Loading...
× ຫຼຸດ 28% off* ສຳລັບປີ້ລົດໂດຍສານທຸກປີ້! ໃຊ້ລະຫັດ: TRAVELBUS ໃນເວລາຊຳລະເງີນ! ເງື່ອນໄຂເປັນໄປຕາມທີກຳນົດໄວ້

Yangon, Myanmar to Bagan, Myanmar Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Ngwe Hnin Mandalar Expresss 18:30:00 18:30:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat MMK 17,000.00
Tun Ayar Express 18:00:00 19:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat MMK 17,000.00
ZYMG Express 20:00:00 20:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat MMK 18,000.00
Shwe Mandalar 08:00:00 20:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat MMK 18,000.00
Mandalar Min 07:30:00 21:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat MMK 18,000.00
Bagan Prince Express 19:00:00 19:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat MMK 18,000.00
Yangon, Myanmar to Bagan, Myanmar Trip Information
Distance:
627 KM
Average Travelling Time:
11h30m
Total Operator Brands:
6
Total Trips:
319
* ລາຄາສູງກວ່າຂາຍທີ່ເຄົາເຕີເລັກນ້ອຍພຽງ 0.01% ເອງ. ** ໃຊ້ໄດ້ສຳລັບການເຮັດທຸລະການໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ລະຫັດສ່ວນຫຼຸດ ແລະ ເສັ້ນທາງທີ່ສະເໜີໃຫ້ໂດຍບໍລິສັດບາງບໍລີສັດເທົ່ານັ້ນ. *** ໃຊ້ໄດ້ສະເພາະບາງເສັ້ນທາງເທົ່ານັ້ນ, ສ່ວນຫຼຸດຕ່າງໆໄດ້ລວມໄປທີລາຄາປີ້ຮຽກຮ້ອຍແລ້ວ (ເຊັນລາຄາຕໍ່າກວ່າລາຄາທີຂາຍຢູ່ເຄົາເຕີ). * ພາບລົດເປັນພຽງຮູບເພື່ອໃຊ້ໃນການອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ. * ເວລາການເດີນທາງເປັນພຽງການຄາດຄະເນເທົ່ານັ້ນ.