນເທົ່ານັ້ນ.