Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 ເງື່ອນໄຂເປັນໄປຕາມທີກຳນົດໄວ້ , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. ເງື່ອນໄຂເປັນໄປຕາມທີກຳນົດໄວ້
ໝາຍເຫດສຳຄັນ:
ກະລຸນາກວດສອບໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານມີເອກະສານການເດີນທາງທີ່ຖືກຕ້ອງເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີກ່ອນທ່ານຈະຂື້ນເຄືອງ. ຜູ້ໂດຍສານທີ່ບໍ່ສະແດງເອກະສານໃຫ້ຖືກຕ້ອງຈະຖືກປະຕີເສດການຂື້ນເຄືອງ.

Jakarta, Indonesia to Ngawi, Indonesia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
PO. MAJU MUDA MANDIRI (PULO GEBANG) 11:00:00 11:00:00 09h36m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 160,000.00
Laju Prima Jakarta 12:00:00 13:00:00 10h02m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 210,000.00
PO Agra Mas 12:30:00 12:30:00 10h16m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 210,000.00
Sudiro Tungga Jaya 14:00:00 14:00:00 10h14m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 215,000.00
Po Sudiro Tungga Jaya (kp. gusti) 12:00:00 12:00:00 10h03m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 215,000.00
Gunung Harta Solutions 07:15:00 13:15:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 220,000.00
PO Harapan Jaya 06:30:00 19:30:00 09h36m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 220,000.00
PO. LANGSUNG JAYA ABADI (PULO GEBANG) 11:00:00 11:00:00 09h36m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 225,000.00
PO Jaya 10:00:00 12:00:00 09h36m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 230,000.00
PO. AGRA MAS (Rawamangun) 12:00:00 12:00:00 09h55m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 260,000.00
PO. AM TRANS (TERMINAL KAMPUNG RAMBUTAN) 15:00:00 15:00:00 09h59m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 350,000.00
* ລາຄາສູງກວ່າຂາຍທີ່ເຄົາເຕີເລັກນ້ອຍພຽງ 0.01% ເອງ. ** ໃຊ້ໄດ້ສຳລັບການເຮັດທຸລະການໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ລະຫັດສ່ວນຫຼຸດ ແລະ ເສັ້ນທາງທີ່ສະເໜີໃຫ້ໂດຍບໍລິສັດບາງບໍລີສັດເທົ່ານັ້ນ. *** ໃຊ້ໄດ້ສະເພາະບາງເສັ້ນທາງເທົ່ານັ້ນ, ສ່ວນຫຼຸດຕ່າງໆໄດ້ລວມໄປທີລາຄາປີ້ຮຽກຮ້ອຍແລ້ວ (ເຊັນລາຄາຕໍ່າກວ່າລາຄາທີຂາຍຢູ່ເຄົາເຕີ). * ພາບລົດເປັນພຽງຮູບເພື່ອໃຊ້ໃນການອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ. * ເວລາການເດີນທາງເປັນພຽງການຄາດຄະເນເທົ່ານັ້ນ.