Loading...
× ຫຼຸດ 28% off* ສຳລັບປີ້ລົດໂດຍສານທຸກປີ້! ໃຊ້ລະຫັດ: TRAVELBUS ໃນເວລາຊຳລະເງີນ! ເງື່ອນໄຂເປັນໄປຕາມທີກຳນົດໄວ້
IMPORTANT NOTE: Interstate travel for areas which are placed under Enhanced MCO (EMCO) & Conditional MCO (CMCO) will require letter of approval from PDRM. Besides that, passengers will be screened and must register their details for contact tracing via the MySejahtera app.

Seremban, Negeri Sembilan, Malaysia to Perak, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Arwana 11:15:00 18:45:00 02h30m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat MYR 25.00
Supernice Grassland 10:45:00 23:15:00 04h00m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat MYR 26.00
S&S International Express 14:00:00 23:16:00 04h00m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat MYR 27.60
Express Kesatuan 08:30:00 22:00:00 04h00m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat MYR 28.00
Sri Maju Group 10:15:00 18:00:00 04h00m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat MYR 30.00
YK HEE ENTEPRISE 09:30:00 09:30:00 04h00m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat MYR 31.00
Jasmine Express 09:30:00 20:15:00 04h00m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat MYR 32.00
SWY EXPRESS ENTERPRISE 08:30:00 14:00:00 03h44m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat MYR 32.00
Starmart Express 21:00:00 21:00:00 04h00m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat MYR 33.00
Restu Hijayu Enterprise 23:00:00 23:00:00 04h00m Sun Mon Wed Thu Fri Sat MYR 35.00
KPB Seremban Enterprise 08:00:00 23:30:00 04h00m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat MYR 35.00
Seremban, Negeri Sembilan, Malaysia to Perak, Malaysia Trip Information
Distance:
273 KM
Average Travelling Time:
03h54m
Total Operator Brands:
11
Total Trips:
3117
* ລາຄາສູງກວ່າຂາຍທີ່ເຄົາເຕີເລັກນ້ອຍພຽງ 0.01% ເອງ. ** ໃຊ້ໄດ້ສຳລັບການເຮັດທຸລະການໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ລະຫັດສ່ວນຫຼຸດ ແລະ ເສັ້ນທາງທີ່ສະເໜີໃຫ້ໂດຍບໍລິສັດບາງບໍລີສັດເທົ່ານັ້ນ. *** ໃຊ້ໄດ້ສະເພາະບາງເສັ້ນທາງເທົ່ານັ້ນ, ສ່ວນຫຼຸດຕ່າງໆໄດ້ລວມໄປທີລາຄາປີ້ຮຽກຮ້ອຍແລ້ວ (ເຊັນລາຄາຕໍ່າກວ່າລາຄາທີຂາຍຢູ່ເຄົາເຕີ). * ພາບລົດເປັນພຽງຮູບເພື່ອໃຊ້ໃນການອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ. * ເວລາການເດີນທາງເປັນພຽງການຄາດຄະເນເທົ່ານັ້ນ.