Loading...
× ຫຼຸດ 28% off* ສຳລັບປີ້ລົດໂດຍສານທຸກປີ້! ໃຊ້ລະຫັດ: TRAVELBUS ໃນເວລາຊຳລະເງີນ! ເງື່ອນໄຂເປັນໄປຕາມທີກຳນົດໄວ້
IMPORTANT NOTE: Interstate travel for areas which are placed under Enhanced MCO (EMCO) & Conditional MCO (CMCO) will require letter of approval from PDRM. Besides that, passengers will be screened and must register their details for contact tracing via the MySejahtera app.

Seremban, Negeri Sembilan, Malaysia to Penang, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Supernice Grassland 10:45:00 23:15:00 05h52m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat MYR 40.00
Kejora (TBS) 12:30:00 12:30:00 05h52m Fri Sat MYR 40.00
KPB Seremban Enterprise 08:00:00 23:30:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat MYR 45.00
Billion Stars 08:30:00 21:30:00 05h52m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat MYR 45.00
Restu Hijayu Enterprise 10:30:00 23:00:00 05h52m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat MYR 45.00
YK HEE ENTEPRISE 09:30:00 22:00:00 05h52m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat MYR 45.00
Seremban, Negeri Sembilan, Malaysia to Penang, Malaysia Trip Information
Distance:
424 KM
Average Travelling Time:
06h01m
Total Operator Brands:
6
Total Trips:
1646
* ລາຄາສູງກວ່າຂາຍທີ່ເຄົາເຕີເລັກນ້ອຍພຽງ 0.01% ເອງ. ** ໃຊ້ໄດ້ສຳລັບການເຮັດທຸລະການໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ລະຫັດສ່ວນຫຼຸດ ແລະ ເສັ້ນທາງທີ່ສະເໜີໃຫ້ໂດຍບໍລິສັດບາງບໍລີສັດເທົ່ານັ້ນ. *** ໃຊ້ໄດ້ສະເພາະບາງເສັ້ນທາງເທົ່ານັ້ນ, ສ່ວນຫຼຸດຕ່າງໆໄດ້ລວມໄປທີລາຄາປີ້ຮຽກຮ້ອຍແລ້ວ (ເຊັນລາຄາຕໍ່າກວ່າລາຄາທີຂາຍຢູ່ເຄົາເຕີ). * ພາບລົດເປັນພຽງຮູບເພື່ອໃຊ້ໃນການອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ. * ເວລາການເດີນທາງເປັນພຽງການຄາດຄະເນເທົ່ານັ້ນ.