Loading...
× ຫຼຸດ 28% off* ສຳລັບປີ້ລົດໂດຍສານທຸກປີ້! ໃຊ້ລະຫັດ: TRAVELBUS ໃນເວລາຊຳລະເງີນ! ເງື່ອນໄຂເປັນໄປຕາມທີກຳນົດໄວ້
IMPORTANT NOTE: Interstate travel for areas which are placed under Enhanced MCO (EMCO) & Conditional MCO (CMCO) will require letter of approval from PDRM. Besides that, passengers will be screened and must register their details for contact tracing via the MySejahtera app.

Sibu, Sarawak, Malaysia to Bintulu, Sarawak, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
MTC Express 04:00:00 23:30:00 04h02m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat MYR 25.00
Freesia Express 02:00:00 12:30:00 04h02m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat MYR 27.00
EVA Express 00:30:00 19:00:00 04h02m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat MYR 28.00
Lanang Express 03:30:00 15:00:00 04h02m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat MYR 28.00
Sungei Merah Express 05:30:00 23:30:00 04h02m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat MYR 29.00
Bintang Jaya Express 20:30:00 20:30:00 04h02m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat MYR 29.00
Sibu, Sarawak, Malaysia to Bintulu, Sarawak, Malaysia Trip Information
Distance:
208 KM
Average Travelling Time:
04h02m
Total Operator Brands:
6
Total Trips:
792
* ລາຄາສູງກວ່າຂາຍທີ່ເຄົາເຕີເລັກນ້ອຍພຽງ 0.01% ເອງ. ** ໃຊ້ໄດ້ສຳລັບການເຮັດທຸລະການໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ລະຫັດສ່ວນຫຼຸດ ແລະ ເສັ້ນທາງທີ່ສະເໜີໃຫ້ໂດຍບໍລິສັດບາງບໍລີສັດເທົ່ານັ້ນ. *** ໃຊ້ໄດ້ສະເພາະບາງເສັ້ນທາງເທົ່ານັ້ນ, ສ່ວນຫຼຸດຕ່າງໆໄດ້ລວມໄປທີລາຄາປີ້ຮຽກຮ້ອຍແລ້ວ (ເຊັນລາຄາຕໍ່າກວ່າລາຄາທີຂາຍຢູ່ເຄົາເຕີ). * ພາບລົດເປັນພຽງຮູບເພື່ອໃຊ້ໃນການອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ. * ເວລາການເດີນທາງເປັນພຽງການຄາດຄະເນເທົ່ານັ້ນ.