Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 ເງື່ອນໄຂເປັນໄປຕາມທີກຳນົດໄວ້ , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. ເງື່ອນໄຂເປັນໄປຕາມທີກຳນົດໄວ້

Sibu, Sarawak, Malaysia to Sarikei, Sarawak, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Freesia Express 03:30:00 20:00:00 01h32m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 10.00
Bintang Jaya Express 19:30:00 22:00:00 01h32m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 10.00
Borneo Bus 03:30:00 15:30:00 01h32m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 13.00
Sungei Merah Express 10:30:00 23:30:00 01h32m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 20.00
Sibu, Sarawak, Malaysia to Sarikei, Sarawak, Malaysia Trip Information
Distance:
62 KM
Average Travelling Time:
01h32m
Total Operator Brands:
4
Total Trips:
388
* ລາຄາສູງກວ່າຂາຍທີ່ເຄົາເຕີເລັກນ້ອຍພຽງ 0.01% ເອງ. ** ໃຊ້ໄດ້ສຳລັບການເຮັດທຸລະການໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ລະຫັດສ່ວນຫຼຸດ ແລະ ເສັ້ນທາງທີ່ສະເໜີໃຫ້ໂດຍບໍລິສັດບາງບໍລີສັດເທົ່ານັ້ນ. *** ໃຊ້ໄດ້ສະເພາະບາງເສັ້ນທາງເທົ່ານັ້ນ, ສ່ວນຫຼຸດຕ່າງໆໄດ້ລວມໄປທີລາຄາປີ້ຮຽກຮ້ອຍແລ້ວ (ເຊັນລາຄາຕໍ່າກວ່າລາຄາທີຂາຍຢູ່ເຄົາເຕີ). * ພາບລົດເປັນພຽງຮູບເພື່ອໃຊ້ໃນການອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ. * ເວລາການເດີນທາງເປັນພຽງການຄາດຄະເນເທົ່ານັ້ນ.