Loading...
× ຫຼຸດ 28% off* ສຳລັບປີ້ລົດໂດຍສານທຸກປີ້! ໃຊ້ລະຫັດ: TRAVELBUS ໃນເວລາຊຳລະເງີນ! ເງື່ອນໄຂເປັນໄປຕາມທີກຳນົດໄວ້
IMPORTANT NOTE: Interstate travel for areas which are placed under Enhanced MCO (EMCO) & Conditional MCO (CMCO) will require letter of approval from PDRM. Besides that, passengers will be screened and must register their details for contact tracing via the MySejahtera app.

Penang, Malaysia to Johor Jaya, Johor, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Billion Stars 07:00:00 22:30:00 09h11m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat MYR 60.00
Supernice Grassland 08:15:00 23:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat MYR 65.00
KPB Ekspres 20:15:00 23:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat MYR 65.00
PENANG BILLION STARS 07:30:00 22:30:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat MYR 70.00
Grassland Penang Prangin Mall 21:00:00 21:15:00 09h11m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat MYR 70.00
Persada(Taiping) 22:00:00 22:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat MYR 90.00
Penang, Malaysia to Johor Jaya, Johor, Malaysia Trip Information
Distance:
692 KM
Average Travelling Time:
09h21m
Total Operator Brands:
6
Total Trips:
1530
* ລາຄາສູງກວ່າຂາຍທີ່ເຄົາເຕີເລັກນ້ອຍພຽງ 0.01% ເອງ. ** ໃຊ້ໄດ້ສຳລັບການເຮັດທຸລະການໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ລະຫັດສ່ວນຫຼຸດ ແລະ ເສັ້ນທາງທີ່ສະເໜີໃຫ້ໂດຍບໍລິສັດບາງບໍລີສັດເທົ່ານັ້ນ. *** ໃຊ້ໄດ້ສະເພາະບາງເສັ້ນທາງເທົ່ານັ້ນ, ສ່ວນຫຼຸດຕ່າງໆໄດ້ລວມໄປທີລາຄາປີ້ຮຽກຮ້ອຍແລ້ວ (ເຊັນລາຄາຕໍ່າກວ່າລາຄາທີຂາຍຢູ່ເຄົາເຕີ). * ພາບລົດເປັນພຽງຮູບເພື່ອໃຊ້ໃນການອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ. * ເວລາການເດີນທາງເປັນພຽງການຄາດຄະເນເທົ່ານັ້ນ.