Loading...
× ຫຼຸດ 28% off* ສຳລັບປີ້ລົດໂດຍສານທຸກປີ້! ໃຊ້ລະຫັດ: TRAVELBUS ໃນເວລາຊຳລະເງີນ! ເງື່ອນໄຂເປັນໄປຕາມທີກຳນົດໄວ້

Nakhon Ratchasima, Thailand to Thailand, Thailand Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Thian Chai Air 01:04:00 18:20:00 04h21m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat THB 203.00
Sun Bus 00:30:00 18:30:00 04h21m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat THB 237.00
Airport Van 05:40:00 17:00:00 00h14m Mon Tue Wed Thu Fri Sat THB 280.00
Sri Mongkol Khon Song 10:00:00 17:00:00 05h31m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat THB 350.00
Prakijyont 10:00:00 10:00:00 07h41m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat THB 378.00
Lignite Tour 16:50:00 16:50:00 17h11m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat THB 924.00
Piya Rung Rueng Tour 16:00:00 16:00:00 20h19m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat THB 1,037.00
* ລາຄາສູງກວ່າຂາຍທີ່ເຄົາເຕີເລັກນ້ອຍພຽງ 0.01% ເອງ. ** ໃຊ້ໄດ້ສຳລັບການເຮັດທຸລະການໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ລະຫັດສ່ວນຫຼຸດ ແລະ ເສັ້ນທາງທີ່ສະເໜີໃຫ້ໂດຍບໍລິສັດບາງບໍລີສັດເທົ່ານັ້ນ. *** ໃຊ້ໄດ້ສະເພາະບາງເສັ້ນທາງເທົ່ານັ້ນ, ສ່ວນຫຼຸດຕ່າງໆໄດ້ລວມໄປທີລາຄາປີ້ຮຽກຮ້ອຍແລ້ວ (ເຊັນລາຄາຕໍ່າກວ່າລາຄາທີຂາຍຢູ່ເຄົາເຕີ). * ພາບລົດເປັນພຽງຮູບເພື່ອໃຊ້ໃນການອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ. * ເວລາການເດີນທາງເປັນພຽງການຄາດຄະເນເທົ່ານັ້ນ.