Loading...
× ຫຼຸດ 28% off* ສຳລັບປີ້ລົດໂດຍສານທຸກປີ້! ໃຊ້ລະຫັດ: TRAVELBUS ໃນເວລາຊຳລະເງີນ! ເງື່ອນໄຂເປັນໄປຕາມທີກຳນົດໄວ້
IMPORTANT NOTE: Interstate travel for areas which are placed under Enhanced MCO (EMCO) & Conditional MCO (CMCO) will require letter of approval from PDRM. Besides that, passengers will be screened and must register their details for contact tracing via the MySejahtera app.

Seremban, Negeri Sembilan, Malaysia to Johor, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Supernice Grassland 15:30:00 21:00:00 02h07m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat MYR 15.00
KPB Seremban Enterprise 08:15:00 21:55:00 02h07m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat MYR 17.00
Inter Top Express 09:00:00 09:00:00 02h20m Thu Fri MYR 30.00
S&S International Express 15:30:00 23:16:00 03h43m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat MYR 31.00
SWY EXPRESS ENTERPRISE 09:00:00 17:30:00 02h33m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat MYR 35.00
Starmart Express 11:45:00 14:15:00 03h43m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat MYR 35.00
Sanwa Express 23:30:00 23:30:00 04h48m Sun Mon Wed Thu Fri Sat MYR 50.00
Ekspres Mutiara 08:00:00 20:30:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat MYR 54.90
Seremban, Negeri Sembilan, Malaysia to Johor, Malaysia Trip Information
Distance:
269 KM
Average Travelling Time:
03h39m
Total Operator Brands:
8
Total Trips:
2898
* ລາຄາສູງກວ່າຂາຍທີ່ເຄົາເຕີເລັກນ້ອຍພຽງ 0.01% ເອງ. ** ໃຊ້ໄດ້ສຳລັບການເຮັດທຸລະການໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ລະຫັດສ່ວນຫຼຸດ ແລະ ເສັ້ນທາງທີ່ສະເໜີໃຫ້ໂດຍບໍລິສັດບາງບໍລີສັດເທົ່ານັ້ນ. *** ໃຊ້ໄດ້ສະເພາະບາງເສັ້ນທາງເທົ່ານັ້ນ, ສ່ວນຫຼຸດຕ່າງໆໄດ້ລວມໄປທີລາຄາປີ້ຮຽກຮ້ອຍແລ້ວ (ເຊັນລາຄາຕໍ່າກວ່າລາຄາທີຂາຍຢູ່ເຄົາເຕີ). * ພາບລົດເປັນພຽງຮູບເພື່ອໃຊ້ໃນການອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ. * ເວລາການເດີນທາງເປັນພຽງການຄາດຄະເນເທົ່ານັ້ນ.