Loading...
× ຫຼຸດ 28% off* ສຳລັບປີ້ລົດໂດຍສານທຸກປີ້! ໃຊ້ລະຫັດ: TRAVELBUS ໃນເວລາຊຳລະເງີນ! ເງື່ອນໄຂເປັນໄປຕາມທີກຳນົດໄວ້

ພະນົມເປັນ, Cambodia to Banteay Meanchey, Cambodia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
KSO 06:45:00 13:45:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat USD 8.00
Sutthep Express 07:00:00 13:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat USD 9.00
Meanchey VIP Express 07:00:00 14:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat USD 9.00
Saly Express 07:00:00 14:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat USD 9.00
CAMBOTRA EXPRESS 07:00:00 14:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat USD 9.00
VIRAK BUNTHAM EXPRESS 21:30:00 21:30:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat USD 13.00
ພະນົມເປັນ, Cambodia to Banteay Meanchey, Cambodia Trip Information
Distance:
421 KM
Average Travelling Time:
09h38m
Total Operator Brands:
6
Total Trips:
1020
* ລາຄາສູງກວ່າຂາຍທີ່ເຄົາເຕີເລັກນ້ອຍພຽງ 0.01% ເອງ. ** ໃຊ້ໄດ້ສຳລັບການເຮັດທຸລະການໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ລະຫັດສ່ວນຫຼຸດ ແລະ ເສັ້ນທາງທີ່ສະເໜີໃຫ້ໂດຍບໍລິສັດບາງບໍລີສັດເທົ່ານັ້ນ. *** ໃຊ້ໄດ້ສະເພາະບາງເສັ້ນທາງເທົ່ານັ້ນ, ສ່ວນຫຼຸດຕ່າງໆໄດ້ລວມໄປທີລາຄາປີ້ຮຽກຮ້ອຍແລ້ວ (ເຊັນລາຄາຕໍ່າກວ່າລາຄາທີຂາຍຢູ່ເຄົາເຕີ). * ພາບລົດເປັນພຽງຮູບເພື່ອໃຊ້ໃນການອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ. * ເວລາການເດີນທາງເປັນພຽງການຄາດຄະເນເທົ່ານັ້ນ.