Loading...
× ຫຼຸດ 28% off* ສຳລັບປີ້ລົດໂດຍສານທຸກປີ້! ໃຊ້ລະຫັດ: TRAVELBUS ໃນເວລາຊຳລະເງີນ! ເງື່ອນໄຂເປັນໄປຕາມທີກຳນົດໄວ້
IMPORTANT NOTE: Interstate travel for areas which are placed under Enhanced MCO (EMCO) & Conditional MCO (CMCO) will require letter of approval from PDRM. Besides that, passengers will be screened and must register their details for contact tracing via the MySejahtera app.

Penang, Malaysia to Johor, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Supernice Grassland 08:15:00 23:10:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat MYR 45.00
Billion Stars 07:00:00 22:30:00 07h26m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat MYR 50.00
Cepat & Cekap Express 11:15:00 23:00:00 06h58m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat MYR 51.90
YK HEE ENTEPRISE 09:45:00 23:50:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat MYR 55.00
KPB Ekspres 08:15:00 23:30:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat MYR 55.00
PENANG BILLION STARS 06:45:00 22:30:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat MYR 58.00
City Holidays Express 22:00:00 22:00:00 08h55m Sun Mon Tue Thu Fri Sat MYR 58.00
Kejora (TBS) 15:15:00 23:45:00 08h01m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat MYR 58.00
KKKL Sdn Bhd 09:00:00 23:15:00 07h26m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat MYR 61.00
Permata Utara Sdn Bhd 22:30:00 22:30:00 09h09m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat MYR 62.00
Persada(Taiping) 22:00:00 23:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat MYR 65.00
Eagle Super Coach Enterprise 09:00:00 09:45:00 07h26m Mon Tue Wed Thu Fri Sat MYR 65.00
Seasons Express 09:45:00 09:45:00 08h55m Mon Tue Wed Thu Fri Sat MYR 65.00
Grassland Penang Prangin Mall 21:00:00 21:15:00 07h48m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat MYR 70.00
Starmart Express 21:30:00 21:30:00 09h08m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat MYR 85.00
Penang, Malaysia to Johor, Malaysia Trip Information
Distance:
687 KM
Average Travelling Time:
09h16m
Total Operator Brands:
15
Total Trips:
11748
* ລາຄາສູງກວ່າຂາຍທີ່ເຄົາເຕີເລັກນ້ອຍພຽງ 0.01% ເອງ. ** ໃຊ້ໄດ້ສຳລັບການເຮັດທຸລະການໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ລະຫັດສ່ວນຫຼຸດ ແລະ ເສັ້ນທາງທີ່ສະເໜີໃຫ້ໂດຍບໍລິສັດບາງບໍລີສັດເທົ່ານັ້ນ. *** ໃຊ້ໄດ້ສະເພາະບາງເສັ້ນທາງເທົ່ານັ້ນ, ສ່ວນຫຼຸດຕ່າງໆໄດ້ລວມໄປທີລາຄາປີ້ຮຽກຮ້ອຍແລ້ວ (ເຊັນລາຄາຕໍ່າກວ່າລາຄາທີຂາຍຢູ່ເຄົາເຕີ). * ພາບລົດເປັນພຽງຮູບເພື່ອໃຊ້ໃນການອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ. * ເວລາການເດີນທາງເປັນພຽງການຄາດຄະເນເທົ່ານັ້ນ.