Loading...
× ຫຼຸດ 28% off* ສຳລັບປີ້ລົດໂດຍສານທຸກປີ້! ໃຊ້ລະຫັດ: TRAVELBUS ໃນເວລາຊຳລະເງີນ! ເງື່ອນໄຂເປັນໄປຕາມທີກຳນົດໄວ້
IMPORTANT NOTE: Interstate travel for areas which are placed under Enhanced MCO (EMCO) & Conditional MCO (CMCO) will require letter of approval from PDRM. Besides that, passengers will be screened and must register their details for contact tracing via the MySejahtera app.

Kuching, Sarawak, Malaysia to Sibu, Sarawak, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Freesia Express 19:30:00 19:30:00 07h53m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat MYR 50.00
MTC Express 07:30:00 21:00:00 07h53m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat MYR 55.00
Bintang Jaya Express 21:00:00 22:00:00 07h53m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat MYR 60.00
Lanang Express 19:30:00 22:00:00 07h53m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat MYR 60.00
Sungei Merah Express 10:30:00 22:00:00 07h53m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat MYR 60.00
EVA Express 07:45:00 22:00:00 07h53m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat MYR 60.00
Kuching, Sarawak, Malaysia to Sibu, Sarawak, Malaysia Trip Information
Distance:
402 KM
Average Travelling Time:
07h53m
Total Operator Brands:
6
Total Trips:
550
* ລາຄາສູງກວ່າຂາຍທີ່ເຄົາເຕີເລັກນ້ອຍພຽງ 0.01% ເອງ. ** ໃຊ້ໄດ້ສຳລັບການເຮັດທຸລະການໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ລະຫັດສ່ວນຫຼຸດ ແລະ ເສັ້ນທາງທີ່ສະເໜີໃຫ້ໂດຍບໍລິສັດບາງບໍລີສັດເທົ່ານັ້ນ. *** ໃຊ້ໄດ້ສະເພາະບາງເສັ້ນທາງເທົ່ານັ້ນ, ສ່ວນຫຼຸດຕ່າງໆໄດ້ລວມໄປທີລາຄາປີ້ຮຽກຮ້ອຍແລ້ວ (ເຊັນລາຄາຕໍ່າກວ່າລາຄາທີຂາຍຢູ່ເຄົາເຕີ). * ພາບລົດເປັນພຽງຮູບເພື່ອໃຊ້ໃນການອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ. * ເວລາການເດີນທາງເປັນພຽງການຄາດຄະເນເທົ່ານັ້ນ.