Loading...
Violette Train Interchange:
Ha Noi
Route Map

ຮາໂນ້ຍ, Vietnam to ດານັງ, Vietnam Train Schedule & Fare

Train Operator First Train Last Train Duration Departure Day Fare start from
Vietnam Railways 06:10:00 22:00:00 00h20m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat VND 549.000
New Livitrans 19:20:00 22:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat VND 1.540.000
Livitrans Express 19:25:00 22:15:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat VND 1.750.000
ຮາໂນ້ຍ, Vietnam to ດານັງ, Vietnam Trip Information
Distance:
-
Minimum Travelling Time:
-
Total Operator Brands:
3
Total Trips:
742
* ລາຄາສູງກວ່າຂາຍທີ່ເຄົາເຕີເລັກນ້ອຍພຽງ 0.01% ເອງ. ** ໃຊ້ໄດ້ສຳລັບການເຮັດທຸລະການໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ລະຫັດສ່ວນຫຼຸດ ແລະ ເສັ້ນທາງທີ່ສະເໜີໃຫ້ໂດຍບໍລິສັດບາງບໍລີສັດເທົ່ານັ້ນ. *** ໃຊ້ໄດ້ສະເພາະບາງເສັ້ນທາງເທົ່ານັ້ນ, ສ່ວນຫຼຸດຕ່າງໆໄດ້ລວມໄປທີລາຄາປີ້ຮຽກຮ້ອຍແລ້ວ (ເຊັນລາຄາຕໍ່າກວ່າລາຄາທີຂາຍຢູ່ເຄົາເຕີ). * ພາບລົດເປັນພຽງຮູບເພື່ອໃຊ້ໃນການອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ. * ເວລາການເດີນທາງເປັນພຽງການຄາດຄະເນເທົ່ານັ້ນ.