Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 ເງື່ອນໄຂເປັນໄປຕາມທີກຳນົດໄວ້ , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. ເງື່ອນໄຂເປັນໄປຕາມທີກຳນົດໄວ້

Seremban, Negeri Sembilan, Malaysia to Selangor, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Starmart Express 21:00:00 21:00:00 01h21m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 15.00
Sani Express 08:15:00 19:30:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 15.00
SWY EXPRESS ENTERPRISE 09:00:00 14:30:00 01h27m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 17.00
Sanwa Express 12:00:00 16:30:00 01h21m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 17.00
KPB Seremban Enterprise 11:15:00 20:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 20.00
Seremban, Negeri Sembilan, Malaysia to Selangor, Malaysia Trip Information
Distance:
84 KM
Average Travelling Time:
01h23m
Total Operator Brands:
5
Total Trips:
696
* ລາຄາສູງກວ່າຂາຍທີ່ເຄົາເຕີເລັກນ້ອຍພຽງ 0.01% ເອງ. ** ໃຊ້ໄດ້ສຳລັບການເຮັດທຸລະການໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ລະຫັດສ່ວນຫຼຸດ ແລະ ເສັ້ນທາງທີ່ສະເໜີໃຫ້ໂດຍບໍລິສັດບາງບໍລີສັດເທົ່ານັ້ນ. *** ໃຊ້ໄດ້ສະເພາະບາງເສັ້ນທາງເທົ່ານັ້ນ, ສ່ວນຫຼຸດຕ່າງໆໄດ້ລວມໄປທີລາຄາປີ້ຮຽກຮ້ອຍແລ້ວ (ເຊັນລາຄາຕໍ່າກວ່າລາຄາທີຂາຍຢູ່ເຄົາເຕີ). * ພາບລົດເປັນພຽງຮູບເພື່ອໃຊ້ໃນການອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ. * ເວລາການເດີນທາງເປັນພຽງການຄາດຄະເນເທົ່ານັ້ນ.