Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 ເງື່ອນໄຂເປັນໄປຕາມທີກຳນົດໄວ້ , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. ເງື່ອນໄຂເປັນໄປຕາມທີກຳນົດໄວ້

Ipoh, Perak, Malaysia to KLIA, KL Airport Area, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Billion Stars 02:00:00 23:59:00 03h29m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 35.00
Starmart Express 09:30:00 23:59:00 03h29m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 45.00
Star Qistna Express 11:35:00 11:43:00 03h29m Sun RM 45.00
GJG Travel & Tours Bus Service 02:00:00 02:00:00 03h29m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 45.00
YOYO EXPRESS 08:00:00 23:00:00 03h30m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 45.00
Jasmine Express 14:45:00 14:45:00 03h29m Sun Mon Tue Thu Fri Sat RM 49.00
KPB Ekspres 01:45:00 23:30:00 03h29m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 55.00
* ລາຄາສູງກວ່າຂາຍທີ່ເຄົາເຕີເລັກນ້ອຍພຽງ 0.01% ເອງ. ** ໃຊ້ໄດ້ສຳລັບການເຮັດທຸລະການໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ລະຫັດສ່ວນຫຼຸດ ແລະ ເສັ້ນທາງທີ່ສະເໜີໃຫ້ໂດຍບໍລິສັດບາງບໍລີສັດເທົ່ານັ້ນ. *** ໃຊ້ໄດ້ສະເພາະບາງເສັ້ນທາງເທົ່ານັ້ນ, ສ່ວນຫຼຸດຕ່າງໆໄດ້ລວມໄປທີລາຄາປີ້ຮຽກຮ້ອຍແລ້ວ (ເຊັນລາຄາຕໍ່າກວ່າລາຄາທີຂາຍຢູ່ເຄົາເຕີ). * ພາບລົດເປັນພຽງຮູບເພື່ອໃຊ້ໃນການອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ. * ເວລາການເດີນທາງເປັນພຽງການຄາດຄະເນເທົ່ານັ້ນ.