Loading...
บันดาร์เสรีเบกาวัน, บรูไนดารุสซาลาม, บรูไน
ลาวาส, ซาราวัค, มาเลเซีย
21 October 2019, Mon
ลาวาส, ซาราวัค, มาเลเซีย
บันดาร์เสรีเบกาวัน, บรูไนดารุสซาลาม, บรูไน
22 October 2019, Tue

บันดาร์เสรีเบกาวัน, บรูไนดารุสซาลาม, บรูไน to ลาวาส, ซาราวัค, มาเลเซีย Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Sipitang Express 08:00:00 08:00:00 07h37m S M T W T F S MYR 80.00
บันดาร์เสรีเบกาวัน, บรูไนดารุสซาลาม, บรูไน to ลาวาส, ซาราวัค, มาเลเซีย Trip Information
Distance:
118 KM
Average Travelling Time:
07h37m
Total Operator Brands:
1
Total Trips:
30
ราคาต่างจากซื้อตรงที่เค้าท์เตอร์จำหน่ายเพียงแค่ 0.01%เท่านั้น ใช้ได้กับการซื้อที่ไม่ได้ใช้ส่วนลดหรือโปรโมชั่นของบริษัทเดินรถเท่านั้น ใช้้ได้สำหรับบางทริปเท่านั้น ส่วนลดต่างๆได้รวมไปในราคาตั๋วเรียบร้อยแล้ว รูปภาพรถประจำทางเพื่อใช้ในการอ้างอิงเท่านั้น. * ระยะเวลาเดินทางเป็นเพียงตัวเลขโดยประมาณ