Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 ເງື່ອນໄຂເປັນໄປຕາມທີກຳນົດໄວ້ , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. ເງື່ອນໄຂເປັນໄປຕາມທີກຳນົດໄວ້
NOTE: Inter-state travel is not allowed for areas under MCO, CMCO and RMCO while inter-district travel is not allowed for areas under MCO. Letter or approval from authorities is required. For more details, refer COVID-19 Notice

Ketereh, Kelantan, Malaysia to Kuala Lumpur, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Sani Express 09:30:00 22:30:00 08h35m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 34.00
Naza Express 22:10:00 22:40:00 07h51m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 34.00
Ekspres Musafir 09:35:00 09:35:00 07h51m Sun Fri Sat RM 34.00
Queen Express 09:30:00 22:00:00 08h35m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 34.00
MYXPRESS 09:40:00 21:40:00 07h51m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 35.00
Ekspres Mutiara 09:30:00 22:10:00 07h51m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 44.00
Ketereh, Kelantan, Malaysia to Kuala Lumpur, Malaysia Trip Information
Distance:
430 KM
Average Travelling Time:
08h24m
Total Operator Brands:
6
Total Trips:
705
* ລາຄາສູງກວ່າຂາຍທີ່ເຄົາເຕີເລັກນ້ອຍພຽງ 0.01% ເອງ. ** ໃຊ້ໄດ້ສຳລັບການເຮັດທຸລະການໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ລະຫັດສ່ວນຫຼຸດ ແລະ ເສັ້ນທາງທີ່ສະເໜີໃຫ້ໂດຍບໍລິສັດບາງບໍລີສັດເທົ່ານັ້ນ. *** ໃຊ້ໄດ້ສະເພາະບາງເສັ້ນທາງເທົ່ານັ້ນ, ສ່ວນຫຼຸດຕ່າງໆໄດ້ລວມໄປທີລາຄາປີ້ຮຽກຮ້ອຍແລ້ວ (ເຊັນລາຄາຕໍ່າກວ່າລາຄາທີຂາຍຢູ່ເຄົາເຕີ). * ພາບລົດເປັນພຽງຮູບເພື່ອໃຊ້ໃນການອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ. * ເວລາການເດີນທາງເປັນພຽງການຄາດຄະເນເທົ່ານັ້ນ.