Loading...

Kuala Krai, Kelantan, Malaysia to Pahang, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Destinasi Express 23:00:00 23:00:00 04h08m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 30.00
Sani Express 10:30:00 23:20:00 05h01m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 34.00
MYXPRESS 10:30:00 23:00:00 05h01m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 35.00
Naza Express 10:45:00 23:30:00 04h08m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 40.00
Queen Express 10:50:00 23:00:00 05h01m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 44.00
Kuala Krai, Kelantan, Malaysia to Pahang, Malaysia Trip Information
Distance:
360 KM
Average Travelling Time:
05h53m
Total Operator Brands:
5
Total Trips:
1401
* ລາຄາສູງກວ່າຂາຍທີ່ເຄົາເຕີເລັກນ້ອຍພຽງ 0.01% ເອງ. ** ໃຊ້ໄດ້ສຳລັບການເຮັດທຸລະການໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ລະຫັດສ່ວນຫຼຸດ ແລະ ເສັ້ນທາງທີ່ສະເໜີໃຫ້ໂດຍບໍລິສັດບາງບໍລີສັດເທົ່ານັ້ນ. *** ໃຊ້ໄດ້ສະເພາະບາງເສັ້ນທາງເທົ່ານັ້ນ, ສ່ວນຫຼຸດຕ່າງໆໄດ້ລວມໄປທີລາຄາປີ້ຮຽກຮ້ອຍແລ້ວ (ເຊັນລາຄາຕໍ່າກວ່າລາຄາທີຂາຍຢູ່ເຄົາເຕີ). * ພາບລົດເປັນພຽງຮູບເພື່ອໃຊ້ໃນການອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ. * ເວລາການເດີນທາງເປັນພຽງການຄາດຄະເນເທົ່ານັ້ນ.