Loading...
× ຫຼຸດ 28% off* ສຳລັບປີ້ລົດໂດຍສານທຸກປີ້! ໃຊ້ລະຫັດ: TRAVELBUS ໃນເວລາຊຳລະເງີນ! ເງື່ອນໄຂເປັນໄປຕາມທີກຳນົດໄວ້
Bus to Penang

Bus to Penang

Oh the places you can go when traveling by bus. With the desire to travel to new cities and explore growing ever so quickly, finding affordable, safe and comfortable modes of transportation is more important than ever. To the great satisfaction of eager travelers who want to explore within the borders of Malaysia, or even those coming from Singapore, traveling by bus has paved the way for dozens of travel opportunities without breaking the bank. Whether you are a native wanting to see all the beautiful sights that Malaysia has to offer or a tourist from near or far traveling to different locations in the country, buses should be at the top of your list for transportation with endless options catering to all kinds of schedules, budgets and amenity preferences. One popular and convenient option is to travel by bus to Penang.

Filled with the exotic charm of the east, Penang sits at the heart of the powerful colonial empires of Europe and Asia’s magnificent kingdoms. This Malaysia state is wonderfully diverse and utterly cosmopolitan yet still manages to retain its exciting culture and old-world atmosphere. There are much to be explored in Penang, which proudly serves as the gateway to both European and Middle Eastern markets. Taking a bus to Penang is easy, convenient and certainly worth it with amazing Old-Asia sights waiting at the island’s main city, George Town. It’s both incredible and exciting to know that just one trip on a bus to Penang can also bring you to the gateway of palm-fringed beaches, interesting fishing villages, busy old towns lined by Chinese shop houses and streets filled with trishaws weaving their way through the hustle and bustle.

Main drop-off points and terminals for buses coming to Penang are situated conveniently nearby the top attractions and areas of accommodation. These key terminals include the Butterworth Jetty, Sungai Nibong, Bukit Mertajam and George Town. From these locations, travelers can easy head to huge tourist draws like the fantastic Kek Lok Si temples, the Tropical Spice Garden, the Blue Mansion and the Penang National Park. The aforementioned terminals are also the main departure points for buses headed to other states like Ipoh, Kuala Lumpur and Johor.

Travel by Bus to Penang from Kuala Lumpur

The options are well and truly endless when it comes to taking a bus to Penang from Malaysia’s busy capital. Over two dozen reliable companies have multiple trips that travel to and from Penang and cater to all kinds of passengers’ needs and budgets. The journey spans approximately 292 kilometers and takes 4 to 5 hours depending on the number of stops in between and traffic conditions. Ticket prices range between SGD12 to SGD22 depending on the type of coach being booked. All of the main terminals in Kuala Lumpur are serviced by these buses including Terminal Bersepadu Selatan, Hentian Duta and several terminals in the Selangor area.

Bus to Penang from Malacca

The 7 to 8-hour trip from Malacca to Penang is serviced by 5 bus companies: Cepat & Cekap Express, KPB Express, Mayang Sari, Sri Maju Group and Transnasional. Though the buses plying this route are certainly much fewer than those traveling from Kuala Lumpur, there are still dozens of schedules and various types of coaches to choose from. Since this trip is considered a long haul, many of the bus companies offer express trips and luxury coaches to make the travel experience an enjoyable and comfortable one. Main pick up points are found in the two main terminals of Melaka Sentral and Alor Gajah. Travelers can also expect to pay an average of SGD20 per ticket for a bus to Penang.

Going from Ipoh to Penang by Bus

If you’ve just finished traveling around Penang and want to explore another state nearby, Penang is a fantastic option as it’s only 3 to 4 hours away. The 170-kilometer route is traveled by several bus lines like the Konsortium Bas Ekspres, Cepat & Cekap Express, Kulim First Travel & Tours and the Sri Maju Group. Buses depart from Ipoh at practically all hours of the day with some buses leaving in the middle of the night at 12 midnight or even the odd hour of 3:00 in the morning. Ipoh Amanjaya is the main pick-up point and tickets range between SGD5 – SGD9. Express and VIP coaches are also available for those who want extra comfort while on the bus to Penang.

Buses to Penang from Johor

Uncomfortable long bus rides are a thing of the past now with many buses stepping up their game with plush seating and various amenities for passengers traveling from Johor to Penang. The 9-hour bus ride is not only affordable, it’s also extremely enjoyable with Executive and SVIP coaches available between the 6 companies that ply this route. SGD25 is the average cost of a bus ticket while prices can increase and decrease depending on the bus operator and your preferred coach. Additionally, there are multiple pick-up points for trip by bus to Penang like Johor Jaya, Segamat, Muar, Tun Aminah and Tangkak.

Traveling from Singapore to Penang

For Singaporeans and international tourists who have started their trips in the Lion City, it’s just as easy to find a bus to Penang , thanks to the 3 bus companies that service the route. Billion Stars, Season and Starmart Express all have multiple trips that leave at various hours in the day to take eager travelers to the historic state of Penang in comfortable coaches that make the 9 to 10 hour journey a breeze. Travelers can expect to pay anywhere between SGD33 to SGD45 depending on the coach class. Trips that leave in the evening are especially popular as passengers can get a full night’s sleep on the journey after clearing border customs and immigration.

Whether you’re headed to Penang on business, to enjoy a weekend getaway or to take a full-on vacation, make booking your transportation and securing a bus to Penang simple by visiting Easybook.com. Not only can you see all the available schedules and see the ratings of the various bus operators, you can also select your seat ahead of time from the comfort of your own home. Enjoy your travels to Penang!

* ລາຄາສູງກວ່າຂາຍທີ່ເຄົາເຕີເລັກນ້ອຍພຽງ 0.01% ເອງ. ** ໃຊ້ໄດ້ສຳລັບການເຮັດທຸລະການໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ລະຫັດສ່ວນຫຼຸດ ແລະ ເສັ້ນທາງທີ່ສະເໜີໃຫ້ໂດຍບໍລິສັດບາງບໍລີສັດເທົ່ານັ້ນ. *** ໃຊ້ໄດ້ສະເພາະບາງເສັ້ນທາງເທົ່ານັ້ນ, ສ່ວນຫຼຸດຕ່າງໆໄດ້ລວມໄປທີລາຄາປີ້ຮຽກຮ້ອຍແລ້ວ (ເຊັນລາຄາຕໍ່າກວ່າລາຄາທີຂາຍຢູ່ເຄົາເຕີ). * ພາບລົດເປັນພຽງຮູບເພື່ອໃຊ້ໃນການອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ. * ເວລາການເດີນທາງເປັນພຽງການຄາດຄະເນເທົ່ານັ້ນ.