Loading...
× ຫຼຸດ 28% off* ສຳລັບປີ້ລົດໂດຍສານທຸກປີ້! ໃຊ້ລະຫັດ: TRAVELBUS ໃນເວລາຊຳລະເງີນ! ເງື່ອນໄຂເປັນໄປຕາມທີກຳນົດໄວ້
IMPORTANT NOTE: Interstate travel for areas which are placed under Enhanced MCO (EMCO) & Conditional MCO (CMCO) will require letter of approval from PDRM. Besides that, passengers will be screened and must register their details for contact tracing via the MySejahtera app.

Malacca, Malaysia to Kuala Lumpur, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
City Holidays Express 06:30:00 22:00:00 02h19m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat MYR 9.30
Billion Stars 09:00:00 22:00:00 02h19m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat MYR 9.90
Supernice Grassland 09:15:00 21:45:00 02h19m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat MYR 10.00
KPB Ekspres 09:30:00 21:30:00 02h19m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat MYR 10.00
Sri Maju Group 16:30:00 16:30:00 02h19m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat MYR 12.00
DELIMA EXPRESS SDN BHD 15:00:00 17:00:00 - Mon Tue Wed Thu Fri MYR 12.00
KKKL Sdn Bhd 07:00:00 21:00:00 02h19m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat MYR 14.40
Kejora (Mega Star) 15:15:00 15:15:00 02h19m Sat MYR 100.00
Malacca, Malaysia to Kuala Lumpur, Malaysia Trip Information
Distance:
149 KM
Average Travelling Time:
02h38m
Total Operator Brands:
8
Total Trips:
1959
* ລາຄາສູງກວ່າຂາຍທີ່ເຄົາເຕີເລັກນ້ອຍພຽງ 0.01% ເອງ. ** ໃຊ້ໄດ້ສຳລັບການເຮັດທຸລະການໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ລະຫັດສ່ວນຫຼຸດ ແລະ ເສັ້ນທາງທີ່ສະເໜີໃຫ້ໂດຍບໍລິສັດບາງບໍລີສັດເທົ່ານັ້ນ. *** ໃຊ້ໄດ້ສະເພາະບາງເສັ້ນທາງເທົ່ານັ້ນ, ສ່ວນຫຼຸດຕ່າງໆໄດ້ລວມໄປທີລາຄາປີ້ຮຽກຮ້ອຍແລ້ວ (ເຊັນລາຄາຕໍ່າກວ່າລາຄາທີຂາຍຢູ່ເຄົາເຕີ). * ພາບລົດເປັນພຽງຮູບເພື່ອໃຊ້ໃນການອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ. * ເວລາການເດີນທາງເປັນພຽງການຄາດຄະເນເທົ່ານັ້ນ.