Loading...
× ຫຼຸດ 28% off* ສຳລັບປີ້ລົດໂດຍສານທຸກປີ້! ໃຊ້ລະຫັດ: TRAVELBUS ໃນເວລາຊຳລະເງີນ! ເງື່ອນໄຂເປັນໄປຕາມທີກຳນົດໄວ້
IMPORTANT NOTE: Interstate travel for areas which are placed under Enhanced MCO (EMCO) & Conditional MCO (CMCO) will require letter of approval from PDRM. Besides that, passengers will be screened and must register their details for contact tracing via the MySejahtera app.

Johor, Malaysia to Malacca, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
S&S International Express 07:15:00 18:30:00 01h08m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat MYR 4.60
Cepat & Cekap Express 09:45:00 21:00:00 00h57m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat MYR 10.00
Eltabina Express 14:45:00 15:10:00 03h12m Sat MYR 17.00
DELIMA EXPRESS SDN BHD 14:00:00 20:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat MYR 18.00
KPB Ekspres 12:00:00 13:30:00 02h21m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat MYR 18.00
City Holidays Express 07:30:00 19:30:00 03h12m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat MYR 21.00
KKKL Sdn Bhd 07:30:00 21:00:00 03h12m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat MYR 22.00
Johor, Malaysia to Malacca, Malaysia Trip Information
Distance:
214 KM
Average Travelling Time:
03h17m
Total Operator Brands:
7
Total Trips:
2077
* ລາຄາສູງກວ່າຂາຍທີ່ເຄົາເຕີເລັກນ້ອຍພຽງ 0.01% ເອງ. ** ໃຊ້ໄດ້ສຳລັບການເຮັດທຸລະການໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ລະຫັດສ່ວນຫຼຸດ ແລະ ເສັ້ນທາງທີ່ສະເໜີໃຫ້ໂດຍບໍລິສັດບາງບໍລີສັດເທົ່ານັ້ນ. *** ໃຊ້ໄດ້ສະເພາະບາງເສັ້ນທາງເທົ່ານັ້ນ, ສ່ວນຫຼຸດຕ່າງໆໄດ້ລວມໄປທີລາຄາປີ້ຮຽກຮ້ອຍແລ້ວ (ເຊັນລາຄາຕໍ່າກວ່າລາຄາທີຂາຍຢູ່ເຄົາເຕີ). * ພາບລົດເປັນພຽງຮູບເພື່ອໃຊ້ໃນການອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ. * ເວລາການເດີນທາງເປັນພຽງການຄາດຄະເນເທົ່ານັ້ນ.